Annons

70 miljoner till forskning om den fria viljan

I veckan lanseras tidernas största forskningsprojekt för att kartlägga människans fria vilja. Bestämmer vi själva eller finns aktiviteter i hjärnan redan innan vi är medvetna om vad vi gör? Det ska neurovetare, datamodellerare och filosofer ta reda på.

Under strecket
Publicerad

2017 hölls en tredagarskonferens på Sigtunastiftelsen om den fria viljan. Det blev starten till att initiera ett gemensamt forskningsprojekt där 17 universitet under fyra år ska studera människans fria vilja.

Foto: Sigtunastiftelsen

Hans Liljenström är professor i biometri vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala och föreståndare för Agora for Biosystems vid Sigtunastiftelsen.

Foto: Sigtunastiftelsen

Alf Linderman är direktor för Sigtunastiftelsen och docent i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Foto: Magnus Aronson

2017 hölls en tredagarskonferens på Sigtunastiftelsen om den fria viljan. Det blev starten till att initiera ett gemensamt forskningsprojekt där 17 universitet under fyra år ska studera människans fria vilja.

Foto: Sigtunastiftelsen
2017 hölls en tredagarskonferens på Sigtunastiftelsen om den fria viljan. Det blev starten till att initiera ett gemensamt forskningsprojekt där 17 universitet under fyra år ska studera människans fria vilja.
2017 hölls en tredagarskonferens på Sigtunastiftelsen om den fria viljan. Det blev starten till att initiera ett gemensamt forskningsprojekt där 17 universitet under fyra år ska studera människans fria vilja. Foto: Sigtunastiftelsen

Vad kommer först – hjärnans aktivitet eller ett medvetet ”jag” som fattar beslut om vad du ska göra? Har människan någon fri vilja?

Det kanske vi kommer att få veta inom de närmaste fyra åren – för denna urgamla filosofiska fråga har just beviljats motsvarande 70 miljoner kronor i anslag och fått forskare vid 17 universitet att gå samman i ett gemensamt projekt. Tack vare en konferens i Sigtuna förrförra sommaren ska nu filosofer, neurovetare och dataexperter studera beteende och intention, medvetna och omedvetna intentioner samt om det går att mäta skillnaden på godtyckliga och avsiktliga handlingar.

– Det är nog den största ekonomiska satsningen man gjort inom det här fältet, och kanske det största konsortiet av det här slaget någonsin, säger Hans Liljenström, professor i biometri vid SLU i Uppsala och föreståndare för forskningscentret Agora for Biosystems vid Sigtunastiftelsen.

Annons
Annons

Hans Liljenström är professor i biometri vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala och föreståndare för Agora for Biosystems vid Sigtunastiftelsen.

Foto: Sigtunastiftelsen

Alf Linderman är direktor för Sigtunastiftelsen och docent i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Foto: Magnus Aronson

Centret har tilldelats fyra miljoner kronor och de svenska forskarna kommer att bidra med matematiska modeller av hjärnans struktur (datormodellering), som hjälper neurovetare att göra sina experiment om vad som händer i hjärnan innan vi vet att vi ska göra det vi gör – och att tolka vad de får fram.

– Sedan kommer filosoferna att se till att vi förhåller oss till tidigare forskning om människans fria vilja. Vi kan inte bara blunda för tusentals år av tänkande, säger Hans Liljenström.

Hans Liljenström är professor i biometri vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala och föreståndare för Agora for Biosystems vid Sigtunastiftelsen.
Hans Liljenström är professor i biometri vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala och föreståndare för Agora for Biosystems vid Sigtunastiftelsen. Foto: Sigtunastiftelsen

Det gemensamma projektet ”Consciousness and free will: a joint neuroscientific-philosophical investigation” siktar på att skapa ett helt nytt, tvärvetenskapligt fält inom hjärnforskningen: den fria viljans neurofilosofi. ”Så här komplexa frågor kan bara besvaras med många olika synsätt och forskningstekniker”, menar de ansvariga vid Chapman University i södra Kalifornien där projektet kommer att ha sitt huvudsäte.

Också de sociala aspekterna på den fria viljan behöver lyftas, poängterar Alf Linderman, direktor för Sigtunastiftelsen (där Agora for Biosystems ingår), och docent i religionssociologi vid Uppsala universitet.

– Har vi handlingsutrymme och ansvar, som är vår föreställning i dag? Eller är den fria viljan en illusion? I så fall får det en avgörande betydelse för vår syn på ansvar och vad det är att vara människa, säger Alf Linderman.

Alf Linderman är direktor för Sigtunastiftelsen och docent i religionssociologi vid Uppsala universitet.
Alf Linderman är direktor för Sigtunastiftelsen och docent i religionssociologi vid Uppsala universitet. Foto: Magnus Aronson

Forskningsprojektet heter ju ”medvetandet och den fria viljan” – vilket kommer att studeras mest?

– Det törs jag inte svara på förrän efter konferensen, säger Hans Liljenström som tillsammans med Alf Linderman är på väg till USA och världens andra internationella konferens om människans fria vilja. Den första, som de själva stod värdar för på Sigtunastiftelsen 2017, samlade de flesta av forskarna som ingår i det nya projektet. Det var också där de bestämde sig för att gemensamt söka anslag till en tvärvetenskapligt forskarkonsortium om den fria viljan.

Eller – vem var det som bestämde? De själva eller hjärnaktiviteter långt innan de visste att de skulle göra vad de gjorde?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons