Annons

10 000-timmarsregeln myt som sprids över världen

Den som bara övar i 10 000 timmar kan bemästra något fullt ut. Påståendet har fått stor spridning över världen, men bygger egentligen på en missuppfattning.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 2

Ill: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Vissa kanske har dragit en nitlott i det genetiska lotteriet.

Påstående

Vi kan inte själva styra våra gener. Vissa kanske har dragit en nitlott i det genetiska lotteriet när det gäller förutsättningarna för att bli professionell basketspelare, medan andra fått vinstlotten i form av en kroppslängd på två meter. Därför är den så kallade 10 000-timmarsregeln en tröst för många – regeln som säger att vem som helst kan bli expert på något, bara man övar i 10 000 timmar.

Men stämmer detta?

Genomgång

Idén om att 10 000 timmars övning är allt som krävs för att bemästra något full ut har populariserats av författaren Malcom Gladwell i boken Outliers¹ och är baserat på forskning utförd av den svenske psykologen Anders Ericsson. Men egentligen bygger denna regel på en missuppfattning av vad Ericssons forskning visat.

Annons
Annons

En av Ericssons studier som Gladwell baserat sina påståenden på utfördes på violinister som studerade på Berlins främsta musikakademi. Eleverna på skolan hade initialt övat ungefär lika mycket. Men vid åtta års ålder började de skilja sig åt med avseende på hur mycket de övade. När de var 20 år hade de bästa violinisterna övat 10 000 timmar medan de som inte var riktigt lika duktiga hade lagt mindre tid på att öva².

Ericsson kunde i andra studier se liknande mönster när det gällde färdigheter som till exempel pianospelande. De som var bäst var också de som hade övat mest.

Det var dessa resultat Gladwell tog fasta på i sin bok, samt att stora atleter och rockstjärnor tidigt i livet lagt 10 000 timmar på att öva upp sina förmågor. Han uppmärksammade till och med Bill Gates som i sina tidiga tonår haft tillgång till en dator som han tillbringade mycket tid med.

Det duger inte med vilken typ av träning som helst – övningen måste vara målmedveten, fokuserad och handledd.

Att studier visat att experter i genomsnitt lagt 10 000 timmar på övning betyder dock inte att vem som helst kan bli expert om vederbörande övar i 10 000 timmar på en färdighet.

Ericsson har också motsatt sig Gladwells tolkning och poängterar, bland annat i sin bok Peak – vetenskapen om att bli bättre på nästan allt, att det inte finns något magiskt med just 10 000 timmar – det råkar bara vara medelvärdet när ett större antal personer studerats. För vissa krävs det mer övning och för andra krävs det mindre. Dessutom påpekar Ericsson att det inte duger med vilken typ av träning som helst – övningen måste vara målmedveten, fokuserad och handledd för att den verkligen ska ge resultat3.

Annons
Annons

Ill: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Det går dock inte att bortse från de medfödda egenskapernas betydelse.

Om vi till exempel tar en idrott som basket ger genetiska förutsättningar för att bli väldigt lång en enorm fördel. Exakt hur viktiga generna är i jämförelse med övningens betydelse varierar naturligtvis beroende på vilken färdighet det handlar om.

Och även om många timmars övning är en förutsättning för att bli en verklig expert kan motivationen till att träna, trots att det krävs tiotusentals timmar av fokus, också vara beroende av våra genetiska förutsättningar.

Slutsats

Ill: Thomas Molén
Ill: Thomas Molén

Det stämmer inte att vem som helst kan bli expert, bara vederbörande lägger 10 000 timmar på att öva. Denna idé är baserad på en missuppfattning av forskning som visat att personer som är experter på något ofta har övat väldigt många timmar på denna färdighet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons