Annons

”Absurda anklagelser från MP och V”

Europaparlamentariker David Lega, KD.
Europaparlamentariker David Lega, KD. Foto: Pressbild

Vi måste hindra flyktingsmugglarna, mördarna, från att få känslig information om sök- och räddningsinsatser från Frontex. Det skriver David Lega (KD) i en slutreplik om EU:s asylpolitik.

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | EU:S ASYLPOLITIK

Som politiker har vi alla ett stort ansvar att inte vilseleda medborgarna. Det gäller även Malin Björk (V) och Alice Bah Kuhnke (MP), som helt förvränger mitt budskap om behovet av att sätta stopp för människosmugglarna på Medelhavet. Jag kan inte se något annat syfte än att, i sann vänsterpopulistisk anda, brunsmeta mig och Kristdemokraterna. Björks och Kuhnkes anklagelser om att mitt parti och jag inte skulle värna asylrätten eller civilsamhället är absurda. Det kanske blir så när man inte har några egna, trovärdiga förslag för en human, ordnad och ansvarsfull migrationspolitik.

För mig är flyktingarna, de som flyr för sina liv, det väsentliga när vi pratar om hanteringen av migrationsströmmarna på Medelhavet. Kampen är mot flyktingsmugglarna, mördarna. Vi måste hindra dem från att få känslig information om sök- och räddningsinsatser från Frontex, som rent konkret skulle underlätta deras verksamhet. När Björk och Kuhnke tvärtemot hävdar att informationen från Frontex kan delas med allmänheten – utan att delas med ”Medelhavets skurkar” vet jag inte om jag ska skratta eller gråta. Jag förväntar mig mer av folkvalda politiker.

Annons
Annons

Att tro att sådan information endast skulle komma välmenande aktörer tillgodo visar på en naivitet utan motstycke. Särskilt då vi vet att känslig sök- och räddningsinformation redan med dagens regelverk hamnar i fel händer. Bland annat i Grekland måste kustbevakningen dagligen byta schema och rutter, för att vilseleda obehöriga med kunskap om deras rutiner. Resultatet är tyvärr överfyllda flyktingläger på de grekiska öarna, med tusentals och åter tusentals medmänniskor som lever under vedervärdiga förhållanden. Och effekten blir, trots ökade resurser från EU, att prövningarna av asylansökningar går på tok för långsamt. Enligt Europeiska revisionsrätten tog det 2018 i genomsnitt 215 (!) dagar från ansökan till beslut.

Oförmågan till snabba beslut är en direkt konsekvens av det enorma söktrycket. Just därför behöver vi stärka EU:s yttre gräns. Att tvinga EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå (Frontex) att dela känslig information hade spätt på gränskontrollproblemen ytterligare, och ökat möjligheten till flyktingsmugglandet ytterligare. Det kan väl vara knappast vara vänsterpartiernas mening att hjälpa de mördare som livnär sig på flyktingsmugglarverksamhet? För dessa yrkeskriminella mördare, Alice Bah Kuhnke, vill jag genast och för all framtid stänga EU:s yttre gräns.

Ett annat skäl till den enorma belastningen är oviljan att särskilja flyktingar från ekonomiska migranter. Och nej, Malin Björk, det är inte en ”inskränkning av asylrätten” att särskilja flyktingar från ekonomiska migranter. Att göra den distinktionen är att respektera internationell asylrätt, som gör en tydlig åtskillnad mellan de med och de utan asylskäl. Genom att blunda för denna avgörande skillnad urholkar Malin Björk asylrätten, och effekten blir självklart att de som saknar rätt till asyl tar de verkliga flyktingarnas plats. Vad som är humant med en sådan prioritering, ja, det lämnar jag till januaripartierna och deras kommunistiska stödparti att svara på.

Som kristdemokrat kommer jag aldrig att ställa mig på förtryckarens sida, mot den förtryckte. Och som medlem av ett parti sprunget ur civilsamhället kommer jag aldrig att tveka när det gäller att försvara civilsamhällets förmåga att hjälpa dem som bäst behöver det.

Som kristdemokrat kommer jag alltid att stå upp för asylrätten, för dem med asylskäl – vare sig det är mot naiva vänster- och miljöpartister eller mordiska människosmugglare.

Vad som är ”högerextremt”/”högerpopulistiskt”/”människofientligt”/”rasistiskt” med den hållningen, ja, det lämnar jag till dig som läsare att avgöra.

David Lega (KD)
Europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons