Annons

Ager-Hanssen rasar mot Qviberg hos Öresund

Tidigare parhästen Christen Ager-Hanssen går nu till frontalangrepp mot Mats Qviberg med anklagelser om att förlikningen i HQ-fallet innebär att minoritetsägarna i bolaget Öresund körs över.

– Mats har missbrukat sin position som huvudägare och ordförande och brutit mot aktiebolagslagen, säger Christen Ager-Hanssen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Adam Wrafter.
Foto: Adam Wrafter.
Foto: Adam Wrafter.

Striden om HQ-konkursen rullar vidare inför öppen ridå. Nu med nya anklagelser riktade mot Mats Qviberg, som liksom andra åtalade HQ-toppar, Öresund och revisionsbyrån KPMG vann på alla punkter utom en i tingsrätten, men ändå fick hård kritik. HQ AB hade stämt dem på runt 5 miljarder kronor inklusive ränta för fallissemanget i HQ Bank. HQ AB överklagade målet, men försatte sig sedan i konkurs.

Konkursförvaltaren har förhandlat fram en förlikning där vinnarna i tingsrätten efterskänker sina rättegångskostnader på totalt 262 miljoner kronor samt betalar 25 miljoner till HQ AB. Det här innebär att Öresund efterskänker rättegångskostnader på 15,8 miljoner kronor och betalar 6,1 miljoner.

Finansmannen Christen Ager-Hanssen accepterar inte notan för investmentbolaget Öresund.

Annons
Annons

– Öresund betalar för något som Mats var orsak till. Tingsrätten har konstaterat att Mats var vårdslös, oaktsam, okunnig, olämplig och handlade i ond tro. Därför ska inte Öresund betala något utan tvärtom kräva de här pengarna av Mats Qviberg, säger Christen Ager-Hanssen.

Han tillägger:

– Jag har aldrig varit med om att någon vunnit ett mål i tingsrätten och sedan betalat 280 miljoner för att bli av med målet i hovrätten.

Christen Ager-Hanssen hävdar att förlikningen missgynnar minoritetsägarna i Öresund och därför strider mot aktiebolagslagen.

– Jag kommer att driva en kampanj för att skapa en grupptalan mot Mats Qvibergs missbruk av makten i Öresund, säger Christen Ager-Hanssen.

Men de kunde kanske ha förlorat i hovrätten, de är ju stämda på runt 5 miljarder?

– Kanske är det så. Att de vann i tingsrätten berodde på den strategi jag hade i målet, säger Christen Ager-Hanssen, som tidigare hjälpte Mats Qviberg.

En styrelseledamot måste alltid se till alla aktieägares bästa, enligt aktiebolagslagen.

– Mats Qviberg har gynnat sig på bekostnad av minoriteten och det har han inte lov att göra enligt aktiebolagslagen. Förlikningen är en gåva till Mats Qviberg, säger Christen Ager-Hanssen.

När det gäller HQ-fallet har Mats Qviberg jävat ut sig i Öresunds styrelse. I stället har frågan handlagts av vice ordförande Laila Freivalds, tidigare socialdemokratisk justitieminister och utrikesminister. Även här är Christen Ager-Hanssen kritisk.

– Hon har inte lov att gynna Mats Qviberg. Hon är inte heller oberoende av honom. Dels har hon konsultarvode från Öresund för att jobba med HQ-fallet, dels har Mats betalat en resa till Maldiverna åt henne.

Annons
Annons

SvD har sett de biljetter som Christen Ager-Hanssen syftar på. Det framgår att Mats Qviberg har beställt resan till Maldiverna och hotellet sommaren 2016 samt att han ska få fakturan för depositionen. Men SvD kan inte fastställa vem som har betalat det hela.

Laila Freivalds vill inte uttala sig:

– Jag kommenterar ingenting av det han (Christen Ager-Hanssen reds. anm) säger.

Christen Ager-Hanssen hävdar vidare att Öresund betalat fakturor från Mats Qvibergs juridiska rådgivare professor Erik Nerep, som hjälpte Mats Qviberg i tingsrätten. Åtminstone två fakturor, på totalt nästan 400 000 kronor inklusive moms, har skickats från Erik Nereps bolag till Öresund. SvD har sett fakturorna, som gäller en del av HQ-tvistemålet i tingsrätten och är från 2015.

– Jag har även varit rådgivare åt Öresund, säger Erik Nerep och tillägger att fakturorna troligen kommer därifrån.

Christen Ager-Hanssen anser att Mats Qviberg agerat felaktigt.

– Mats Qviberg driver Öresund som sin egen plånbok på bekostnad av aktieägarna, säger Christen Ager-Hanssen.

Mats Qviberg vill inte uttala sig om anklagelserna från Christen Ager-Hanssen.

– Jag har inga kommentarer.

Christen Ager-Hanssen har tidigare vänt sig mot förlikningen eftersom han hävdar att Mats Qviberg har sålt alla sina skulder till honom, inklusive den rättegångskostnad på 50 miljoner som Mats Qviberg förlikat bort. Mats Qviberg har inte rätt att förlikas om en skuld som han sålt, enligt Christen Ager-Hanssen.

Eftersom bolaget HQ AB både är försatt i konkurs och likvidation har bolaget förutom en konkursförvaltare även en likvidator. Likvidatorn, som backas upp av tunga aktieägare som miljardären Sten Mörtstedt, vill driva fallet i hovrätten och försöker därför också blockera förlikningen.

Advokat Christer Sandberg representerar Sten Mörtstedt och var ordförande i HQ AB före konkursen.

– Vi kämpar som gnuer i hovrätten, säger Christer Sandberg.

Inom några veckor väntas hovrätten ge besked om huruvida förlikningen går igenom eller om rätten tar upp fallet.

Christen Ager-Hanssen äger bolaget Custos, som är aktieägare i Öresund.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons