Annons

70 år senare tynger bomben fortfarande Japan

I dag är det 70 år sedan atombomben släpptes över den japanska staden Hiroshima. Hundratusentals människor drabbades direkt – och fortfarande påverkar bomben människors liv i Japan.

Under strecket
Publicerad

Klockan 08.16 exploderade bomben 600 meter över Hiroshima med en sprängverkan motsvarande 20 000 ton trotyl. 10 minuter senare hade molnet stigit till över en mils höjd. Enola Gays akterskytt rapporterade att han fortfarande kunde se svampmolnet på 500 kilometers avstånd.

Foto: Amerikanska armén
Foto: SvD
Foto: SvD
Foto: SvD
Foto: SvD
Foto: SvD

Klockan 08.16 exploderade bomben 600 meter över Hiroshima med en sprängverkan motsvarande 20 000 ton trotyl. 10 minuter senare hade molnet stigit till över en mils höjd. Enola Gays akterskytt rapporterade att han fortfarande kunde se svampmolnet på 500 kilometers avstånd.

Foto: Amerikanska armén
Klockan 08.16 exploderade bomben 600 meter över Hiroshima med en sprängverkan motsvarande 20 000 ton trotyl. 10 minuter senare hade molnet stigit till över en mils höjd. Enola Gays akterskytt rapporterade att han fortfarande kunde se svampmolnet på 500 kilometers avstånd.
Klockan 08.16 exploderade bomben 600 meter över Hiroshima med en sprängverkan motsvarande 20 000 ton trotyl. 10 minuter senare hade molnet stigit till över en mils höjd. Enola Gays akterskytt rapporterade att han fortfarande kunde se svampmolnet på 500 kilometers avstånd. Foto: Amerikanska armén

Den 6 augusti 1945 atombombades Hiroshima av amerikanskt flyg. Vid detonationen och den närmaste tiden efter dödades uppemot 140 000 människor. Nästan allt inom en radie av 2 km förstördes.

Den 9 augusti släpptes ytterligare en atombomb över Nagasaki. 70 000 människor omkom.

**Sex dagar senare **kapitulerade Japan. Det innebar slutet på det krig mellan USA och Japan som inleddes med den japanska attacken på Pearl Harbor den 7 december 1941. Kriget hade utkämpats över hela Öst- och Sydostasien samt Stilla havet.

USA:s avsikt med att använda sig av atombomben har livligt diskuterats. Från amerikansk sida har förts fram att en miljon amerikanska soldater slapp mista livet i fortsatt krig genom att Japan kapitulerade efter bombfällningarna.

Annons
Annons

En annan tolkning är att USA ville skynda sig att få slut på kriget för att inte Sovjetunionen skulle hinna ockupera Japan. Möjligheten att först demonstrera atombomben i avskräckande syfte, som bland andra vetenskapsmän föreslog, övervägdes inte.

För den japanska kapitulationen var möjligen Sovjets beslut att bryta sin neutralitetspakt och attackera de japanska trupperna i Manchuriet den 9 augusti minst lika avgörande som atombombningarna. Men bombningen av Hiroshima innebar att de personer i den japanska ledningen som insåg att Japan höll på att förlora kriget gavs en möjlighet att driva igenom kapitulationen.

**Många överlevande **– så kallade ”hibakusha” – anser sig än i dag utnyttjade av japanska politiker som talat om hela Japan som offer för atombomben utan att erkänna Japans skuld i kriget och utan att bistå de verkliga offren i Hiroshima och Nagasaki tillräckligt.

Dessutom så utsattes de som överlevde atombomben för en diskriminering som delvis fortfarande lever kvar.

Framför allt gäller det dem som drabbades av den så kallade atombombssjukan, det vill säga följder av den starka strålning de hade utsatts för. Månaderna efter atombombningen dog tiotusentals till synes friska personer av vad som uppfattades som en smittsam sjukdom.

Andra fick hemska ärr sedan deras hud hade smält av den enorma hettan. De tvingades ofta leva undangömda och tilläts inte använda allmänna bad trots att dagliga bad är så viktiga för japaner.

Rädslan för genetiska följder innebar också att de drabbade fick svårt att finna en äktenskapspartner. Det är i Japan helt accepterat att man med tanke på släktens framtid undersöker en persons familjebakgrund innan man beslutar att gifta sig.

Annons
Annons
Foto: SvD
Foto: SvD

Att få ett arbete kunde också vara svårt eftersom misstanken att atombombsöverlevande har svag hälsa är utbredd.

Risken för diskriminering har gjort att många inte berättar om sin bakgrund. Detta kan även gälla barn och barnbarn till överlevare. En del har flyttat från Hiroshima och Nagasaki för att dölja sitt ursprung. Andra har till och med låtit bli att registrera sig som offer trots att de då inte får rätt till atombombsskadades medicinska undersökningar eller behandling.

Monica Braw
Frilansjournalist och författare som skrivit många böcker om Japan och doktorerat med en avhandling om överlevare från Hiroshima.

6 augusti 1945

Foto: SvD

Bombplanet ”Enola gay”, av typen B-29 Superfortress lyfter från den amerikanska flygbasen på ön Tinian med atombomben “Little boy” i lasten. (Klicka för att se fler bilder)

Bombplanet

Foto: SvD

”Enola Gay”Modell: B-29 Superfortress (modifierad för att bära atombomber)

Maxhastighet: 574 km/h Marschfart: 350 km/h Vikt*: 33 800 kg Räckvidd*: 9 000 km

Annons
Annons
Foto: SvD
Foto: SvD
Foto: SvD

Besättning: 12 På "Enola Gay" togs kanontorn för skydd mot fientligt flyg bort. Extra bepansring, som fanns på standardversionen, togs också bort. Planets bombhangar specialutformades för att rymma atombomben.

Bombens verkan på närområdet

Foto: SvD

0–300 meter: I princip allt totalförstört. Ett femtiotal kraftigt förstärkta byggnader, tillverkade för att klara jordbävningar, klarar sig utvändigt men blir totalt urblåsta invändigt.

–1 200 meter: Takpannor på byggnader började bubbla av värmevågen och smälta.

–1 400 meter: Alla byggnader med stålfasader totalförstörda. Mindre betongbyggnader kollapsar.

–1 900 meter: Lättantändligt material självantänder. Alla bostäder allvarligt skadade.

–3 300 meter: Bränder antända av värmevågen sträcker sig över 3 000 meter från nollpunkten.

Förstörelsen

Foto: SvD

Om en atombomb med samma kraft som den som fälldes över Hiroshima skulle fällas över Stockholm skulle stora delar av centrala stan totalförstöras.

Var fjärde dog direkt

Foto: SvD

**Antalet döda och skadade **av atombomberna över Hiroshima och Nagasaki är svåra att beräkna. Dessa siffror från The Manhattan Engineer District's anses rimliga enligt Yale Law School.

Siffrorna gäller antalet skadade och döda vid explosionstillfället. Många fler dog i efterföljande komplikationer.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons