Annons

Aftonbladets publisher: Jag läste inte Linderborgs text

Allmänhetens förtroende för Aftonbladet har skadats. Det medger tidningens publisher Lena K Samuelsson. Hon berättar för SvD att hon för diskussioner med kulturchef Åsa Linderborg om tidningens hårt kritiserade publiceringar.

Under strecket
Publicerad

Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson och Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet.

Foto: Malin Hoelstad och Pontus Lundahl/TT. Bild 1 av 3

En kondoleansbok bredvid ett tänt ljus och ett fotografi på Benny Fredriksson på Kulturhuset i Stockholm mars 2018.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 2 av 3

Martin Kragh.

Foto: Utrikespolitiska institutet. Bild 3 av 3

Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson och Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet.

Foto: Malin Hoelstad och Pontus Lundahl/TT. Bild 1 av 1
Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson och Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet.
Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson och Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet. Foto: Malin Hoelstad och Pontus Lundahl/TT.

Det har varit en tuff vecka för Aftonbladet. I måndags fälldes tidningen av Pressens opinionsnämnd (PON) för att ”grovt ha brutit mot god publicistisk sed” i publiceringarna om Kulturhuset Stadsteaterns tidigare vd Benny Fredriksson. Dessutom riktas skarp kritik mot kultursidans texter där Rysslandsforskaren Martin Kragh pekats ut som eventuell brittisk spion och ett hot mot den svenska demokratin.

Aftonbladets publisher (det vill säga vd och chefredaktör), som dock inte tillträtt vid tiden för Benny Fredriksson-publiceringen, bad i en kolumn om ursäkt för den kritiserade publiceringen och ställde på måndagskvällen upp på en intervju med journalistföreningen Publicistklubben. Under veckan har hon dock fått hård kritik för att ducka för frågor, bland annat i kommentarer av undertecknad. Nu kontaktar hon SvD för att ge en intervju.

Annons
Annons

En kondoleansbok bredvid ett tänt ljus och ett fotografi på Benny Fredriksson på Kulturhuset i Stockholm mars 2018.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1

Varför väljer du att ge den här intervjun?

– Därför att jag känner att det du tar upp är ansvarsfrågor som jag som företagsledare, precis som du skriver, har i uppgift att diskutera.

På tal om ansvar: vem var ansvarig för Benny Fredriksson-publiceringen?

– Det här var precis när dåvarande ansvarig utgivare Sofia Olsson Olsén blev sjukskriven och Lena Mellin gick in som tillförordnad. På Publicistklubben (Lena K Samuelsson intervjuades på Publicistklubben måndagen 11/3, reds anm.) så var jag inte helt säker på om det skiftet hade hunnit ske vid nätpubliceringen. Men det var Lena Mellin som var tillförordnad ansvarig utgivare.

Varför kändes det inte viktigt att ta reda på det förrän nu?

– Det har jag tagit reda på tidigare. Jag kom inte ihåg det i exakt det ögonblicket bara.

Okej. Hur ser du på ansvarsfördelningen mellan kulturchef och ansvarig utgivare? Kulturchefen var ju involverad i publiceringen, skrev kommentar och sade sig själv ha pratat med uppgiftslämnare.

– Vad som hände då kan jag omöjligt i detalj redogöra för. Jag var inte publisher på Aftonbladet då. Kulturchefen tillhör de opinionsbildande avdelningarna men självklart har man som utgivare ansvar för allting som publiceras under varumärket.

En kondoleansbok bredvid ett tänt ljus och ett fotografi på Benny Fredriksson på Kulturhuset i Stockholm mars 2018.
En kondoleansbok bredvid ett tänt ljus och ett fotografi på Benny Fredriksson på Kulturhuset i Stockholm mars 2018. Foto: Claudio Bresciani/TT

Hur stor frihet har en kulturchef inom ramen för opinionsbildningen?

Annons
Annons

– Man har en väldigt stor frihet. Det är ju någonting annat att bedriva opinionsjournalistik än att bedriva nyhetsjournalistik. Var den gränsen går? Den är svår att definiera. Det klart att man har en större frihet inom kulturchefens område än motsvarande på nyhetsplats.

Det är oerhört sällsynt att en tidning klandras för att grovt ha brutit mot god publicistisk sed. Vad bör konsekvenserna bli?

– Om man tittar på det generellt så har ett stort antal tidningar klandrats. Däribland Aftonbladet, men även Svenska Dagbladet och inte minst Expressen har klandrats.

Men bara två av 86 förra året klandrades grovt och bara ett av de två fallen gällde metoo.

– Absolut, jag vill bara sätta in det i en kontext. PON avgör exakt hur man vill fälla, om det är ett grovt brott mot god publicistisk sed, som i det här fallet. Det har jag förståelse för.

Vilka konsekvenser bör det få?

– En konsekvens är en granskning av PO och PON. En annan konsekvens är: vad gör jag när jag väl blivit utgivare på Aftonbladet? Jag sitter inte bara och väntar på en PON-process. Jag har gått in kraftfullt och gjort stora, stora förändringar på Aftonbladet därför att jag menar att när jag tillträdde var de processerna och strukturerna inte tillräckligt starka.

Samtidigt försvarade du Benny Fredriksson-publiceringen i april på Publicistklubbens scen, och tyckte då att den var ”riktig och relevant”.

– Jag menar att granska det här är rimligt och relevant. Sedan anser jag också, precis som PON, att det finns övertramp i den publiceringen. Av denna och andra anledningar har jag valt att göra stora förändringar på Aftonbladet. Jag har tillsatt en ny ledningsgrupp, en ny redaktionsledning, en ny nyhetsledning. Och jag har hela tiden ställt frågor som: Var det så att vi gick för långt? Kunde vi gjort annorlunda?

Annons
Annons

Så du hävdar fortfarande att granskningen var rimlig och relevant?

– Att göra granskningen är rimligt, menar jag.

Men kan man kalla det här en granskning? Enligt PON:s beslut och PO:s bedömning så framstår det inte som en granskning utan snarare att man upprepat information i ett upprop med agenda att avsätta Benny Fredriksson, och dessutom att man inte lyssnat på avvikande röster.

– Jag vill inte diskutera PON:s uttalande med risk för att låta som att jag på något sätt ifrågasätter det. Jag tycker att det är rättmätig kritik mot oss.

Hur tror du att allmänhetens förtroende för Aftonbladet och kulturchef Åsa Linderborg har påverkats?

– Jag tror naturligtvis att en sådan här fällning påverkar, självklart gör den det. Det är mitt jobb att se till att förtroendet, i den mån det skadats, återupprättas.

Har du förtroende för ställföreträdande utgivare Lena Mellin?

– Lena Mellin är en av Sveriges mest erfarna publicister och utgivare. Hon har hanterat den här typen av frågor under väldigt lång tid. I det här fallet så har det uppenbarligen tagits ett antal felaktiga beslut. Betyder det att man är förbrukad i den typen av frågor? Det menar jag att det behöver det inte betyda.

Hon har varit ansvarig för flera andra kritiserade publiceringar, bland annat den om Sven Otto Littorins påstådda sexköp.

– Jag kan inte kommentera publiceringar som skett på Aftonbladet långt innan jag var här. Jag har inte tillräckligt underlag.

Det har inte påverkat ditt förtroende?

– Jag har förtroende för Lena Mellin.

Har du förtroende för Åsa Linderborg?

– Precis som att den här situationen påverkar förtroendet för Aftonbladet så blir det också en diskussion runt Åsa. Åsa Linderborg är kulturchef på Aftonbladet. Det betyder inte på något sätt att jag inte kan vara kritisk, att jag inte kan diskutera med henne eller att vi inte tar den här situationen allvar.

Annons
Annons

Vad betyder det att Åsa Linderborg försvarade publiceringen? När Benny Fredriksson tog livet av sig menade hon att man inte kunde gjort saker annorlunda bortsett från en löpsedel.

– Jag menar att Åsa har varit väldigt öppen och självkritisk efter publiceringen.

PON ansåg inte att man hade tillräckliga belägg för att hänga ut en enskild person i fallet Benny Fredriksson. I fallet Martin Kragh visar det sig att ni inte heller haft det. Ni har fått avpublicera en text. En lång rad forskare har riktat kritik mot publiceringen. Hur ser du själv på artiklarna?

– Den texten som avpublicerades var inte en text av Åsa Linderborg. Det var en extern skribent.

Men som ni samtidigt borde sett över före publicering.

– Jag vill bara markera. Jag tycker återigen att opinionsjournalistiken har en annan karaktär och det är också viktigt att det är så. Men det är viktigt att debatten om publiceringen pågår.

I en rad artiklar hävdas att Martin Kragh, som man inte i samma utsträckning som Benny Fredriksson kan hävda är en offentlig person eller makthavare, kan vara brittisk spion och att han är ett hot mot demokratin. Det är allvarliga anklagelser. Läste du eller Lena Mellin igenom de här artiklarna före publicering?

– Jag läste dem inte.

Läste Lena Mellin?

– Det får jag be att återkomma om. (Efter intervjun återkommer Lena K Samuelsson med informationen att Lena Mellin läste reportaget om DN:s Rysslandsbevakning men inte Åsa Linderborgs krönika där Martin Kragh nämns, och tillägger: ”Vi borde naturligtvis ha läst båda texterna”.)

Men det finns ingenting i dag som tyder på att publiceringen var felaktig menar du?

Annons
Annons

Martin Kragh.

Foto: Utrikespolitiska institutet. Bild 1 av 1

– Det finns ju frågor runt den publiceringen som jag och Åsa diskuterar, liksom jag och min ledning.

Martin Kragh.
Martin Kragh. Foto: Utrikespolitiska institutet.

Du verkar tålmodig. När tar ditt tålamod slut?

– Mitt ansvar är att driva Aftonbladet som bolag och att driva en publicistisk linje. Det handlar inte om tålamod.

Du har fått kritik för att inte ge intervjuer den senaste veckan. Varför har du valt att inte göra det?

– Normalt sett så kommenterar man inte en fällning. Den här intervjun är jag mer villig att ta. Men jag vill inte ifrågasätta PON. Det finns ingen anledning att göra det. Sedan har min biträdande redaktör ställt upp för SVT:s Kulturnyheterna i en 45 minuter lång intervju varav en mycket liten del var med i programmet.

Hela Aftonbladets affär bygger på nyhetsbevakning. Borde inte du leva upp till samma standarder som Aftonbladet ställer på makthavare i näringslivet och politiken?

– Jo, absolut. Genom att vara otroligt tydlig och markera att vi har gjort fel har jag tagit ett ansvar.

Det finns nyckelpersoner som haft ansvar i publiceringen om Benny Fredriksson och de sitter kvar. Varför har andra personer tillkommit och bytts ut medan just de här personerna sitter kvar?

– Jag har valt att bygga en ny struktur. Den består av personer som varit här tidigare och en del nya.

Vad har du lärt dig av den senaste veckans storm kring Aftonbladet?

– Jag har lärt mig att det är oerhört viktigt att ta ansvar, vilket jag försökte göra. Jag har också lärt mig att man ska försöka delta i samtal, och jag menar att vi har försökt göra det. Det som har hänt den här veckan har naturligtvis skärpt både mitt och redaktionens förhållningssätt kring hur vi bedriver journalistik.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons