Annons

”320 000 barn far illa av vuxnas drickande”

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Vi behöver bli fler vuxna som öppnar ögonen för barnen kring oss och hur de påverkas av föräldrars alkoholkonsumtion, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | ALKOHOL

En ny studie som forskare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), gjord på uppdrag av Systembolaget, visar att 15 procent av alla barn i Sverige har påverkats negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion.

Det är 320 000 barn.

Rapporten är den första internationella genomgången av området där författarna inkluderat studier på befolkningsnivå och därmed inkluderar även den större grupp barn vars föräldrar inte hamnat i behandling, vilket är unikt.

Forskarna såg också att ämnet ”barn som drabbas av vuxnas drickande” är ett förvånansvärt eftersatt forskningsområde. Därför är det oerhört angeläget att ta reda på så mycket vi kan om hur barn påverkas av vuxnas alkoholkonsumtion. Vi vet att det påverkar barnens hälsa i dag och att det påverkar deras egen alkoholkonsumtion och hälsa som vuxna.

Alkoholen är nämligen det enda berusningsmedlet där andrahandsskadorna är större än de direkta skadorna på användaren. Det är alltså inte bara den egna hälsan och den egna kroppen som påverkas när man dricker. Människor i ens närhet påverkas också, och ofta är det barnen som drabbas hårdast.

Annons
Annons

Att växa upp i en miljö med risk- eller missbruk av alkohol kan innebära mycket stora påfrestningar för ett barn. Förutom en ständig stress visar studier att barnen klarar sig sämre i skolan, i högre grad lider av både psykiska och somatiska sjukdomar och utvecklar sämre relationer till andra människor.

I studien konstateras dessutom att stödet från samhället ofta brister. För trots att barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket är en sårbar grupp, så är det få av dem som erbjuds stödinsatser.

Att vara barn till någon som dricker för mycket kan även få konsekvenser på sikt. Många av dessa barn riskerar även själva senare i livet att drabbas av olika missbruk och beroenden.

320 000 barn är en alldeles för hög siffra – inget barn ska behöva fara illa av vuxnas drickande. Förutom ett stort mänskligt lidande är det också ett samhällsproblem. Därför behövs också ett samhälleligt ansvarstagande. Det krävs förändring och att vi är många som uppmärksammar problemen och bidrar till lösningar. Men vad kan man som medmänniska göra?

Ett av de största hindren är att det finns en generell kunskapsbrist. Förhoppningsvis ger denna nya forskning oss god grund att stå på för att sprida kunskap om att problemet är så pass utbrett som det är. Även om självklart ett barn som drabbas är ett för mycket, blir det ännu svårare att blunda för problemet när det är hundratusentals barn som är drabbade.

Men kunskapen är inte bara låg om problemet i sig; kunskapen är även låg om hur vuxna kan agera om de möter ett barn som far illa av en vuxens alkoholkonsumtion.

Annons
Annons

Många vuxna tror att man måste ha en färdig lösning för hur man ska agera innan man till exempel frågar ett barn hur han eller hon har det.

Att ta upp ämnet kan så klart också vara tabubelagt eller stigmatiserat; kanske är man rädd att relationen till släktingen eller kompisen ska förstöras? Eller så vill man helt enkelt inte lägga sig i någon annans liv.

Men ibland kanske just det är det viktigaste att göra. Ibland kan det vara livsviktigt att våga agera. Men för att göra det krävs att fler får kunskap om hur.

Systembolaget och IQ har tillsammans med barnrättsorganisationerna Bris, Childhood, Maskrosbarn och Trygga Barnen gemensamt startat Barndom utan baksmälla, ett långsiktigt initiativ som syftar till att göra skillnad för barn som drabbas av vuxnas problematiska alkoholkonsumtion.

Systembolaget och IQ jobbar för att minska alkoholens skadeverkningar i samhället, och barnrättsorganisationerna är experter på att stötta barn i utsatta situationer. Tillsammans har vi alla möjligheter att göra skillnad – på riktigt.

Förutom att initiera den viktiga forskningsstudien har vi som ett första steg gemensamt tagit fram en guide vid namn ”Avgörande ögonblick” med råd om hur vuxna kan göra skillnad för ett barn. Den vänder sig till alla vuxna i Sverige och ger tio konkreta råd och tips, för att få fler att se och agera i mötet med barn som far illa.

Råden utgår från barns berättelser om vad de önskar att vuxna skulle ha gjort. När vi själva pratar med barn, ungdomar eller vuxna maskrosbarn får vi återkommande höra samma sak: ”Jag önskar att det var någon som såg, att det fanns någon som gjorde något.” Det är ord som aldrig ska behöva yttras.

Annons
Annons

Även om många kanske tror det, behöver det inte vara så svårt att hjälpa till. Var den som gör något och utgå inte från att någon med närmare relation till barnet redan har agerat. Och kom ihåg att det som oftast gör störst skillnad för ett utsatt barn inte är att en vuxen försöker lösa allt, utan att den vuxne finns tillgänglig. Att fråga hur det är och stanna upp och lyssna.

Ofta är det inte en enskild händelse utan flera olika tillfällen och ögonblick som signalerar att ett barn far illa. Därför det viktigt att lita på magkänslan, vara uppmärksam, vänlig och se till att finnas till för barnet.

Initiativet Barndom utan baksmälla är en början. Men fler behöver engagera sig. Och eftersom behovet av vidare forskning är stort vill Systembolaget fortsätta att bidra till forskning om barnens situation och vilka åtgärder som fungerar. Vi tror att det är ett viktigt steg att minska kunskapsgapet så att fler kan börja lyssna, se och agera.

Vi behöver bli fler vuxna som öppnar ögonen, ser de barn som finns omkring oss och agerar om vi märker att något är fel. Det är ett faktum att 320 000 barn i Sverige under sin uppväxt farit illa av en förälders drickande – men tillsammans kan vi skapa förändring och förhoppningsvis på sikt ändra statistiken. Det är dags att vi är fler som gör mer!

Magdalena Gerger
vd Systembolaget
Karin Hagman
vd IQ
Magnus Jägerskog
generalsekreterare Bris
Paula Guillet de Monthoux
generalsekreterare Childhood
Elin Hågeby Caicedo
verksamhetschef Maskrosbarn
Olivia Trygg Larsen
generalsekreterare Trygga Barnen

Läs mer och ladda ner råd och tips på www.barndomutanbaksmalla.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons