Annons

Maria Ludvigsson:Adventstid i väntan på bödlarna

Ansvarig myndighet
Ansvarig myndighet Foto: ANDERS WIKLUND / TT

En kristen konvertit handläggs av muslimsk kvinna.

Under strecket
Publicerad

Det var först via Katolska kyrkan i Stockholm jag hörde om mannen som konverterat från islam till kristendom och därför sökte asyl i Sverige. I hans före detta hemland praktiseras apostasi. Det innebär att den som lämnar islam straffas med döden. För honom vore ett avslag detsamma som att sändas i döden.

Mannens öde var att under asylprocessen bedömas av en statlig tjänsteman av den tro han själv lämnat. Det framgick av kvinnans klädsel och, för den som tagit del av förhöret, även av hennes förhållningssätt till konvertiten. Han mötte en myndighetsperson som privat kunde anse att sådana som han ska straffas med döden. En professionell handläggare klarar att åtskilja privata åsikter respektive regelverkets företräde. I detta fall tycks handläggaren sakna varje sådan förmåga.

Migrationsverket, som äger att avgöra asylsökande människors öden, praktiserar ett slags religionstest för att avgöra om en konvertit är sann eller ej. Det handlar som oftast om nyblivna kristna som lämnat islam och därför måste fly sitt hemland. Det är ett gravt brott mot mänskliga rättigheter att inte säkra en till livet hotad asylsökandes trygghet. Det kan inte nog understrykas hur allvarligt det är att ansvarig svensk myndighet uppenbarligen inte klarar detta.

Vad beror det på? Bristande respekt för dem som har en tro så stark att de trotsar dödshot och följer sin övertygelse? Eller är det okunskap om hur man utrönar en asylsökandes bevekelsegrunder? Eller är det, som i just detta fall, en del av verksamheten att utan tvekan utsätta en till livet hotad människa för kränkande och hotfullt bemötande?

Kvinnan som förhörde den konverterade mannen visade inga tecken på förståelse för hans situation, och gjorde bedömningen att han var falsk och inte skulle ges asyl. Enligt henne var han inte kristen och det fick bli även svenska statens dom.

Det är adventstider och kristna över hela världen känner förväntan och glädje inför julen. Då föddes enligt kristen tro Gud som människa för att därefter leva mitt ibland oss.

Konvertiten med avvisningsbesked firar också jul, men gör det med insikt om att en person, som sannolikt anser att han borde dö för sin tros skull, givits makt att avgöra hans öde. Ett beslut vi borde ägna adventstiden åt att få upphävt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons