Annons

Hovjuvelerarens barn1900-talets stora katastrofer drabbade familjen Bolin

Gunnar Bolin.
Gunnar Bolin. Foto: Fredrik Hjerling

Gunnar Bolin skildrar sin släkts händelserika levnadsöden mot fonden av 1900-talets stora katastrofer. ”Hovjuvelerarens barn” är en spirituell och mycket läsvärd familjebiografi.

Under strecket
Publicerad

Hovjuvelerarens barn

Författare
Gunnar Bolin
Genre
Biografier
Förlag
Albert Bonniers Förlag

377 s.

Litterärt gestaltade släkthistorier är en lika rikhaltig som tacksam genre. Här kan man låta mikrokosmos reflektera den stora världen och ge schematiserade världshändelser färg genom enskilda individers faktiska liv. Inget av detta saknas i Gunnar Bolins ”berättelse om en släkt i skuggan av tre diktaturer”, som underrubriken till den omfångsrika familjebiografin ”Hovjuvelerarens barn” lyder. Släkten är Bolins egen, en vittförgrenad svensk-österrikisk familj med starka biografiska kopplingar till Kejsardömet Ryssland.

I familjens nu drygt ett sekel gamla sommarvilla i Småryd utanför Båstad hittade Bolin – välkänd programledare och producent på Sveriges Radios kulturredaktion – en stor mängd gamla brev skrivna på svenska, tyska och ryska av familjemedlemmar, vänner och bekanta, och som bevarats där i decennier. Breven är en viktig pusselbit i den lika invecklade som fängslande familjehistorien, och det hade närmast varit ett tjänstefel för en journalist av Bolins kaliber att inte utnyttja fyndet i berättarsyfte. ”Varför visste jag så lite om allt detta?” lyder en initial fundering. Nu vet han hur som helst mer, om än inte allt, och till glädje för alla oss andra har han också rott i land en mycket läsvärd och spirituell bok om sina egna anförvanter och deras händelserika levnadsöden mot fonden av det europeiska 1900-talets stora katastrofer.

Annons
Annons

Bolin hör avgjort till de främsta bland svenska radioröster, och hans utmärkande egenskaper – bildad, nyfiken, fyndig, behaglig – är lika omisskännliga när han i spåren efter familjens vittförgrenade rötter skriver om den svenska släktlinjens högborgerligt mondäna historia och dess sammanvigning med den socialistiskt engagerade österrikiska grenen. En i förstone inte alltför självklar förening, men som bildar själva kittet i berättelsen.

Boktiteln tar oss ända tillbaka till 1830-talets Ryssland, då Gunnars farmor Karins farfar Henrik Conrad Bolin lämnade Stockholm för att tillsammans med sin bror i Sankt Petersburg och Moskva driva den juvelerarfirma som än i dag existerar, men numera mitt i Stockholm. När den ryska revolutionen bröt ut var den bolinska sagan i landet all. Gammelfarmor Marias far Wilhelm Bolin, tsarens hovjuvelerare, hade decenniet innan låtit bygga nämnda Småryd – numera ”ett gigantiskt arkiv över familjen Bolin” – som under seklets mest oroliga och förödande år på kontinenten kom att fungera som en oersättlig fristad för släktmedlemmar och vänner från när och fjärran.

Inte minst för farmor Karin som gifte sig med Ernst Hoffenreich, advokat och socialdemokratisk politiker från Wien. Austrofascismen och sedermera den annekterande nazismen innebar förstås allvarliga problem för en socialistiskt färgad regionalpolitiker: Ernst fängslades och sonen Gerhard, författarens far, tvingades som yngling in i krigstjänstgöring i Wehrmacht. För dem alla utgjorde neutrala och fredliga Sverige löftet om en skyddad uppehållsort.

Annons
Annons

Bolin är en sympatisk ciceron som varvar den övergripande berättelsen om släktens handel och vandel med dramatiserade dialoger, egna reflektioner och fina, ibland rentav obetalbara, karaktärsporträtt av mer eller mindre färgstarka släktmedlemmar.

De många små kärnfulla kapitlen, med informativa rubriker som ”Moskva”, ”Familjen Hoffenreich”, ”Besök i Wien”, ”Somrarna på Småryd” och ”Krigstid”, växlar med återkommande stycken där Gunnar samtalar med sin åldrade far Gerhard, vars minnen och kommentarer är tänkta att spegla och verifiera familjens skildrade levnadsöden. Men den motsträvige Gerhard är inte alltid särskilt villig att att gräva i det förflutna, och en vad det verkar rätt ansträngd fader–son-relation växer långsamt fram som ett parallellt motiv i boken. Detta komplicerade förhållande utgör tillsammans med de politiskt och mentalitetshistoriskt initierade kapitlen om den förvirrade och rotlösa mellankrigstiden i Österrike – efter habsburgska rikets plötsliga fall och före Hitlers annektering – den här i alla bemärkelser välskrivna familjebiografins främsta förtjänster.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons