Annons

1 000 heltidsanställda soldater bantas bort

Försvarsmyndigheten har satt som mål för 2020 att ha 6 750 heltidsanställda soldater. I regeringens regleringsbrev skrivs att antalet anställda inte nämnvärt får överstiga 5 700.
Försvarsmyndigheten har satt som mål för 2020 att ha 6 750 heltidsanställda soldater. I regeringens regleringsbrev skrivs att antalet anställda inte nämnvärt får överstiga 5 700. Foto: Tomas Oneborg

Regeringen sätter ett tak för antalet heltidsanställda soldater i Försvarsmakten under nästa år. Försvarets egen nivå är 6 750. I regleringsbrevet för 2020 är gränsen i stället 5 700 anställda.

Under strecket
Publicerad

2018 ryckte totalt 3 700 personer av beräknade 4 000 in till militär grundutbildning.

Foto: Jessica Gow/TT

I juli gav regeringen försvarsmyndigheterna i uppdrag att analysera konsekvenserna av försvarsberedningens slutrapport om det militära försvaret och vad det skulle kosta att genomföra förslagen.

När uppdraget redovisades för försvarsminister Peter Hultqvist (S) i november blev svaret att det saknades totalt 55 miljarder fram till 2030 – och 40 miljarder enbart i nästa försvarsbeslutsperiod 2021–25.

Under den tiden skulle då bara hälften av beredningens planerade upprustning av det militära försvaret gå att genomföra.

Samtidigt hade Försvaret valt att räkna på ett delvis annat innehåll än i försvarsberedningens rapport, till exempel i personalförsörjningen. En avvikelse är antalet heltidsanställda soldater.

Enligt årsredovisningen för 2018 fanns det då 5 350 kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. För 2019 finns det ännu ingen tillgänglig statistik, enligt Försvarets kommunikationsavdelning.

Målet för 2020 är satt till 6 750 anställda, en siffra som är högre än i försvarsberedningens kalkyler. Förutsatt att Försvaret kan rekrytera på den nivån skulle det betyda kraftigt ökade personalkostnader.

Annons
Annons

I budgetunderlaget för 2019 skriver Försvarsmakten att ”myndigheten eftersträvar att en så stor del som möjligt av organisationen bemannas med anställd personal eller personal med avtal”. I försvarsberedningens rapport ligger tyngdpunkten på att öka antalet värnpliktiga.

2018 ryckte totalt 3 700 personer av beräknade 4 000 in till militär grundutbildning, 2 500 med totalförsvarsplikt, 1 200 frivilliga.

Enligt försvarsberedningen kräver ”det utökade personalbehovet” att ”upp till 8 000 totalförsvarspliktiga grundutbildas årligen från 2024”.

I de årliga regleringsbreven sätter regeringen upp mål, ekonomiska ramar, villkor och återrapporteringskrav för myndigheterna.

I Försvarets fall innebär det att svångremmen dras åt på personalsidan 2020, enligt det regeringsbrev som spikades vid regeringssammanträdet före julhelgen.

Under rubriken ”kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän” (GSS/K) sätter regeringen ett tak för heltidsanställd personal:

”I avvaktan på ny försvarspolitisk proposition 2021–25 får antalet anställda GSS/K inte nämnvärt överstiga 5 700”.

Av regleringsbrevet framgår också att Försvarsmakten anmodas att återkomma senast den 1 mars 2020 med en redovisning av ”vilka ekonomiska medel som är budgeterade” för heltidsanställda soldater under 2021–25.

Kombinationen av tak och krav på uppföljning ökar regeringens möjligheter att få kontroll över utgifterna inför försvarsbeslutet hösten 2020. 1 050 färre anställningar på heltid än vad som för närvarande ligger i Förvarets planer innebär att avsatta pengar inte används för det ändamålet.

Annons
Annons

2018 ryckte totalt 3 700 personer av beräknade 4 000 in till militär grundutbildning.

Foto: Jessica Gow/TT
2018 ryckte totalt 3 700 personer av beräknade 4 000 in till militär grundutbildning.
2018 ryckte totalt 3 700 personer av beräknade 4 000 in till militär grundutbildning. Foto: Jessica Gow/TT

Försvaret kan på grund av helgledigheter just nu inte svara på vad årskostnaden är för en heltidsanställd soldat, uppger kommunikationsavdelningen.

En uppskattning är att drygt 1 000 soldater kostar totalt omkring en miljard kronor om året inklusive löner, övriga ersättningar, utrustning, övningar och materiel. Totalt skulle det i så fall bli fem miljarder kronor under nästa försvarsbeslutsperiod 2021–25.

Det är en summa som uppväger den negativa effekten av att anslagsökningarna för motsvarande period inte är värdesäkrade. I regeringens försvarsuppgörelse med Centern och Liberalerna från augusti ökar försvarsanslagen med totalt 20 miljarder. Urholkningen beräknas uppgå till 3,8 miljarder kronor.

Försvarsmakten vill inte kommentera regleringsbrevet.

Försvarsministerns pressekreterare Toni Eriksson konstaterar att 5 700 heltidsanställda soldater är i linje med försvarsberedningens slutrapport.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons