Annons

"Jag hade hand om 20 akutpatienter – samtidigt"

Eva Norell är sjuksköterska på Danderyds akutmottagning.
Eva Norell är sjuksköterska på Danderyds akutmottagning. Foto: Ari Luostarinen

Brist på specialkompetens, konstant ökad arbetsbelastning och kaotiska arbetspass utgör en patientsäkerhetsbrist. Det säger Eva Norell, sjuksköterska på Danderydsakuten, som reagerar på SvD:s reportage.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

SvD följde läkaren Jennie Engstrand under ett 16-timmarspass en fredagsnatt på Danderydsakuten.

Foto: Simon Rehnström Bild 1 av 1

Sjuksköterskor som inte hinner äta eller ta rast, och känner att de måste stanna kvar utöver sina arbetstider för att hjälpa till och avlasta sina kollegor.

Efter SvD:s reportage från en natt på Danderydsakuten har vårdpersonal reagerat.

Eva Norell har jobbat som sjuksköterska i 20 år. För SvD beskriver hon ett specifikt arbetspass på Danderyds akutmottagning, där hon varit timanställd under de senaste fem åren. Under det beskrivna arbetspasset fanns inte tillräckligt med personal, och när passet var slut stannade Eva Norell kvar ett halv pass extra – för att hinna lämna över de 30 patienterna som hon och en kollega ansvarade för.

Som ansvarig på respektive sektion på akuten är det sjuksköterskor och undersköterskor som utför de flesta av de åtgärder som läkarna planerar. Arbetsuppgifterna kan handla om att koppla upp patienter på övervakning av andnings- och hjärtfrekvens, sätta nålar och administrera läkemedel, ta prover och bakterieodlingar, åtgärda stopp i katetrar, tvätta och lägga om sår.

– Jag hade hand om omkring 20 patienter samtidigt. En del behövde tillsyn var femtonde minut, andra varje halvtimme. Samtidigt skötte jag alla omvårdnadsåtgärder som mat och dryck. Jag sprang och lånade sängar till patienter som behövde läggas in, jag skötte morgonmedicinering och beställning av ambulanstransporter och taxi, berättar hon.

Annons
Annons

SvD följde läkaren Jennie Engstrand under ett 16-timmarspass en fredagsnatt på Danderydsakuten.

Foto: Simon Rehnström Bild 1 av 1

Arbetspasset är inte unikt.

Eva Norell berättar att det ofta kan saknas fem, sex eller sju sjuksköterskor under ett dygn.

– Vi tar inte in färre patienter för det. Det finns inte en chans att man hinner med. Till slut orkar man inte mer.

Vi släcker bränder, så som det är nu.

Att det dessutom råder brist på vårdplatser innebär att mindre akuta omhändertaganden kan bli väntande i 10 till 15 timmar, ibland i hela dygn. Detta trots att Danderyds akutmottagning försöker nå målet att diagnos ska ges inom fyra timmar.

– De äldsta multisjuka och mest vårdkrävande som inte kan få läkarvård på sina boenden kommer in på helger, kvällar och nätter, säger Eva Norell.

Det innebär extra belastning för personalen på akuten att hitta en lämplig vårdplats.

– Vi är många som har ögon på om någon kraschar, men rutinarbetet för att få en bättre säng att ligga i, att få mat eller hjälp till en toalett kommer längre och längre ner på listan. Vi släcker bränder, så som det är nu.

SvD följde läkaren Jennie Engstrand under ett 16-timmarspass en fredagsnatt på Danderydsakuten.
SvD följde läkaren Jennie Engstrand under ett 16-timmarspass en fredagsnatt på Danderydsakuten. Foto: Simon Rehnström

Under 2017 fick Försäkringskassan in nästan 11 000 sjukskrivningar från totalt 81 000 sjuksköterskor i landet. För specialistsjuksköterskorna (22 000 personer) låg sjukskrivningarna på cirka 3 000.

Siffrorna är högre än sjukskrivningar för andra yrkesgrupper som exempelvis polis och gymnasielärare. Även antalet sjukskrivna dagar var högre för sjuksköterskor – 27 dagar – jämfört med strax över 7 sjukdagar.

Annons
Annons

Eva Norell menar att de hektiska arbetspassen inte bara riskerar att leda till höga sjuktal. Viktiga uppgifter som att rapportera avvikelser riskerar bli lidande och utgör en patientsäkerhetsrisk.

Varje incident som kan innebära att en patient riskerar att komma till skada ska rapporteras i ett system, berättar hon.

Jag oroar mig för att någon ska komma komma till skada.

Att hinna rapportera mindre avvikelser – som väntetider på medicin, på mat eller att få hjälp till toaletten – blir inte av. Det är så vanligt att det blivit vardag, enligt Eva Norell.

Rapporteringen är lagstadgad och är till för att brister i systemet ska kunna upptäckas och åtgärdas.

– Man får prioritera när det är sådan hög arbetsbelastning. Det kan hända att man behöver vara hos en patient i en halvtimme för att administrera en livsviktig medicin. Då finns det ingen annan som kan gå till de andra patienterna som behöver tillsyn under tiden, och det kan dröja flera timmar innan man hinner hjälpa någon till toaletten.

Hon ser det som ett organisatoriskt problem.

– Jag oroar mig för att någon ska komma till skada. Det är en alltmer ohållbar situation. Att jag som sjuksköterska ska sitta upptagen i telefonkö för att hitta transporter eller försöka få tag på en taxi en lördagskväll på akuten, i stället för att hjälpa till med medicinska åtgärder, är helt ohållbart.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons