Annons

Advokaten: Svårt förklara testamentet ogiltigt

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Testatorns vilja ska så långt som möjligt respekteras – därför kan en person med långt gången demens upprätta ett testamente. SvD:s familjeadvokat förklarar vad som gäller vid psykisk störning.

Under strecket
Publicerad

Carolina Elander Knip, advokat.

Carolina Elander Knip, advokat.

Fråga: En närstående vill skriva testamente och frågan gäller var någonstans gränsen dras för tillräknelighet eller ej.

Min uppfattning är att personen är helt klar över vad hon önskar men under senare år har hon drabbats av problem med minnesfunktionerna, vilket skulle kunna vara en början till eller en svagt utvecklad demens.

I detta fall gäller testamentet ”inget mer komplicerat” än att ett av barnen endast skall erhålla sin laglott och det andra barnet resten/huvuddelen. Personen är inte gift eller sammanboende så de två döttrarna är de enda naturliga arvingarna.

Carolina Elander Knip, advokat.
Carolina Elander Knip, advokat.

Carolina Elander Knip: Av lagen framgår att ett testamente inte är gällande om det är upprättat under påverkan av en psykisk störning. Det är då tidpunkten för testamentets undertecknande som är avgörande och inte testatorns psykiska hälsa före eller efter undertecknandet.

Huvudregeln är att testatorns, det vill säga den person som har upprättat testamentet, vilja så långt som möjligt ska respekteras. Det är därför den som påstår att testatorn lidit av en psykisk störning vid upprättandet av testamentet som har att bevisa det.

Till skillnad mot vad många tror är detta relativt svårt. Det beror till viss del på att det inte är tillräckligt att bevisa att personen led av psykisk sjukdom genom att till exempel uppvisa läkarutlåtande utan sjukdomen ska också ha haft en direkt påverkan på testamentets innehåll.

Vad gäller exempelvis demenssjukdomar så innebär dessa ofta att personen har bättre och sämre stunder. Det ska då kunna bevisas att testatorn vid ögonblicket för undertecknandet har undertecknat en handling som inte är förenlig med hans eller hennes vilja. Även en person med långtgående demenssjukdom kan därför upprätta ett fullt giltigt testamente om det anses förenligt med hans eller hennes vilja.

Av det du beskriver om din närståendes psykiska hälsa är det min uppfattning att hennes eventuella demens inte kommer att medföra att testamentet kan förklaras ogiltigt. Det kommer med andra ord att bli svårt att få testamentet ogiltigförklarat på grund av testatorns psykiska ohälsa.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons