Annons

Jobben som snart har dött ut – ”svårförklarat”

Fotomodeller, mellanchefer eller professorer? Vilka yrken är det som ryker först i en förändrande – och allt mer automatiserad – värld? SvD tar hjälp av SCB för att ta reda på vilka yrken som riskerar att försvinna inom en snar framtid.

Under strecket
Publicerad

Allt färre doktorander bedriver forskning i Sverige.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2
Foto: Åserud, Lise/TTBild 2 av 2

1 / 11

Allt färre doktorander bedriver forskning i Sverige.
Allt färre doktorander bedriver forskning i Sverige. Foto: Lars Pehrson
Foto: Åserud, Lise/TT

Stiftelsen för strategisk forskning väckte stor uppmärksamhet när man år 2014 släppte rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år”.

Enligt rapporten skulle svenskarna förbereda sig för en snar framtid som saknade såväl fotomodeller som kassapersonal. Robotar, eller andra tekniska lösningar, skulle snart ersätta mänskliga utövare av sådana yrken.

Fem år senare är det delvis annat ljud i skällan. Visserligen pekar experterna fortfarande på att automatiseringen kommer ersätta flera yrken, men att rapporten i sig inte ger något facit över yrkeskategorier som kommer avlösas av maskiner.

Framför allt kan man se att administratörer av olika slag får se sina jobb försvinna.

– Det är att schablonisera det lite för mycket, att påstå att hälften av alla yrken snart kommer försvinna. Det man däremot kan se är att automatiseringen tränger in i alla sektorer och yrken där arbetsuppgifter är möjliga att automatisera, säger Peter Larsson, Svenska Ingenjörers samhällspolitiska direktör.

Larsson menar att det är svårt att peka ut specifika yrken som riskerar att försvinna, utan att man i stället ska kolla på vilka arbetsuppgifter i särskilda yrkessektorer som kan utföras av tekniska lösningar i stället för människor. Försäkringsbranschen, industrisektorn i allmänhet och tillverkningsindustrin i synnerhet, menar Larsson är särskilt exponerade mot alternativa tekniska lösningar.

Larssons kollega, TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom, är inne på samma spår.

– En hel del kringtjänster i yrken kommer försvinna, eller ersättas, av AI. Framför allt kan man se att administratörer av olika slag får se sina jobb försvinna.

– Men det är många som håller på att gissa om framtiden, vill man verkligen veta vilka jobb som försvinner borde man kolla på vilka yrken som minskar i Sverige, säger Engblom.

Sagt och gjort – med hjälp av SCB:s yrkesregister kan SvD visa de 10 yrken som minskat mest i Sverige mellan åren 2014 och 2017. Vissa yrken kan kopplas till en ökad automatisering, medan andra är lite mer svårförklarade.

Annons
Annons

Kungen i samtal med chefen för Försvarsmaktens andra skyttekompani, major Ulf Ahl, under ett besök vid den svenska Isaf-styrkan 2011.

Foto: Mikael Wallentin Åström/FS 20/FörsvarsmaktenBild 1 av 1

2 / 11

10. Specialistofficerare

Kungen i samtal med chefen för Försvarsmaktens andra skyttekompani, major Ulf Ahl, under ett besök vid den svenska Isaf-styrkan 2011.
Kungen i samtal med chefen för Försvarsmaktens andra skyttekompani, major Ulf Ahl, under ett besök vid den svenska Isaf-styrkan 2011. Foto: Mikael Wallentin Åström/FS 20/Försvarsmakten

Antalet specialistofficerare i Försvarsmakten sjunker drastiskt – mellan åren 2014 och 2017 minskade antalet officerare med 1257 tjänster, vilket motsvarar en minskning med 58 procent.

Specialistofficerare innebär enligt SCB:s klassificering att man antingen är furir eller officer i armén, flygvapnet eller marinen.

Annons
Annons

Försäljarnas tidålder är på väg ut?

Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1

3 / 11

9. Säljare (företag)

Försäljarnas tidålder är på väg ut?
Försäljarnas tidålder är på väg ut? Foto: Anders Wiklund/TT

Arten säljare – allt från annonsförsäljare till key account managers – verkar minska. Mellan åren 2014 och 2017 har 1268 jobb försvunnit i yrkeskategorin, samtidigt som Sverige i stort ökat antalet jobb från 3,9 miljoner till 4,3 under samma tidsperiod.

Dock motsvarar minskningen bara 1,4 procent – det finns fortfarande cirka 90 000 säljare i Sverige.

Annons
Annons

Interiör från LKAB:s gruva i Malmberget.

Foto: Carl-Johan Utsi/TTBild 1 av 1

4 / 11

8. Gruv- och stenbrottsarbetare

Interiör från LKAB:s gruva i Malmberget.
Interiör från LKAB:s gruva i Malmberget. Foto: Carl-Johan Utsi/TT

Gruv- och stenbrottsarbetare (bergarbetare, skutborrare, ortdrivare och brytare) minskar kraftigt – hela 1297 arbetstillfällen har försvunnit mellan 2014 och 2017. Procentuellt motsvarar det en minskning på lite drygt 32 procent.

2017 fanns det 2725 gruv- och stenbrottsarbetare i Sverige.

Annons
Annons

Stålverk i Hofors.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

5 / 11

7. Maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk

Stålverk i Hofors.
Stålverk i Hofors. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den inte alltför preciserade yrkestiteln ”maskin- och processoperatör vid stål- och metallverk” innefattar undertitlar som bland annat aducerare, glödgare, linslagare, strängpressare (metall) och sätthärdare. Mellan 2014 och 2017 minskade antalet tjänster med 1453, vilket motsvarar en minskning på 16 procent.

2017 fanns det 7466 maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk i Sverige.

Annons
Annons

Hans Rosling var hyllad professor i internationell hälsa.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

6 / 11

6. Professorer

Hans Rosling var hyllad professor i internationell hälsa.
Hans Rosling var hyllad professor i internationell hälsa. Foto: Henrik Montgomery/TT

Antalet professorer på universitet och högskolor sjunker kraftigt i Sverige. 2014 fanns det 6145 professorer i Sverige, medan samma siffra var 4608 år 2017 – det motsvarar en minskning med 25 procent.

Av Sveriges professorer är bara en tredjedel kvinnor, menar genusforskaren Anneli Häyrén.

Annons
Annons

Antalet IT-chefer har minskat drastiskt.

Foto: Åserud, Lise/TTBild 1 av 1

7 / 11

5. IT-chefer (nivå 1)

Antalet IT-chefer har minskat drastiskt.
Antalet IT-chefer har minskat drastiskt. Foto: Åserud, Lise/TT

Antalet IT-chefer har minskat med 1909 åren mellan 2014 och 2017. Det motsvarar en minskning med 37 procent. IT-chefer (nivå 1) innebär diverse mellanchefer inom IT-branschen.

2017 fanns det 3244 IT-chefer kvar i Sverige.

Annons
Annons

Allt färre doktorander bedriver forskning i Sverige.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

8 / 11

4. Doktorander

Allt färre doktorander bedriver forskning i Sverige.
Allt färre doktorander bedriver forskning i Sverige. Foto: Lars Pehrson

Mellan 2014 och 2017 har antalet doktorander i Sverige minskat från 12506 till 9731 – vilket innebär en minskning med 2775 doktorandtjänster, vilket i sin tur innebär en minskning med dryga 22 procent.

Ökade kostnader för doktorander kan vara en förklaring, enligt en rapport. Och inte alla ämnen ser minskningar – främst försvinner doktorander från samhällsvetenskapliga och humaniora ämnen.

Annons
Annons

Telefonister försvinner i en rasande takt.

Foto: Robert HenrikssonBild 1 av 1

9 / 11

3. Telefonister

Telefonister försvinner i en rasande takt.
Telefonister försvinner i en rasande takt. Foto: Robert Henriksson

Telefonisterna verkar sannerligen vara en utdöende art – och särskild utsatt för automatiseringens effekter. På fyra år försvann 3160 tjänster, och Sveriges samlade telefonistkår uppgick till 4737 personer. Det motsvarar en minskning med 40 procent.

Annons
Annons

En fordonsmontör i Scanias fabrik i Södertälje.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

10 / 11

2. Fordonsmontörer

En fordonsmontör i Scanias fabrik i Södertälje.
En fordonsmontör i Scanias fabrik i Södertälje. Foto: Tomas Oneborg

Antalet fordonsmontörer minskade i Sverige med 3640 tjänster, från 14 304 tjänster 2014 till 10 664 tjänster 2017. Det motsvarar en minskning med drygt en fjärdedel – på bara fyra år.

Fordonsmontörer bedöms vara särskilt utsatta för effektiva maskiner eller robotar som kan utföra arbetet snabbare än vad människor kan.

Annons
Annons

E-handel-boomen gör att allt fler avdelnings- och butikchefer blir av med sina jobb.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

11 / 11

1. Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik

E-handel-boomen gör att allt fler avdelnings- och butikchefer blir av med sina jobb.
E-handel-boomen gör att allt fler avdelnings- och butikchefer blir av med sina jobb. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I ledet av den allomfattande ”butiksdöden” försvinner fler och fler jobb i detaljhandeln. På grund av en ökad e-handel har hela 7820 tjänster försvunnit mellan 2014 och 2017 för avdelnings- och butikchefer. Det är en knapp fjärdedel av tjänsterna som försvunnit, och 2017 fanns det 24 716 personer i Sverige som fortfarande jobbade som avdelnings- och/eller butikschef.

I och med det är avdelnings- och butikchefer – som bland annat omfattar kaféägare, kioskägare och butiksföreståndare – det yrke som minskar snabbast i antal i Sverige. Vill man i stället mäta det yrke som minskar snabbast i procent är det avdelningschefer inom förskola, vilket har minskat från 1208 tjänster 2014 till 400 tjänster 2017 – en minskning med två tredjedelar på fyra år.

Efter reklamen visas:
Mellan raderna TYSKLAND TEKNIKSATSAR PÅ TJEJER
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons