Annons

Olof Ehrenkrona:Aftonbladet krattar manegen för Kreml

Foto: Leif R Jansson / TT
Under strecket
Publicerad

Kolumn | Påverkanskampanjer

Aftonbladets kultursida framhärdar i att kratta manegen för de ryska påverkanskampanjerna. Denna gång tar tidningen sitt avstamp i en operation som riktas mot de brittiska myndigheterna och Foreign Offices insatser mot rysk desinformation. Som vanligt handlar den ryska operationen om att publicera ett urval av stulna e-postmeddelanden och återigen talar mönstret för att det är underrättelseorgan som ligger bakom.

Vad har tidningens kulturchef egentligen gemensamt med rövarkapitalet och penningtvättstugan i Kreml? Tar det inte emot att göra dagsverken åt de säkerhetsorgan som förvaltar ett arv som sträcker sig ända tillbaka till tsarernas Ochrana?

Svaret är att det handlar om en redaktionell vendetta, en hämndaktion mot Utrikespolitiska institutet och chefen för Rysslands- och Eurasienprogrammet, Martin Kragh. Denne har tidigare i en viktig rapport, eftersom det är i allmänt intresse, publicerat namnen på några av kultursidans medarbetare som förmedlare av Kremls och de ryska underrättelseorganens vilseledande narrativ.

Annons
Annons

En mejlförfrågan om en svensk insats till Storbritanniens hjälp, som dock av integritetsskäl avböjdes av adressaten, Martin Kragh, har fått Aftonbladets kulturchef att ropa på polis och anklaga honom för brottslig verksamhet. Åsa Lindeborgs tilltag har fått det svar som hon förtjänar av Expressens kulturchef Karin Olsson. Och Mittmedias Patrik Oksanen har omsorgsfullt gått igenom substansen i Lindeborgs anklagelser, en genomgång som – naturligtvis – visar att dessa saknar grund.

I sak är den frågan därmed avgjord. Aftonbladets kulturredaktion kan noteras för ännu en förlöpning och ett nytt bidrag till bilden av att tidningens opinionsbildning har parkerat sig på fel sida i slaget om den liberala demokratin. Där hänger kulturredaktionen med trotskistorganet Internationalen och några extremistiska nationalistpublikationer.

I princip skulle det gå att bortse från Lindeborgs hämndlystnad. Sådant förekommer då och då i samhällsdebatten och hon är varken den första, och lär heller inte vara den sista som faller i den fällan. Men det finns ett element i den här historien som tillför en allvarligare dimension. I nättidningen Samhällsnytt – tidigare Avpixlat – har en viss ”Egor Putilov” skrivit en stor artikel, där han anklagar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att ”förbereda” en ”antidemokratisk kupp”.

Artikeln har till syfte att misskreditera MSB och den enhet som arbetar med det psykologiska försvaret av Sverige. Artikeln är sedvanligt konspiratorisk och del i mönstret är den brittiska kopplingen och angreppet på Martin Kragh och UI och på de insatser som MSB följer i omvärlden. Åtskilliga EU-länder är ju förutom Storbritannien värre ansatta än Sverige av ryska påverkansoperationer. Så det finns goda skäl för oss att lära av andras erfarenheter.

När Aftonbladet Kultur låter hämndgirigheten tala och säger sig försvara sin publicistiska integritet är det helt andra syften som redaktionen tjänar. Det är också viktig kunskap för läsarna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons