Annons

Mårten Schultz:Del i domen absurd – han ”tvingades till stilla hemmaliv”

Hovrättens villkorliga dom mot den skådespelare som misshandlat Josefin Nilsson har inte åldrats väl. Vissa delar känns till och med absurda när man lyfter blicken från juridiken och riktar den mot brottsoffret.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Skådespelaren som misshandlade Josefin Nilsson fick sin dom mildrad av hovrätten.

Foto: Börje Thuresson/TT

Skådespelaren som misshandlade Josefin Nilsson fick sin dom mildrad av hovrätten.

Foto: Anders Wejrot/TT

Skådespelaren som misshandlade Josefin Nilsson fick sin dom mildrad av hovrätten.

Foto: Börje Thuresson/TT
Skådespelaren som misshandlade Josefin Nilsson fick sin dom mildrad av hovrätten.
Skådespelaren som misshandlade Josefin Nilsson fick sin dom mildrad av hovrätten. Foto: Börje Thuresson/TT

Tv-dokumentären om Josefin Nilsson träffar som en spark i magen. Den gotländska sångerskan i Ainbusk, krossades av en destruktiv relation med en känd skådespelare. Kränkningar. Nedbrytande meddelanden. Och våld.

Det finns, förutom den mänskliga berättelsen, också en berättelse om juridik. Skådespelaren ställdes inför rätta för att ha misshandlat Josefin Nilsson vid tre tillfällen och åtalades för överträdelse av besöksförbud, olaga hot och skadegörelse. Tingsrätten fällde på alla punkter. Straffet: Fängelse, tre månader. Skådespelaren överklagade i misshandels- och skadegörelsedelen.

I hovrätten mildrades påföljden till villkorlig dom och dagsböter. Ett skäl till detta var att domstolen friade för två fall av misshandel, vilket berodde på att bevisläget var annorlunda.

Annons
Annons

Skådespelaren som misshandlade Josefin Nilsson fick sin dom mildrad av hovrätten.

Foto: Anders Wejrot/TT

Han kunde inte längre besöka uteställen på grund av uppmärksamheten.

Hovrättens dom i påföljdsdelen innehåller en motivering som nu, med facit i hand, framstår som provocerande. Den mediala uppmärksamheten som hade riktats mot processen gjorde, enligt skådespelaren, att hans liv och förutsättningar att arbeta förändrats. Kollegorna var rädda för honom. Han kunde inte längre besöka uteställen på grund av uppmärksamheten. ”Han tvingas därför nu att leva ett stillsamt hemmaliv”, skriver hovrätten förstående. Eftersom han ”drabbats hårt av den massmediala uppmärksamhet som givits målet” lindrades påföljden.

Skådespelaren som misshandlade Josefin Nilsson fick sin dom mildrad av hovrätten.
Skådespelaren som misshandlade Josefin Nilsson fick sin dom mildrad av hovrätten. Foto: Anders Wejrot/TT

Sedan 1999 har saker hänt. Straffprocessen har förändrats. Nya straffbud har tillkommit. Återkommande kränkningar kan i dag bestraffas hårdare, till följd av ny lagstiftning.

Under senare tid har den straffrättsliga debatten präglats av krav på ”hårdare tag”.

Man bör alltid vara försiktig med att spekulera kring hur tidigare händelser skulle ha bedömts i dag. Men eftersom frågan ställts i ett antal sammanhang bör jag säga något om detta. Det är fullt möjligt att den brottslighet som skådespelaren dömdes för i dag skulle ha kunnat medföra ett strängare straff.

Samtidigt är det inte omöjligt att en påföljdsbestämning av händelserna i dag ändå skulle ligga långt från vad det allmänna rättsmedvetandet kräver. Under senare tid har den straffrättsliga debatten präglats av krav på ”hårdare tag”. Unga ska bedömas mer som vuxna, fler handlingar ska kriminaliseras och straffen bli strängare. Lagstiftaren ingriper på olika sätt för att åstadkomma detta. Men det finns en återhållsamhet i domstolarna vilket inte sällan leder till att domar får kritik för att vara alltför milda. Denna kritik är ibland berättigad, ibland inte.

I det här fallet har jag stor förståelse för reaktionerna. Misshandelsdomen mot skådespelaren har inte åldrats väl. Den del av domen som talar om hur skådespelaren ”tvingats” till ett stilla hemmaliv framstår som absurd när man lyfter blicken från juridiken och riktar den mot brottsoffret.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons