Annons

Aktietips: Köp etiketter – men ligg lågt med kläder

Analysföretaget Investtech har denna vecka tittat närmare på utsikterna för Stockholmsbörsens breda index samt Nilörngruppen och Kappahl.

Under strecket
Publicerad

Nilörngruppen tillverkar etiketter, förpackningar och accessoarer inom mode- och konfektionsindustrin. Kappahl är verksamma inom detaljhandel, främst med klädförsäljning.

Foto: Nilörngruppen, Maja Suslin/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Nilörngruppen tillverkar etiketter, förpackningar och accessoarer inom mode- och konfektionsindustrin. Kappahl är verksamma inom detaljhandel, främst med klädförsäljning.
Nilörngruppen tillverkar etiketter, förpackningar och accessoarer inom mode- och konfektionsindustrin. Kappahl är verksamma inom detaljhandel, främst med klädförsäljning. Foto: Nilörngruppen, Maja Suslin/TT

OMX Stockholm PI

OMX Stockholm PI brutit en stigande trendkanal och reagerat kraftigt ned. Ännu har ingen långsiktig säljsignal utlösts och stödnivåer finns kring 560 och 550 punkter vilket kan begränsa nedsidan.

Volymbalans och RSI är svagt negativa. Investtechs kortsiktiga och långsiktiga hausseindex (optimistindex) antyder att det råder övervikt av pessimister på marknaden just nu.

Köpandelen bland insynspersoner den senaste veckan ligger på 86 procent, vilket högre än köpandelen de senaste tolv månaderna som är 74 procent. Den höga köpandelen är ett sundhetstecken för börsen. Många insynspersoner är dock begränsade att handla aktier inför kommande delårsrapporter vilket medför att antalet köp är relativt få på veckobasis.

Indexet är tekniskt neutralt på medellång sikt.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Nilörngruppen

Nilörngruppen steg i samband med att bolaget redovisade en resultatrapport under onsdagen. Det fick kursen att passera tidigare motstånd upp till 87,60 vilket utlöste en köpsignal från en rektangelformation. Denna typ av formation bildas ofta då en aktie övergår till en sidledes kursutveckling i en mer etablerad uppåt- eller nedåtgående trend.

Köpsignalen från formationen tillsammans med den stigande trendkanalen och positiv volymbalans – under den senaste månaden har aktien stigit på dagar då omsättningen varit hög och fallit på dagar då omsättningen varit låg – ger goda utsikter för att aktien ska leverera meravkastning mot börsen under kommande månader, enligt Investtechs statistik.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Kappahl

Kappahl har brutit golvet i den fallande trendkanalen på medellång sikt, och reagerat kraftigt ned. Volymbalansen är negativ och RSI under 30 – indikerat kortsiktigt negativt momentum – vilket ger svaga utsikter för kursuppgång och meravkastning mot börsen under kommande månader.

Kursen har emellertid fallit till nivåer där köpintresset börjat tillta efter en tidigare nedgång. Men sett till stödet vid 23 kronor så är nedsidan fortfarande stor och tillsammans med kortsiktiga svaghetstecken bör man i dagsläget avvakta ytterligare nedgång för möjligheter till bättre ingångskurser. I dagsläget är aktien övervägande negativ.

Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons