Annons

15 praktfulla byggnader som är borta för alltid

I "Den svenska arkitekturens historia" som kom ut 2015 sammanfattar Fredric Bedoire tusen år av arkitektur i Sverige. "En gedigen och auktoritativ arkitekturhistoria, grundad på ett personligt vetande av imponerande omfång", skriver Eva Eriksson i sin understreckare om praktverket. SvD bad Bedoire lista 15 särskilt intressanta byggnader i den svenska arkitekturhistorien – som inte längre står kvar.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

1 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Gamla Svartsjö slott

"Vasaslottet Svartsjö på Mälaröarna, ursprungligen ett medeltida stenhus, ombyggt 1577–88 av Willem Boy för Johan III till ett märkligt lustslott med en rund kyrka på baksidan. Tilläts förfalla och revs helt efter brand 1687."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

2 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Makalös

"Makalös, fältherren Jacob De la Gardies palats vid Strömmen nedanför Kungsträdgården i Stockholm, uppfört 1630–42 av tyske arkitekten Hans Jacob Kristler. Trots att det revs 1825 är det ännu en känd byggnad i Stockholm, bland annat genom att dess rika fasadskulptur finns spridd över staden."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

3 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Hovstallet

"Hovstallet på Helgeandsholmen, uppfört för Karl XI 1696 av Nicodemus Tessin d y och rivet 200 år senare för det nuvarande Riksdagshuset."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

4 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Sockerbruket

"Sockerbruket vid Mälartorget i Stockholm, uppfört 1743 av en grupp grosshandlare som en av stadens mest betydande arbetsplatser, rivet i början av 1900-talet för ett stort jugendhus."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

5 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Gustav III:s operahus

"Gustav III:s operahus, uppfört efter Carl Fredrik Adelcrantz ritningar 1775 och rivet för den nuvarande Operan 1892."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

6 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Bondeska palatset vid Strömmen

"Bondeska palatset vid Strömmen, uppfört 1789 av arkitekten Erik Palmstedt och byggmästaren Johan Henrik Walmstedt – med sin Petersburgska kolonnarkitektur en särling i Stockholm. Rivet 1899 för Bobergs Rosenbad, på vars hörn mot Drottninggatan det gamla palatset finns avbildat i relief." Även kallat Bondeska huset, och alltså ej att förväxla med det fortfarande befintliga Bondeska palatset på Riddarhustorget.

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

7 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Slupskjulet

"Det 107 meter långa Slupskjulet på Skeppsholmen med 23 meters öppen spännvidd, det mest avancerade provet på arkitekten Fredrik Bloms monteringsbara trähus, uppfört 1840 och rivet 1970 av dåvarande Byggnadsstyrelsen."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

8 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Sankt Eriks bryggeri

"Sankt Eriks bryggeri vid Kungsholmstorg, uppfört som det kanske ståtligaste av landets många bryggerier 1888-90 efter ritningar av den tyske bryggeriingejören Alwin Jacobi. Rivet 1974 i slutet av den stora rivningsvågen. Münchenbryggeriet lyckades vi dock rädda."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

9 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Landshövdingehusen i Göteborg

"De äldsta landshövdingehusen i Göteborg, i kvarteret Ananasen i Annedal, uppförda med övre våningar i trä med dispens från landshövdingen av Arbetarnas byggnadsförening 1876 – de första av den typ arbetarbostäder i Göteborg som så sent som på 1940-talet hyste hälften av Göteborgs befolkning. Inför rivning 1972 under den rivningsvåg som dirigerades av stadens kommunala fastighetsbolag Göta Lejon."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

10 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Immanuelskyrkan

"Missionsförbundets Immanuelskyrka i hörnet av Rådmansgatan och Tulegatan i Stockholm, väckelserörelsens främsta monument i landet, 1884–86 arkitekt Erik Gustaf Sjöberg. Rivet 1977 för en trafikled som aldrig genomfördes – offentlig vandalism. Inget byggnadsbestånd har blivit föremål för att utplånas så som landets frikyrkor."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

11 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Affärshuset vid Hamngatan

"Det Berlininspirerade affärshuset vid Hamngatan i Stockholm mitt emot NK – ett av de många oförglömliga byggnadsverk som drabbades av citysaneringen när största delen av Nedre Norrmalm revs. Arkitekt Johan Laurentz 1899, rivet 1968. Bland de flera hundra rivna husen kan särskilt påminnas om det av lagen om statliga byggnadsminnesmärken 'skyddade' Preisiska huset på Drottninggatan, Sagerska huset på Hamngatan, med dess vita marmorfasad på andra sidan om NK, och 1600-talspalatset Regeringsgatan 30, nära Hamngatan."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

12 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Gunnar Asplunds nödbostäder

"Arbetarbostäder vid Skånegatan längst ut mot Ringvägen i Stockholm uppförda under första världskrigets nödår av Stockholms stad 1917 efter ritningar av den unge Gunnar Asplund. Rivna för 60-talets högexploatering. Också Asplunds spårvägsstallar i Enskede från samma tid kom att rivas, på 80-talet."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

13 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Bussgaraget på Kungsholmen

"Det år 2011 rivna bussgaraget vid Hornsberg längst ut på Kungsholmen – ett självskrivet monument i 1930-talets funktionalism. Arkitekt Eskil Sundahl och Haquin Carlheim-Gyllensköld, 1931."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

14 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Engkvists villa

"Byggmästaren Olle Engkvists avancerade villa vid Västberga allé i Stockholm 1938–39, ritad av hans ofta anlitade arkitekt Sven Markelius. Riven redan i början av 40-talet för industriexploatering i området."

Annons
Annons
Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"Bild 1 av 1

15 / 15

Foto: Ur "Den svenska arkitekturens historia"

Nordisk Resebureau

"Arkitektoniskt välstuderade inredningar i butiker och restauranger löper ofta faran att rivas. Drabbade är flera fina arbeten av den nu 100-åriga arkitekten Léonie Geisendorf. Här ett förbisett verk av henne, den raffinerade interiören till den exklusiva Nordisk Resebureau vid Stureplan, skapad 1954–55."

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons