Annons

Noll tåg i tid – missnöjet med pendeltågen växer

Under en tidsperiod i förra veckan var noll tåg i tid. I november noterades nästan 30 000 förseningsminuter. Det ligger bakom att nöjdheten med pendeltågstrafiken i Stockholm gått ner från från 53 till 34 procent bara på en månad.

Under strecket
Publicerad

Pendeltågstrafiken i Stockholm får omfattande kritik.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 2

Kristoffer Tamsons (M) vill rikta insatser mot spårspringet.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 2

Pendeltågstrafiken i Stockholm får omfattande kritik.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Pendeltågstrafiken i Stockholm får omfattande kritik.
Pendeltågstrafiken i Stockholm får omfattande kritik. Foto: Tomas Oneborg

Signalfel, växelfel, ställverksfel och nedrivna kontaktledningar.

I november 2017 noterades närmare 30 000 förseningsminuter. Och dagarna kring Lucia bjöd i snitt på 1 700 förseningsminuter.

Enligt Stockholms läns landstings trafikförvaltnings mätning i december har den allmänna nöjdheten med pendeltågen minskat från 72 procent till 58 procent från november. Det är en nedgång på 14 procentenheter.

Det råder en underhållsskuld när det gäller pendeltågen.

Missnöjet med tidhållningen är ännu större. Där har nöjdhetsgraden sjunkit från 53 till 34 procent.

Inte mycket tyder på att stockholmarnas syn på pendeltågen kommer att förbättras i januari. Ett exempel från den gångna veckan är att under en tidsperiod i torsdags förmiddag kom noll procent av tågen i trafik in till stationen mindre än tre minuter efter tidtabell.

Annons
Annons

Kristoffer Tamsons (M) vill rikta insatser mot spårspringet.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

Anledningen var ett signalfel i Årstaberg.

Det är staten och Trafikverket som ansvarar för infrastrukturen som riks- och pendeltågen nyttjar. I Stockholm görs dagligen cirka 300 000 resor med pendeltåg.

– Det råder en underhållsskuld när det gäller pendeltågen. Med tunnelbanan har vi egen rådighet över anläggningarna, berättar Jesper Pettersson, informatör på SL.

Enligt trafiknämnden i landstinget ligger 9 av 10 förseningsminuter i pendeltågstrafiken bortom SL:s och operatören MTR:s mandat. Enligt samma källa ska 7 av 10 förseningarna ha att göra med infrastrukturen – olyckor undantagna.

Kristoffer Tamsons (M) vill rikta insatser mot spårspringet.
Kristoffer Tamsons (M) vill rikta insatser mot spårspringet. Foto: Tomas Oneborg

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) lyfter även människors spring över spåren som ett snabbt växande problem.

– Det kan ske upp till 80 gånger i veckan att tåg därför blir stående. Spårspringet har fyrdubblats på fyra år, säger Tamsons.

Det finns en tingsrättsdom på 100 000 kronor i ett skadestånd mot en klottrare i tunnelbanan, vars obehöriga närvaro skapade förseningar.

– Jag skulle vilja se mer verkningsfulla åtgärder än glättiga broschyrer och gummimattor. Stat och regering behöver agera med lagändringar. Det skulle kunna ske snabbt och inte kräva miljardinvesteringar som med infrastrukturen, säger Tamsons.

Lokförare drabbas av traumatiska upplevelser, resenärernas vardag slås sönder.

Den som ertappas springa över spåren avvisas regelmässigt från platsen, men grips inte.

– Polisen borde börja patrullera utsatta platser, som Södra station. Lagutrymmet om 3 000 kronor i böter nyttjas inte. Det borde vara en minst 0:a till bakom. Det ska svida att göra fel, säger Kristoffer Tamsons.

Trafiklandstingsrådet ämnar bjuda in den nationella politiken till möte.

– Spårspring är inte bara att utsätta sig själv för livsfara. Lokförare drabbas av traumatiska upplevelser, resenärernas vardag slås sönder och kostnaden för samhället uppskattas årligen till över 100 miljoner kronor. Jag liknar det vid järnvägens motsvarighet till bankrån, säger Tamsons.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons