Annons

1177-sköterskor vittnar: ”Skulle hålla samtalen korta”

Flera sjuksköterskor vittnar om stress och tidspress på 1177 Vårdguiden i Stockholm. Telefonrådgivningen i länet drivs av ett privat vårdbolag – enligt ett avtal med landstinget som premierar korta väntetider och många samtal.

Uppdaterad
Publicerad
Foto: Isabell Höjman/TT

Flera sjuksköterskor som i dag lämnat 1177 Vårdguiden berättar för SvD om hur de under sina år på arbetsplatsen känt sig pressade av chefer att hålla sina samtal korta – i en utsträckning som de känt har riskerat rådgivningens kvalitet.

– Jag blev vid flera tillfällen inkallad till chefen för att jag haft för många långa samtal. De ville att man på bara några få minuter skulle lyssna på den som ringde, dokumentera vad de sa och ge bra råd, berättar en sjuksköterska som var anställd i flera år.

I Stockholms län bedrivs 1177 Vårdguiden på telefon av den privatägda vårdoperatören Medhelp AB. Även Uppsala län, Södermanlands län och Värmlands län har anlitat Medhelp för att sköta den telefonbaserade sjukvårdsrådgivningen.

Annons

Jag minns hur cheferna på ett möte diskuterade hur många samtal det skulle gå att klämma in på 30 minuter.

De sjuksköterskor som svarar när någon ringer 1177 i dessa län är anställda av Medhelp, som i sin tur bedriver sin verksamhet enligt avtal med landstingen.

Medhelp får ersättning från landstinget per besvarat samtal. Om den vårdsökande får stå i kö längre än tre minuter minskar ersättningen från landstinget för varje sekund.

Avtalet är alltså utformat så att ju fler samtal och ju kortare kötid, desto mer pengar får Medhelp av landstinget.

– Jag minns hur cheferna på ett möte diskuterade hur många samtal det skulle gå att klämma in på 30 minuter, berättar en sjuksköterska.

Sköterskorna som tidigare arbetat på Medhelp vittnar alla om att de haft chefer som uppmanat till att hålla samtalen korta – helst under fem minuter – för att på så vis kunna ta fler samtal.

– De kom med råd om hur man skulle effektivisera samtalen och förbättra samtalsmetodiken, men det var underförstått att de ville hålla samtalen korta eftersom de får pengar per samtal. Till slut lärde man sig ju det där. Att det är ett vinstdrivande företag och att man vill ha så många samtal som möjligt, säger en sjuksköterska som arbetade för Medhelp i ett antal år.

Charlotte Björkman, verksamhetschef på Medhelp, säger att det inte finns någon bestämd gräns för hur långa samtalen får vara.

Men de flesta samtalen varar enligt Björkman 5 till 6 minuter om sjuksköterskorna följer den samtalsprocess som finns. Hon anser att det är den optimala längden för ett samtal.

– Det går att göra en medicinsk bedömning på den efterfrågade tiden. Längre samtal än så är inte att föredra med hänsyn till patientsäkerheten. Vi har ett rådgivningsstöd som vi jobbar med, och använder sköterskan verktygen som finns är det de bästa samtalen.

Charlotte Björkman är medveten om sjuksköterskornas kritik gällande chefernas syn på samtalstiden, men håller inte med om att tidspress skulle vara ett problem för Medhelp och 1177 Vårdguiden.

Sjuksköterskorna vittnar om vidare problematik med hög personalomsättning, samt att personal slutat eller sjukskrivit sig, bland annat på grund av tidspressen. Något som blir ett problem när det gäller personalens samlade yrkeserfarenhet, säger en sjuksköterska som var anställd hos Medhelp under många år.

– För de mer erfarna sjuksköterskorna så är det generellt lättare att hålla samtalen korta och med hög kvalitet, men för de som inte jobbat lika länge är det väldigt stressigt och i längden är det den som ringer som blir lidande.

Stefan Pettersson är tjänsteförvaltare för 1177 Vårdguiden på telefon inom Stockholms läns landsting. Han menar på att det alltid finns en risk med den här typen av avtal, men att de problem som sjuksköterskorna vittnar om inte är något han hört talats om tidigare.

– Det här är ingenting som jag känner till, men stämmer det är det absolut inte bra. Jag behöver mer information. Får jag det, kan jag lyfta frågan med mina kollegor.

Annons
Annons
Annons
Foto: Isabell Höjman/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons