Annons

Tvivel om effekten av 40-gräns

Regeringen låter utreda om fartgränsen i städer ska sänkas till 40 kilometer i timmen som standard. Men det finns tvivel om hur bra idén är. – Jag är skeptisk, säger Carl Zeidlitz, säkerhetsansvarig på Motormännen.

Under strecket
TT
Publicerad

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) presenterade förslaget när hon talade på trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand. Myndigheten Trafikanalys får i uppdrag att utreda om sänkt bashastighet i tätorter totalt sett skulle vara en bra åtgärd.

Miljöskäl och trafiksäkerhet kan tala för idén. Längre restider finns bland argumenten emot.

Just 40 behöver inte vara en given siffra, men det är den hastighet som förts fram när frågan diskuterats, framhåller Anna Johansson. Hon understryker också att regeringen inte tagit ställning till mer än en utredning.

TT: Hur lätt skulle det vara att få acceptans för en 40-gräns bland bilister i tätort?

– Det är självklart en av de aspekter som ska utredas. Jag tror att det finns hög acceptans för låg hastighet i miljöer där det är dålig sikt, där olika trafikslag blandas och vid skolor, exempelvis. En nyckelfråga blir också hur man definierar "tätort", säger Anna Johansson.

– Det är ingen mening med regelverk utan efterlevnad, tillägger hon.

Flera organisationer som gör fartmätningar vid skolor har konstaterat att ganska få håller 30-gränsen som gäller där, trots att förståelsen för att den finns är hög.

Motormännen tvivlar på att sänkt bashastighet i städer är en bra idé.

– Jag förstår att man lyfter frågan. En tredjedel av de omkomna i trafiken under första halvåret var oskyddade trafikanter, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på bilistorganisationen.

– Men risken är att det i stället ökar stressen. Om det inte finns förståelse och acceptans för hastighetsgränsen, kan folk tycka att de behöver komma fram fortare, befarar Zeidlitz.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons