Annons

Advokat: Swedbanks chefer blir inte fällda för svindleri

De chefer som misstänks för svindleri kan kanske andas ut − men Swedbank kan hamna i börsens disciplinnämnd. Det menar experter som SvD talat med.

– Swedbank kan ha brutit mot EU:s marknadsmissbruksförordning. Det är en allvarlig sak, säger Daniel Stattin, professor i bolags- och börsrätt vid Uppsala universitet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Swedbanks förra vd Birgitte Bonnesen och förra ordförande Lars Idermark. (Arkivbild.)

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Swedbanks förra vd Birgitte Bonnesen och förra ordförande Lars Idermark. (Arkivbild.)

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Swedbanks förra vd Birgitte Bonnesen och förra ordförande Lars Idermark. (Arkivbild.)
Swedbanks förra vd Birgitte Bonnesen och förra ordförande Lars Idermark. (Arkivbild.) Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Åklagare Thomas Langrot tittar på fallet Swedbank på Ekobrottsmyndighetens kontor på Kungsholmen i Stockholm.

– Jag vet att det är svårt att bevisa svindleri, men vi får inte ge upp för tidigt, säger han.

Dessutom undersöker Stockholmsbörsen, flera finansinspektioner och amerikanska myndigheter hur banken har agerat. Frågan är hur stor sannolikheten är för att någon av banktopparna fälls och om banken kan få sanktionsavgifter mot sig.

De kommer aldrig att lyckas fälla någon för svindleri.

Thomas Langrots förundersökning gäller två misstänkta brott, grovt svindleri och obehörigt röjande av insiderinformation.

– De kommer aldrig att lyckas fälla någon för svindleri. Jag kan inte se att kraven i brottsbeskrivningen är uppfyllda, säger Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie och adjungerad professor.

Annons
Annons

Få bolagstoppar har fällts för svindleri. Refaat El-Sayed, på Fermenta, frikändes i hovrätten på den punkten. Och HQ-topparna friades från åtalet för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott.

Misstanken mot Swedbank gäller information som befattningshavare har lämnat från den 23 oktober 2018, då dåvarande vd Birgitte Bonnesen pratade om kvartalsrapporten, till den 20 februari 2019, då Uppdrag gransknings avslöjande om misstänkt penningtvätt sändes. Hon sa att banken inte hade några liknande problem som Danske Bank, samtidigt som interna rapporter visade på problem.

Thomas Langrot har inte sagt vem han misstänker. Det mest troliga är Birgitte Bonnesen, men om styrelsen eller ledningsgruppen har fattat beslutet om att inte nämna problemen och utsett henne till budbärare så kan misstanken gälla att hon gjort detta i samråd med andra.

Thomas Langrot driver tesen att den eller de toppar som uttalat sig har röjt insiderinformation, vilket är olagligt.

Åklagarens andra misstanke gäller det möte med 15 storägare som Swedbank höll måndagen den 18 februari, två dagar före Uppdrag gransknings avslöjande om misstänkt penningtvätt hos Swedbank i Baltikum. Då nämnde någon eller några av Swedbanks toppar det kommande programmet. Och dagen därpå informerade banken alla anställda om programmet.

Thomas Langrot driver tesen att den eller de toppar som uttalat sig har röjt insiderinformation, vilket är olagligt. Han kan peka på att det i ljuset av skandalen i Danske Bank var känslig information att Swedbank skulle synas i ett kritiskt granskande program som Uppdrag granskning. Men åklagare har inte alltid haft lätt att få en fällande dom i insidermål.

Annons
Annons

Samtidigt som Thomas Langrots brottsutredning pågår utreder den svenska Finansinspektionen och de tre baltiska finansinspektionerna om Swedbank har haft för dålig kontroll av misstänkt penningtvätt. Utredningen väntas vara klar i oktober.

– Det verkar ju som om Swedbank har haft betydande problem med att efterleva reglerna för penningtvätt. Det kommer troligen att generera en straffavgift hos Finansinspektionen, säger Daniel Stattin, professor i bolags- och börsrätt vid Uppsala universitet.

Den svenska Finansinspektionen kan ge max 10 procent av ett bolags omsättning i sanktion, det skulle betyda 4,4 miljarder i böter för Swedbank.

Därtill tror Daniel Stattin att Stockholmsbörsen kommer att titta på hur Swedbank agerat.

– Det är ganska troligt att Swedbank har brutit mot reglerna för hur man ska lämna marknadsinformation. Man har suttit med information som man borde ha lämnat och låtit olika investerare handla på felaktig information, säger han.

Det är en allvarlig sak. Banken kan nog hamna i börsens disciplinnämnd.

Daniel Stattin påpekar att banken valde att inte lämna någon information när utredningen som den norske advokaten Erling Grimstad gjorde före jul 2018 visade på problem att motverka penningtvätt i Baltikum.

– Det kan betyda att Swedbank har brutit mot EU:s marknadsmissbruksförordning. Det är en allvarlig sak. Banken kan nog hamna i börsens disciplinnämnd, säger Daniel Stattin.

Han beräknar att det kan kosta banken ett antal årsavgifter till börsen. Varje år betalar Swedbank drygt 3 miljoner kronor till Stockholmsbörsen, så det är småpengar för banken. Men enligt Daniel Stattin är förtroendeskadan allvarlig.

Men det mest riskfyllda för Swedbank är att amerikanska myndigheter tittar på hur banken har agerat. Det är alla experter eniga om. Här kan straffavgiften räknas i miljarder.

Finansmyndigheten i New York har, enligt SVT, inlett en utredning om misstänkt vilseledande information eftersom Swedbank våren 2016 inte gett fullständig information om kunders koppling Panamahärvan om skatteflykt.

Dessutom har myndigheten begärt dokumentation gällande Swedbanks affärsrelationer med banker som varit inblandade i penningtvättshärvor: Danske Bank, Ukio Bankas, ABLV och FBME, enligt SVT.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons