Annons

Fler bankomater stängs: ”Måste anpassa oss”

Hundratals bankomater har försvunnit i Sverige de senaste åren – och nu vill Bankomat AB, som ägs av fem av Sveriges banker, att staten tar ett ökat ansvar för tillgången till betalmedel i landet.

– Man måste se över detta, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB, i Ekonomistudion.

Under strecket
Publicerad
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Ekonomistudion 2018-04-03 Kontanter
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Antalet uttagsautomater har minskat snabbt i Sverige, i takt med att kontanthanteringen minskar – och en av aktörerna som dramatiskt minskat tillgången till automater är Bankomat AB, som ägs av fem av bankerna i Sverige.

Bara i Stockholm har runt 100 automater försvunnit på några få år, berättar Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

– Att driva uttagsautomater i dag är en väldigt stor kostnad och i takt med att användningen minskar så måste vi anpassa våra kostnader och var vi har automater, säger Johan Nilsson.

Han poängterar samtidigt att de har ett uppdrag från både sina ägare och de banker som är kunder hos Bankomat AB att vara rikstäckande.

– Vi finns i dag på 569 orter och när vi bildades för 6 år sedan var vi på 579 orter. Så vi har försökt så gott det går att vara rikstäckande. Den stora förändringen har ju skett i storstäderna, säger han.

Annons
Annons

Samtidigt bör staten ta ett ökat ansvar för att se till att uttagsautomaterna finns kvar, menar han – i stället för att bara ställa ökade krav på bankerna. Det sistnämnda är den väg som just nu är under utredning. Men här bör man alltså tänka om, enligt Johan Nilsson.

– Jag tror inte att man uppnår de resultat man vill genom ett lagkrav på bankerna, säger han.

Johan Nilsson menar att en bättre lösning än krav på bankerna skulle vara ett strukturellt stöd för kontanthantering – något som exempelvis Post- och telestyrelsen kan vara ansvarigt för. Redan i dag har Post- och telestyrelsen ett ansvar att garantera att alla svenskar har tillräckliga betaltjänster, poängterar Johan Nilsson – och nu vill han se att det ansvaret utvidgas.

– Det används väldigt lite i dag. Och i takt med att de områden där stöd behövs blir större behöver man se över detta och göra det mer övergripande, säger han.

Om jag får vara lite provocerande: varför behöver vi ha kontanter över huvud taget?

– Du och jag behöver kanske inte ha det, men det finns stora grupper som vill, eller som har ett digitalt utanförskap, eller de som faktiskt behöver – exempelvis funktionsvarierade eller andra som har det behovet. Här finns inget alternativt betalmedel som ersätter kontanter fullt ut i dag.

Samtidigt tror inte heller Johan Nilsson att kontanterna kommer att finnas för alltid.

När tror du att kontanterna är borta?

– Någon gång på 2030-talet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons