Annons

Förvarstagna rymmer från sjukhus: ”Det har brustit”

Flera rymningar sker varje år när förvarstagna hos Migrationsverket är på sjukhusbesök, visar SvD:s granskning. Det beror bland annat på missar i kommunikationen med sjukhuset, menar förvarschefen Tommy Harnesk.

Under strecket
Publicerad

Vid många tillfällen har förvarstagna rymt från vårdinrättningar, bland annat från Danderyds sjukhus i Stockholm. Bilden är inifrån förvaret i Märsta.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

Vid många tillfällen har förvarstagna rymt från vårdinrättningar, bland annat från Danderyds sjukhus i Stockholm. Bilden är inifrån förvaret i Märsta.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1
Vid många tillfällen har förvarstagna rymt från vårdinrättningar, bland annat från Danderyds sjukhus i Stockholm. Bilden är inifrån förvaret i Märsta.
Vid många tillfällen har förvarstagna rymt från vårdinrättningar, bland annat från Danderyds sjukhus i Stockholm. Bilden är inifrån förvaret i Märsta. Foto: Lars Pehrson

Det finns totalt 43 fall sedan 2010 där förvarstagna hos Migrationsverket lyckats avvika från sjukhus eller vårdcentraler. Som SvD:s granskning visat så har 257 personer antingen rymt eller blivit fritagna från landets förvar sedan 2010.

I flera fall har det förekommit hot och våld, även från personer som fritagit en intagen.

Efter midnatt i maj 2010 fördes en medborgare från Kazakstan akut till Danderyds sjukhus. Mannen, vars namn är belagt med sekretess, var placerad på Migrationsverkets förvar i Märsta. Enligt myndighetens rapport hade mannen fått en allergisk reaktion, ”såsom sex gånger tidigare”.

Nu ska man springa efter, försöka stoppa rymningen och larma samtidigt.

Klart var att mannen skulle bevakas på sjukhuset. Polisen ska enligt Migrationsverket ha ”fått träff på den utvisningsdömde” och noterar även att ”det finns andra omständigheter i ärendet som gör att polisen bedömer att han ska ha fortsatt bevakning”.

Annons
Annons

Ändå lyckades mannen rymma och smög vid någon tidpunkt ut från sjukhuset. Vad det handlar om för individ är oklart, men det är en av 15 rymningar som skett från någon vårdinstitution i Stockholm sedan 2010. De flesta har skett från Danderyds sjukhus.

Rymningarna från vårdinrättningar har dock avtagit i Stockholm sedan 2014.

– De riktlinjer vi hade innan omorganisationen var att man skulle springa efter men hålla avstånd och att man inte skulle utsätta sig för fara eller risk. Nu ska man springa efter, försöka stoppa rymningen och larma samtidigt, säger Tommy Harnesk, chef för Migrationsverkets förvar i Märsta.

Hur anser du att kommunikationen med vården fungerar?

– När man är inskriven på tvång så lämnar vi över information om att sjukvården har en skyldighet att kontakta oss när de skriver ut personen. Det har faktiskt brustit genom åren, säger Harnesk till SvD.

Vi utgår alltid från att skydda liv, hälsa och egendom relaterat till våra patienter, medarbetare och besökare.

Danderyds sjukhus vill inte kommentera hur den jobbar med säkerhet.

”Vi har rutiner för hantering av olika typer av säkerhetsrelaterade händelser och ärenden kopplat till sjukhuset, vilka vi i denna specifika fråga av förklarliga skäl inte kan eller kommer att kunna gå in på. Vi utgår alltid från att skydda liv, hälsa och egendom relaterat till våra patienter, medarbetare och besökare”, skriver sjukhusets säkerhetschef Georg Palmquist i ett mejl.

Enligt sjukhuset samverkar de med bland annat polisen, Kriminalvården och Migrationsverket när de hanterar frihetsberövade som behöver vård.

”Gällande eventuell flyktrisk samt ansvar kopplat till detta, är det en fråga som ligger hos berörd myndighet och därmed också bäst kan besvaras därifrån”, skriver Palmquist.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons