Annons

”Hobbypsykolog” Alva gjorde slut med vännerna

Alla ville prata med Alva. Det ledde till att flera av hennes vänrelationer led av kraftig obalans. Hon gav känslomässigt stöd, men fick inget tillbaka. I dag har hon lagt ner flera av relationerna.

Under strecket
Publicerad
Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos

Nära vänner har ofta en outtalad förväntan på varandra. Det kan vara att peppa när ens vän behöver uppmuntran, trösta när allt känns tungt eller att i akuta krislägen vara beredd att svara i telefon. Ibland kan det känslomässiga jobbet bestå av ett samtal över en fika efter en jobbig dag på jobbet, andra och allvarligare gånger behövs stödet i flera månader.

Alva tycker i princip att det är okej med tidvis obalans i vänskaper:

– Livet går ju upp och ner, säger Alva. I perioder kan det vara okej att vara den som stöttar utan att själv få så mycket tillbaka. Det är egentligen inte sunt att tänka i termer av att man måste ”få ut något av relationen”, men om den är ojämlik under en längre tid är det lätt att börja tänka så.

Annons
Annons

Nu i efterhand har jag tänkt på hur trött jag har varit efter en snack med en vän som mår dåligt. Jag har liksom gått från en sådan fika eller lunch och varit helt slut.

Alva har själv erfarenhet av psykisk ohälsa, bland annat av missbruk och ätstörningar under tidiga tonår. Att hon varit så öppen med det tror hon är en av anledningarna till att flera vänner har valt att vända sig till just henne för att prata om psykisk ohälsa. Och Alva har velat vara den som ställer upp.

– Nu i efterhand har jag tänkt på hur trött jag har varit efter ett sådant snack. Jag har liksom gått från en vänfika eller lunch och varit helt slut. Det krävs väldigt mycket av en att lyssna aktivt och försöka hjälpa till att reda i någon annans tankar, speciellt om man använder sina egna erfarenheter, säger Alva.

För att kunna stötta vänner med psykisk ohälsa eller som genomgår något av livets svårigheter krävs det att man har energi över, menar Alva. Annars kan man själv börja må sämre.

– För mig handlar det känslomässiga arbetet om finnas för någon annan och vara tillgänglig. Att lyssna, komma med råd och hjälpa personen att sortera i känslor när man väl ses, men också att tänka på personen och hens situation när man inte ses. Jag kanske tänker på det vännen har berättat eller googlar något som kan hjälpa. Det kräver mycket tid och energi, som man kanske egentligen behöver själv.

Jag har, precis som alla människor, ett behov av att vara behövd. Men om obalansen aldrig rättas till kan vänskapen faktiskt dö.

Samtidigt är det just via öppna och nära samtal som vänskapen fördjupas och tillit kan växa fram, menar Alva.

Annons
Annons

– Jag har, precis som alla människor, ett behov av att vara behövd. Det är fint att kunna hjälpa sina närstående och att ens vänner kan öppna sig för en. Det är något jag vill ha med mina vänner. Men om obalansen aldrig rättas till kan vänskapen faktiskt dö.

Det är också anledningen till att Alva aktivt har avslutat flera vänskaper. I de flesta fall har hon bara låtit vänskapen rinna ut i sanden. Att den tagit slut har i sig varit ett tecken på obalansen, menar hon:

– Exempelvis hade jag en kompis som gång på gång visade att han inte fanns när jag behövde honom. Han brukade bjuda mig på lunch när vi sågs, men till slut kändes det som om de där bjudluncherna var ett slags betalning för det känslomässiga stödet jag gav honom. Då orkade jag inte vara hobbypsykolog längre, det kändes bara sunkigt.

Känslomässigt arbete är viktigt i alla relationer.

I de flesta av Alvas vänskapsrelationer tänker hon inte i termer av att ”få ut något” av vänskapsrelationen – helt enkelt för att det inte brukar behövas. Livet går upp och ner, och det känslomässiga stödet mellan vänner kan också skifta, menar hon. Hur det ser ut rent praktiskt skiljer sig mellan olika vänskapsrelationer.

Vissa relationer grundar sig i gemensamma intressen, andra mer i ”känsloprat” – och kräver då olika mycket känslomässigt arbete:

– Men generellt tycker jag att känslomässigt arbete är viktigt i alla relationer, säger Alva. Det kan till exempel vara att på en rimlig nivå prioritera vännens födelsedag eller examen eller att ge praktisk hjälp vid flytt eller uppbrott, även om det kanske inte alltid är jättekul. För mig är det viktigt att det arbetet är ömsesidigt och att båda anstränger sig ungefär lika mycket för vänskapen.

Fotnot: Alva heter egentligen någonting annat.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons