Annons

Aktietips: Mobile living-bolaget som nått botten

Mobile living-bolaget kan ha nått botten efter den senaste tidens höga säljtryck, menar analysföretaget Investtech som förutom Dometic Group tittar närmare på Investor och Swedish Match.

Under strecket
Publicerad

Dometic tillverkar och säljer luftkonditioneringssystem, spisar, varmvattenberedare, ugnar och portabla kylboxar. Bolagets produkter används inom en rad olika fordon, från fritidsfordon, lastbilar, personbilar, samt arbetsbåtar.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Dometic tillverkar och säljer luftkonditioneringssystem, spisar, varmvattenberedare, ugnar och portabla kylboxar. Bolagets produkter används inom en rad olika fordon, från fritidsfordon, lastbilar, personbilar, samt arbetsbåtar.
Dometic tillverkar och säljer luftkonditioneringssystem, spisar, varmvattenberedare, ugnar och portabla kylboxar. Bolagets produkter används inom en rad olika fordon, från fritidsfordon, lastbilar, personbilar, samt arbetsbåtar. Foto: Janerik Henriksson/TT

Dometic Group

Dometic Group AB föll kraftigt på förra veckans kvartalsrapport. Kursen har emellertid kommit ned på nivåer där det finns flera kursbottnar i den långsiktiga kursgrafen, som dessutom kombineras med relativt hög handelsvolym. Detta antyder att bottnarna utgör potentiellt starka stöd som kan begränsa nedsidan, visar Investtechs analys.

Lågt RSI och negativ volymbalans utgör fortfarande svaghetstecken för aktien och enligt Investtechs forskning är utsikterna i första hand att aktien skall underprestera jämfört med marknaden under kommande månader. Stödet runt 60 kronor på medellång till lång sikt kan emellertid begränsa nedsidan. Förbättring i volymbalansen och stigande RSI kan ge möjligheter till bra ingångskurser. Men i dagsläget är utsikterna sammantaget neutrala.

Investtechs rekommendation: Neutral.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Investor

Investor B bröt den stigande trendkanalen i inledningen av oktober och reagerade kraftigt ned. Kursen har emellertid format ett stöd och en ny botten vid 377 kronor. Denna är högre än den tidigare bottnen vid 355 kronor vilket antyder att trendbilden fortsatt är positiv. Vid rekyler tillbaka finns nu stöd vid 377 och 386 kronor som kan begränsa nedsidan.

Ökat köptryck senaste veckan kombinerat med närheten till stödnivåerna antyder att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs. Det finns emellertid ett långsiktigt motstånd vid cirka 410-420 kronor. Uppsidan kan mycket väl vara begränsad vilket drar ned helhetsbilden.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Swedish Match

Swedish Match har stigit efter fredagens kvartalsrapport. RSI har sedan en längre tid visat en stigande trend vilket antyder att optimismen tilltar. Kursen utmanar ett kortsiktigt motstånd vid 467 kronor och en slutkurs över denna nivå skulle vara en köpsignal på kort sikt. Vid rekyler tillbaka finns stöd vid 427-455 kronor som kan begränsa nedsidan.

Sett till säsongsmönster så tenderar Swedish Match att stiga under framförallt första halvan av året. Det kan vara läge att ta position efter nedgången sedan mitten av augusti.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons