Annons

”Alla mina aktier” håller inte i ett äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord måste vara förutsebart för båda parter. För att undvika otydlighet finns en del att tänka på. Advokat Caroline Elander svarar på frågor inom arvsrätt och familjerätt.

Publicerad
I dag är det Skatteverket som registrerar äktenskapsförord, tidigare var det tingsrätterna. Illustration:; Thomas Molén
I dag är det Skatteverket som registrerar äktenskapsförord, tidigare var det tingsrätterna. Illustration:; Thomas Molén

Fråga: Jag och min sambo ska gifta oss i höst. Jag äger aktier dels i det bolag där jag arbetar dels i en depå hos banken. Vi är överens om att denna egendom inte ska delas om vi skiljer oss.

Kan jag skriva i äktenskapsförordet att alla mina aktier ska vara min enskilda egendom? Räcker det?

Jag har även hört att äktenskapsförordet ska registreras. Vissa säger att det är hos tingsrätten och vissa hos Skatteverket. Vad gäller egentligen?

Annons

Caroline Elander: Genom ett äktenskapsförord kan ni mycket riktigt göra dina aktier enskild egendom inför ett kommande äktenskap. Detta ger resultatet att dina aktier inte kommer att ingå i den fördelning av tillgångarna, den så kallade bodelningen, som ska ske vid en eventuell separation eller vid ett dödsfall.

Aktier bör specificeras exempelvis med namn och antal.

Det man ska ha i beaktande när man upprättar äktenskapsförord är att egendomen som görs till enskild ska vara så tydligt specificerad som möjligt. Det ska inte råda någon tvekan om vilken egendom som ska göras enskild genom äktenskapsförordet. Det ska, som vi kallar det inom juridiken, vara förutsebart för båda parter.

Problemet med aktier är att dess antal brukar öka och minska under åren. Skriver du i ditt äktenskapsförord att ”alla mina aktier” ska vara din enskilda egendom kan du även rent praktiskt dagen före du har tänkt att ansöka om skilsmässa köpa aktier för alla dina pengar med resultatet att all din egendom är aktier och att det därför inte finns någon egendom att dela på i bodelningen.

Av denna anledning och för att undvika att äktenskapsförordet jämkas bör aktier specificeras exempelvis med namn och antal för att det tydligt ska framgå vilka aktier som omfattas och för att undvika ovanstående problem.

Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna eller blivande makarna och ska därefter mycket riktigt registreras för att vara giltigt. I dag är det Skatteverket som registrerar äktenskapsförord. Tidigare var det tingsrätterna som skötte registreringen. Ett äktenskapsförord registrerat hos tingsrätterna är, trots ändringen av myndighet, fortfarande gällande och behöver inte registreras på nytt.

Annons
Annons
Annons

I dag är det Skatteverket som registrerar äktenskapsförord, tidigare var det tingsrätterna. Illustration:; Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons