Annons

”Äldreomsorgen är geografisk rysk roulette”

Är dagens äldre så nöjda som undersökningar visar? Kritiker anser att Socialstyrelsen årliga enkät över äldreomsorgen inte ger en rättvis bild:

– Man bör tänka över i vilken beroendeposition de personer som svarar befinner sig, säger Karin Josefsson, docent i klinisk äldreforskning.

Under strecket
Publicerad

”Hur nöjd du blir på äldre dar beror på var i landet du bor och vem som jobbar där”, menar äldreforskaren Karin Josefsson.

Foto: Privat och Janerik Henriksson/TTBild 1 av 4

Dagens äldre generation hör till en generation som helst inte klagar, menar äldreforskaren Karin Josefsson.

Foto: Jessica Gow/TTBild 2 av 4

Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO, menar att vi bör ta äldres ensamhet på större allvar.

Foto: Gorm Kallestad/TT och Jack MikrutBild 3 av 4

Många äldre besväras av ensamhet – både bland gruppen som bor hemma och gruppen som bor på äldreboende.

Foto: Gorm Kallestad/TTBild 4 av 4

”Hur nöjd du blir på äldre dar beror på var i landet du bor och vem som jobbar där”, menar äldreforskaren Karin Josefsson.

Foto: Privat och Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1
”Hur nöjd du blir på äldre dar beror på var i landet du bor och vem som jobbar där”, menar äldreforskaren Karin Josefsson.
”Hur nöjd du blir på äldre dar beror på var i landet du bor och vem som jobbar där”, menar äldreforskaren Karin Josefsson. Foto: Privat och Janerik Henriksson/TT

Den största och mest citerade undersökningen om den svenska äldreomsorgen är SKL:s och Socialstyrelsens ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”, en enkät som på uppdrag av regeringen årligen skickas ut till 220 000 svenskar över 65 år och som antingen har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende.

”Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän”, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida om undersökningen.

Enkätens resultat har under flera år visat att en majoritet av landets äldre är tillfreds med vården. 2017 sa sig fler än åtta av tio vara mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende. Nästan nio av tio känner sig trygga på sitt boende, samtidigt som 75 procent svarade att maten smakar mycket eller ganska bra.

Annons
Annons

Dagens äldre generation hör till en generation som helst inte klagar, menar äldreforskaren Karin Josefsson.

Foto: Jessica Gow/TTBild 1 av 2

Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO, menar att vi bör ta äldres ensamhet på större allvar.

Foto: Gorm Kallestad/TT och Jack MikrutBild 2 av 2

Men undersökningens validitet har ifrågasatts. De senaste tre åren har andelen äldre som helt själva svarat på enkäten varit 12 procent, samtidigt som 65 procent har besvarats helt och hållet av någon annan. En undermålig svarsfrekvens, menar kritiker.

”Det är hög tid att denna värdelösa undersökning läggs ner”, skrev Krister Westerlund, ordförande för Alzheimer Sverige tillsammans med journalisten Lena Breitner i ett debattinlägg i tidningen Dagens Samhälle i januari.

Dagens äldre generation hör till en generation som helst inte klagar, menar äldreforskaren Karin Josefsson.
Dagens äldre generation hör till en generation som helst inte klagar, menar äldreforskaren Karin Josefsson. Foto: Jessica Gow/TT

Även Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO, menar att det finns skäl att förhålla sig skeptisk till de siffror som Socialstyrelsens och andra undersökningar om äldres levnadssituation visar.

– Vi har lärt oss att man egentligen bör ta alla undersökningar av den här typen med en nypa salt.

Att sitta tillsammans med en person som vårdar en i vardagen och svara på frågor om hur hen sköter sitt arbete kan leda till färgade svar, menar Christina Tallberg.

– Om man svarar själv eller med hjälp av någon så svarar man kanske att det är bättre än det egentligen är – dels vill man inte såra personalen, dels är man rädd att förlora det stöd man blivit beviljad.

Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO, menar att vi bör ta äldres ensamhet på större allvar.
Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO, menar att vi bör ta äldres ensamhet på större allvar. Foto: Gorm Kallestad/TT och Jack Mikrut
Annons
Annons

Många äldre besväras av ensamhet – både bland gruppen som bor hemma och gruppen som bor på äldreboende.

Foto: Gorm Kallestad/TTBild 1 av 1

Karin Josefsson, docent i klinisk äldreforskning och universitetslektor vid Högskolan i Borås, känner inte igen den förhållandevis positiva bild som Socialstyrelsens resultat förmedlar. Dagens äldre generation hör dessutom till en generation som är van vid att inte klaga, menar hon:

– Vi ser att äldre patienter i stor utsträckning känner med personalen, samtidigt som de är i ett otroligt maktunderläge. Man bör tänka över i vilken beroendeposition de personer som svarar befinner sig. Hur noga har personalen varit med att betona att deras svar behandlas konfidentiellt, eller till och med anonymt?

Sett till de indikatorer i Socialstyrelsens enkät som inte berör personalens prestation är däremot siffrorna dystra. Exempelvis uppger nästan 70 procent av de äldre på särskilt boende, och fler än hälften av de med hemtjänst, att de besväras av ensamhet ofta eller då och då.

Många äldre besväras av ensamhet – både bland gruppen som bor hemma och gruppen som bor på äldreboende.
Många äldre besväras av ensamhet – både bland gruppen som bor hemma och gruppen som bor på äldreboende. Foto: Gorm Kallestad/TT

Samtidigt blir allt färre beviljade plats på vård- och omsorgsboenden, säger Christina Tallberg.

– Jag tror inte att man tar den här ensamheten på allvar. Vi vet att med ensamhet kommer ganska snart psykisk ohälsa. Den största tiden är människor alldeles ensamma och då går det snabbt utför, både fysiskt och psykiskt. Men i dag är det många som far illa, särskilt män. Det finns en väldigt stor grupp män över 65 som tar livet av sig.

Christina Tallberg och Karin Josefsson påtalar båda att kvaliteten på äldreomsorgen skiljer sig rejält mellan olika kommuner

– Jag brukar säga att dagens äldreomsorg är geografisk rysk roulette. Hur nöjd du blir på äldre dar beror på var i landet du bor och vem som jobbar där, säger Karin Josefsson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons