Annons

Aktiespararna: Vi behöver en HQ-kommission

Händelserna i HQ har lett till ett antal frågor kring redovisning av risk och personligt ansvar för revisorer och styrelse. Detta borde analyseras av en kommission, skriver Per Westerberg och Joacim Olsson, ordförande respektive vd för Aktiespararna.

Under strecket
Publicerad
Foto: Janerik Henriksson/TT

Per Westerberg och Joacim Olsson.

Foto: Aktiespararna
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT

DEBATT | HQ-AFFÄREN

Tingsrätten ogillade HQ AB:s stämning mot den gamla styrelsen med Mats Qviberg i spetsen. Dessutom ålades HQ AB att betala motpartens processkostnader om 263 miljoner kronor. Detta medförde att styrelsen i HQ AB begärde bolaget i konkurs.

På den efterföljande extra bolagsstämman besvarades inte frågorna: Kommer ett överklagande att fullföljas? Vem skall i så fall betala?

Vad vi förstår kan under särskilda omständigheter en aktieägare som röstar för fortsatt process träffas av ett ansvarsgenombrott om processen förloras och pengar inte finns till processkostnaderna.

HQ-affären leder också till ett antal principiella frågor:

  1. Vem vågar sätta sig i en styrelse? Även när det stod klart att den gamla styrelsen vunnit processen i tingsrätten föreföll det mycket svårt för den gamla styrelsen att få kompensation för advokat- och processkostnader på 15 till 25 miljoner kronor per person. Om den hade förlorat vore summorna ännu högre. Dessutom har de ledamöter som satt i den gamla styrelsen varit i en form av karantän under den fleråriga processen. Vad skall det personliga ansvaret vara i komplicerade bolag?
  2. Det är lätt att jämföra med den så kallade Prosolviaaffären där revisorerna stämdes på flera miljarder kronor men där en förlikning satte ner skadeståndet till 1,2 miljarder. Detta ledde till omfattande friskrivningsklausuler för alla revisorer och att vd och styrelseordförande skall garantera att alla siffror är korrekta!
  3. Vem skyddar aktieägarna? Vilka krav kan man ställa på revisorer och styrelse? Vilka lagkrav kan ställas på att en årsredovisning – även – skall visa på risknivån i bolaget? I HQ fanns tydligheten om risknivån först i några fotnoter.
Annons
Annons

Per Westerberg och Joacim Olsson.

Foto: Aktiespararna

HQ AB:s årsredovisning för 2009 var den sista som gick i dur. Men den allmänt ljusa bilden var missvisande. Det upptäckte den som inte nöjde sig med de positiva inledningssidorna om det förnämliga rådgivningsföretaget – utan gick vidare till notapparaten. Och särskilt den med kunskap om optionsvärderingens svajiga konst borde då ha fått hjärtat i halsgropen. Först i notapparaten såg man att HQ ägde derivatinstrument, bokförda till 2,3 miljarder kronor, väsentligen värderade av företagsledningen då marknadsdata saknades. Samtidigt som koncernens egna kapital var avsevärt mindre, 1,2 miljarder.

Skulle årsredovisningen ha sett annorlunda ut med dagens regelverk? Ja, troligen skulle revisionsberättelsen ha innehållit en passus om värderingen av derivaten. Men få orkar läsa tung revisionsprosa. Vidare skulle revisorerna haft skyldighet att läsa även de glättiga sidorna – enligt ISA 720, en standard för revisorsrapportering – men bara i jakt på inkonsistenser och felåtergivningar, inte förtigande av väsentliga risker.

I både Prosolvia och i HQ har det varit svårt att förstå risknivån för den vanlige aktiespararen. Även analytikerna verkar i hög grad ha gått bet.

Det finns skäl att noga analysera händelserna i HQ och Prosolvia och den sammanhängande riskfördelningen. Det blir sällan bättre att bara knuffa risken till nästa part utan noggrann analys av riskfördelning och krav på transparens.

Vi behöver en HQ-kommission!

Per Westerberg
ordförande i Aktiespararna

Joacim Olsson
vd i Aktiespararna

Per Westerberg och Joacim Olsson.
Per Westerberg och Joacim Olsson. Foto: Aktiespararna
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons