Annons

4. Fördela avdragen

Under strecket
Publicerad

– Vad gäller rot och rut kan man tycka att det inte alls ser rätt ut i deklarationsblanketten. Men om man har gjort rot-arbete och faktiskt inte är ägare till fastigheten så får man inget avdrag. Det kan vara par som tycker att de båda äger huset, men där bara den ene står som ägare. Då är det bara den faktiska ägaren som får rot-avdraget, och den andre får oftast restskatt på den delen. Om det är så att en har väldigt hög inkomst och den andra låg, och man inte har utnyttjat avdraget fullt ut, så kan man fördela om det här makarna emellan. På samma sätt kan man fördela om ränteavdraget mellan makarna om inkomsterna skiljer mycket.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons