Annons

Advokatens bästa: Läs det här innan du blir sambo

Hur undviker jag att sambon får halva lägenheten? Går det att kräva hyra efter separationen? Påverkar förlovningen vår ekonomi? SvD:s familjejurist Caroline Elander svarar varje vecka på läsarnas frågor. Här är ett urval av de mest uppskattade texterna på temat samboskap och giftermål det senaste året.

Publicerad
Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjerätt.
Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjerätt. Foto: Lars Pehrson

Caroline Elander är advokat med specialitet inom familjerätt och arvsrätt. Hon har föreläst på Uppsala universitet och driver sedan 2016 Elander Advokatbyrå.

Varje vecka svarar hon på utvalda frågor från SvD:s läsare, inte sällar rör funderingarna samboskap, förlovningar och giftermål. Nedan har vi samlat sju av de mest lästa frågorna och svaren på temat.

Har du också någonting du grubblar över? Skicka ett mejl till caroline.elander@svd.se så har du chans att få din fråga besvarad.

Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjerätt.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 8

”Köper du en lägenhet och syftet med köpet är att ni ska bo i lägenheten tillsammans omfattas lägenheten av den så kallad sambolagen”, skriver Caroline Elander

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 8

”Kan jag ställa krav på de hyreskostnader och hushållskostnader som uppkommit och som min före detta sambo inte medverkat till”, undrar frågeställaren.

Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 3 av 8

”Det är först när samborna gifter sig med varandra som sambogemenskapen upphör och giftorättsgemenskapen startar”, skriver Caroline Elander.

Foto: IBL/Alamy Bild 4 av 8

Frågeställaren funderar på att reglera en skuld genom förändrad äganderätt av ett sommarställe.

Foto: Michael Folmer Bild 5 av 8

Signaturen Hans Ö frågar om äktenskapsförord.

Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 6 av 8

Du har betalat själv och står som ensam ägare – med det spelar ingen roll. Det finns en avgörande faktor som ändå kan ge din sambo rätt till halva bostaden.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 7 av 8

”Det finns flera sätt att reglera skulder mellan sambor och blivande makar”, svarar familjejuristen.

Foto: IBL/Alamy Bild 8 av 8

”Köper du en lägenhet och syftet med köpet är att ni ska bo i lägenheten tillsammans omfattas lägenheten av den så kallad sambolagen”, skriver Caroline Elander

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Del 1 av 7

”Köper du en lägenhet och syftet med köpet är att ni ska bo i lägenheten tillsammans omfattas lägenheten av den så kallad sambolagen”, skriver Caroline Elander
”Köper du en lägenhet och syftet med köpet är att ni ska bo i lägenheten tillsammans omfattas lägenheten av den så kallad sambolagen”, skriver Caroline Elander Foto: Tomas Oneborg

Så undviker du att sambon får halva lägenheten

Fråga: Jag har en pojkvän sedan två år tillbaka. Vi har pratat om att flytta ihop och jag, som till skillnad från min pojkvän har en fast anställning, tänkte köpa en lägenhet som vi kan bo tillsammans i. Om jag köper en lägenhet i bara mitt namn, själv står på lånen och själv betalar alla kostnader för lägenheten så kan det väl inte uppstå några problem om vi gör slut, eller?

Caroline Elander: Köper du en lägenhet och syftet med köpet är att ni ska bo i lägenheten tillsammans omfattas lägenheten av den så kallad sambolagen. Det innebär att om ni skulle göra slut så kan din pojkvän kräva att en fördelning av samboegendomen, i detta fall lägenheten, ska ske. Detta kallas inom juridiken för en bodelning. Även om det är du som har betalat för lägenheten och själv står som ägare till den kan din pojkvän, genom att begära att en bodelning ska ske, få rätt till halva lägenhetens värde.

Genom ett samboavtal kan ni bestämma att någon bodelning av samboegendomen inte ska ske om ni gör slut. För att undvika en konflikt mellan dig och din blivande sambo rekommenderar jag er att underteckna avtalet innan ni flyttar in i lägenheten.

Annons
Annons

”Kan jag ställa krav på de hyreskostnader och hushållskostnader som uppkommit och som min före detta sambo inte medverkat till”, undrar frågeställaren.

Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1

Del 2 av 7

”Kan jag ställa krav på de hyreskostnader och hushållskostnader som uppkommit och som min före detta sambo inte medverkat till”, undrar frågeställaren.
”Kan jag ställa krav på de hyreskostnader och hushållskostnader som uppkommit och som min före detta sambo inte medverkat till”, undrar frågeställaren. Foto: Hasse Holmberg/TT

Kan jag kräva ex-sambon på hyra efter separationen?

Fråga: Jag har haft ett tioårigt samboförhållande som avbrutits sedan ett år tillbaka. Vi har haft och har ett skriftligt samboavtal där var och en behåller det den betalt för. Vi har hela tiden bott i en fastighet jag är skriven på och som jag köpt och betalt för. Det finns inga skulder på fastigheten. Under tiden vi var samboende har jag stått för alla hushållets utgifter. Min före detta sambo äger och driver ett företag.

Kan jag ställa krav på de hyreskostnader och hushållskostnader som uppkommit och som min före detta sambo inte medverkat till utan i stället investerat i sitt bolag och som jag inte fått del av nu när samboförhållandet upphör?

Caroline Elander: Inledningsvis vill jag påtala det positiva med att ni upprättat ett samboavtal. Det är det absolut vanligaste misstaget nyblivna sambor gör, att en sambo köper en bostad för samborna att bo i gemensamt men att detta inte regleras genom ett avtal.

Hade ni inte haft ett samboavtal hade din före detta sambo, förutsatt att den aktuella fastigheten köptes för att ni skulle bo där gemensamt, ha haft rätt till hälften av den aktuella fastighetens värde. Detta följer av den så kallade sambolagens regler om bodelning.

Som sambor ska bostad och bohag, det vill säga möbler, som har köpts för att samborna ska använda dem gemensamt delas lika mellan samborna vid en separation, oavsett vem av samborna som har betalat för dem. Vill man ha det annorlunda måste man upprätta ett avtal.

Det näst vanligaste misstaget som sambor gör är tyvärr det som har skett i ert samboförhållande, det vill säga att en sambo använder sin lön och sina besparingar till hemmets löpande utgifter och att den andre använder sin lön och sina besparingar till att investera i tillgångar som inte ska fördelas mellan samborna vid den så kallade bodelningen.

Den enda möjligheten för dig att få ersättning för de kostnader som du har betalt för din före detta sambos räkning är om ni har haft en överenskommelse i ert förhållande att du ska ha rätt till ersättning för löpande utgifter. Sådana överenskommelser är dock ovanliga. Det vanligaste är att man inom samboförhållandet fördelar kostnader emellan sig utifrån vad som passar bäst just då.

Det du kan göra är att ställa frågan till din före detta sambo om hon kan tänka sig att ersätta dig för de utgifter du har haft för hennes räkning. Om hon inte vill göra detta frivilligt och saken ställs på sin spets bedömer jag dock att dina chanser att vinna framgång med att driva in pengarna via Kronofogden eller tingsrätten är relativt små.

Annons
Annons

”Det är först när samborna gifter sig med varandra som sambogemenskapen upphör och giftorättsgemenskapen startar”, skriver Caroline Elander.

Foto: IBL/Alamy Bild 1 av 1

Del 3 av 7

”Det är först när samborna gifter sig med varandra som sambogemenskapen upphör och giftorättsgemenskapen startar”, skriver Caroline Elander.
”Det är först när samborna gifter sig med varandra som sambogemenskapen upphör och giftorättsgemenskapen startar”, skriver Caroline Elander. Foto: IBL/Alamy

Förlovning förändrar inte det sambolagen säger

Fråga: Jag har en fråga som oroat mig. Jag förlovade mig med min sambo för ett antal år sedan. Vi har helt skilda ekonomier och vet hur vi står och så vidare. Men kan förlovningen påverka något?

Caroline Elander: Enligt lagen innebär samboskap att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Uppfyller man dessa krav är man alltså sambor enligt sambolagen. Det medför att bostad och bohag som är införskaffade för att samborna ska använda dem tillsammans ska delas lika mellan samborna vid en eventuell separation eller ett dödsfall. Allt detta oaktat vem av samborna som faktiskt har betalat för bostaden och bohaget. Det är således endast bostad och bohag som ska fördelas mellan samborna och ingen annan egendom såsom exempelvis konton, bilar och fritidshus. Att ha i åtanke är även att sambor inte ärver varandra.

Ett samboförhållande anses vara slut när samborna flyttar isär, någon av samborna avlider eller när samborna gifter sig med varandra eller med någon annan. Det är först när samborna gifter sig med varandra som sambogemenskapen upphör och giftorättsgemenskapen startar. Förenklat innebär det att man istället för att dela endast bostad och bohag vid en eventuell separation eller ett dödsfall måste dela med sig av all sin egendom, det vill säga även konton, bilar, fritidshus och annat.

Som förlovad är man inte gift i lagens mening. Därför har er förlovning ingen betydelse för vilken egendom som ska ingå och inte ingå vid en bodelning med anledning av en eventuell separation eller ett eventuellt dödsfall.

Annons
Annons

Frågeställaren funderar på att reglera en skuld genom förändrad äganderätt av ett sommarställe.

Foto: Michael Folmer Bild 1 av 1

Del 4 av 7

Frågeställaren funderar på att reglera en skuld genom förändrad äganderätt av ett sommarställe.
Frågeställaren funderar på att reglera en skuld genom förändrad äganderätt av ett sommarställe. Foto: Michael Folmer

Vill ändra äganderätten av sommarstället – är det klokt?

Fråga: Jag och min sambo äger ett sommarställe tillsammans. Vi äger det 50/50. Han har nu lånat pengar av mig och föreslår att istället för att återbetala lånet, att vi ändrar äganderätten av sommarstället så att jag äger mer. Är det klokt att göra så? Hur går man tillväga om man vill ändra procentsatsen?

Caroline Elander: Det finns inga hinder mot att ni reglerar din sambos skuld till dig genom att ni ändrar äganderätten på den gemensamt ägda fastigheten. Problemet som ofta uppstår vid dessa eller liknande situationer är dock hur man ska se på förvärvet av fastighetsandelen dvs. om detta ses som en gåva eller ett köp.

Det som i praktiken faktiskt sker är att du köper en andel av din sambos fastighet och att köpeskillingen utgörs av att du efterskänker den skuld som han har till dig. Detta innebär ur skattehänseende att överlåtelsen av fastigheten ska ses som ett köp. Beroende på hur stor andel du övertar och beroende på hur stor din sambos skuld till dig är så kan din sambo då komma att behöva betala skatt för denna försäljning.

Det går även att reglera denna överlåtelse som en gåva mot ett visst vederlag. Även där finns det emellertid skattemässiga regler att hålla koll på så att gåvan verkligen ses som en gåva ur ett skattemässigt perspektiv. Vederlaget får exempelvis inte vara för högt i förhållande till fastighetandelens storlek och dess taxeringsvärde. Blir det inte rätt i denna del kan gåvan ur ett skattemässigt perspektiv ses som ett köp istället för en gåva vilket, som ovan nämnts, kan medföra att din sambo kan komma att behöva betala skatt på överlåtelsen.

Som du ser är det fullt möjligt att reglera skulden genom att du får en del av din sambos andel av fastigheten. Det är dock väldigt viktigt att detta sker på rätt sätt så att överlåtelsehandlingarna dels uppfyller formkraven dels inte strider mot lagen på så vis att det kan uppfattas som att ni försöker undvika att betala skatt på förvärvet.

Om ni väljer att reglera skulden genom att du övertar en del av din sambos fastighet rekommenderar jag er starkt att ta hjälp från en advokat eller en jurist med god kunskap om såväl fastighetsrätt, familjerätt och skatterätt så att allt går rätt till.

Annons
Annons

Signaturen Hans Ö frågar om äktenskapsförord.

Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 1 av 1

Del 5 av 7

Signaturen Hans Ö frågar om äktenskapsförord.
Signaturen Hans Ö frågar om äktenskapsförord. Foto: Janerik Henriksson/TT

Så räddar du ditt satsade kapital vid en separation

Fråga: Om man i ett äktenskap satsat olika mycket kapital vid köp av en fastighet, till exempel 80 respektive 20 procent, hur ska man i ett äktenskapsförord då avtala så att var och ens satsade kapital och avkastning därav ska vara enskild egendom? Krävs det att lagfarten har fördelningen 80 respektive 20 procent? /Hans Ö.

Caroline Elander: Genom ett äktenskapsförord kan man mycket riktigt göra egendom som man äger till enskild egendom. Det ger resultatet att den aktuella egendomen inte ingår i en fördelning av tillgångarna mellan er (en så kallad bodelning) för det fall ni skulle separera eller för det fall någon av er skulle gå bort.

Det krävs inte att lagfarten har fördelningen 80 respektive 20 procent, men det underlättar till viss del då ni genom ett äktenskapsförord enkelt kan göra era respektive andelar i fastigheten till enskild egendom. Man bör då vara vaksam på att även de gemensamma lånen, om sådana finns, fördelas enligt samma principer eftersom skulder som hör till enskild egendom, enligt huvudregeln, är att se som en enskild skuld som inte heller ingår i bodelningen.

Om ni har lagfart med 50 procent vardera kan ni genom ett äktenskapsförord skriva att era respektive insatser i fastigheten ska vara er enskilda egendom. Även här är det dock viktigt att man är noggrann vid upprättandet av äktenskapsförordet så att era respektive insatser blir tillräckligt specificerade. Det kan därför vara en god idé att kontakta en advokat eller jurist för hjälp.

Annons
Annons

Du har betalat själv och står som ensam ägare – med det spelar ingen roll. Det finns en avgörande faktor som ändå kan ge din sambo rätt till halva bostaden.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Del 6 av 7

Du har betalat själv och står som ensam ägare – med det spelar ingen roll. Det finns en avgörande faktor som ändå kan ge din sambo rätt till halva bostaden.
Du har betalat själv och står som ensam ägare – med det spelar ingen roll. Det finns en avgörande faktor som ändå kan ge din sambo rätt till halva bostaden. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detaljen som avgör om din sambo får halva bostaden

Fråga: Två personer är sambo med gemensamt barn. Tidigare flyttade kvinnan in i sambons dåvarande fastighet, men numera har kvinnan flyttat och köpt ett eget boende.

När kvinnan köpte sin fastighet så flyttade sambon med, men var mantalsskriven på sin fastighet som sedan såldes efter något år. Sambon bor nu i kvinnans fastighet och hävdar att han är berättigad till halva hennes fastighet. Till saken hör att kvinnan aldrig krävt eller fått någon form av ersättning när hennes sambo sålde sin fastighet.

Vad säger lagen?

Caroline Elander: När ett samboförhållande upphör ska det, om någon av samborna begär det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, ske en fördelning av den så kallade samboegendomen. Det ska med andra ord ske en bodelning mellan samborna.

Enligt sambolagen är samboegendom bostad och bohag som samborna har införskaffat för gemensamt bruk. Detta alldeles oaktat om det endast är den ena sambon som har betalat för bostaden och bohaget.

Har samborna tillsammans eller endast en av samborna köpt en bostad eller bohag i syfte att samborna ska bo och nyttja dessa tillsammans anses bostaden och/eller bohaget utgöra så kallad samboegendom och ska som en konsekvens därav ingå i bodelningen mellan samborna. Enligt huvudregeln ska värdet av bostaden och bohaget vid en bodelning delas lika mellan samborna.

Detta innebär att den fastighet som sambon innehade innan han träffade kvinnan och som sedermera såldes inte utgjorde samboegendom. Detta för att sambon inte köpte denna fastighet för att han skulle bo där med kvinnan. Kvinnan har därför inte juridisk rätt till någon ersättning eller del av försäljningslikviden för denna fastighet.

Jag uppfattar din fråga som att sambon har gjort gällande att det ska ske en bodelning med anledning av samboförhållandets upphörande alternativt att sambon redan nu gör gällande att denne har rätt till en bodelning om och när förhållandet upphör.

Avgörande i detta fall blir om den bostad som kvinnan köpte under samboförhållandet införskaffades i syfte att samborna skulle bo där tillsammans eller inte. Detta är svårt att avgöra och jag kan inte, utan att veta mer bland annat om detaljerna kring köpet av bostaden, avgöra huruvida sambon har rätt i sitt påstående eller ej.

Det finns dock en risk för att kvinnans fastighet kan anses vara samboegendom och därmed också utgöra föremål för en bodelning. Detta leder i praktiken till att kvinnan får lösa ut sambon för halva värdet av fastigheten om hon vill bo kvar vid separationen.

Annons
Annons

”Det finns flera sätt att reglera skulder mellan sambor och blivande makar”, svarar familjejuristen.

Foto: IBL/Alamy Bild 1 av 1

Del 7 av 7

”Det finns flera sätt att reglera skulder mellan sambor och blivande makar”, svarar familjejuristen.
”Det finns flera sätt att reglera skulder mellan sambor och blivande makar”, svarar familjejuristen. Foto: IBL/Alamy

Så kan ni göra egendom enskild inför giftermålet

Fråga: Jag och min sambo ska gifta oss nu till sommaren. Vi bor i bostadsrätt som vi äger 50/50 men där vi gick in med olika stora belopp. Jag gick in med 2 miljoner kronor och sambon med 300 000 kronor. I nuläget har vi skrivet ett samboavtal och skuldebrev för att reglera risk oss emellan. I tillägg till bostadsrätten så har jag aktier i en kapitalförsäkring som är värd cirka 1 miljon kronor.

Vi har diskuterat att skriva ett äktenskapsförord innan giftermål och jag har sett en del olika mallar för detta på nätet för att till exempel få viss egendom enskild. Men min fråga är hur skuldebrev kopplat till boendet vävs in i ett äktenskapsförord? Går det att referera till skuldebrevet i dess nuvarande form i äktenskapsförordet, eller måste det skrivas om på något sätt?

Caroline Elander: Genom ett äktenskapsförord kan ni mycket riktigt göra egendom som ni äger till enskild inför ett kommande äktenskap. Det ger resultatet att denna egendom inte kommer att ingå i fördelning av tillgångarna, den så kallade bodelningen, som ska ske vid en eventuell separation eller vid ett dödsfall.

Det finns flera sätt att reglera skulder mellan sambor och blivande makar. Ett alternativ kan vara att, precis som du föreslår, referera till skuldebrevet och på det sättet göra skuldebrevet i sig till enskild egendom. Detta beror dock på hur det aktuella skuldebrevet är utformat. Viktigt i just det här fallet är dock att ni både gör din fordran på din sambo och din sambos skuld till dig, till enskild egendom.

Ett annat alternativ är att göra era respektive insatser i bostadsrätten till er enskilda egendom och bortse från skuldebrevet.

Vad gäller din kapitalförsäkring är det viktigt att denna blir noga specificerad i äktenskapsförordet, så att äktenskapsförordet blir tydligt och förutsebart för både dig och din sambo. Ni måste båda veta exakt vilken egendom som omfattas av det aktuella äktenskapsförordet.

Ett alternativ som blir mer vanligt förekommande är att skriva att all egendom ska vara enskild egendom förutom viss egendom som ska vara giftorättsgods och delas lika mellan makarna. Det kan exempelvis handla om en andel av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, det vill säga möblerna. Det här alternativet kan vara att föredra om det finns mycket pengar, fonder, aktier och försäkringar som är svåra att specificera i summor, antal och andelar.

Det är mycket att tänka på vid upprättande av äktenskapsförord. Är den egendom som ni vill göra till enskild inte tillräckligt specificerad kan det medföra att äktenskapsförordet kan jämkas eller ogiltigförklaras. Jag rekommenderar er därför att kontakta en jurist eller advokat och be om hjälp att upprätta äktenskapsförordet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons