Annons

Ambassadör: Vilket internet vill Sverige ha?

David Cvach.
David Cvach. Foto: Pressbild

Med rätt regleringar kan nätet bli rättvist, etiskt och säkert. Frankrike anser att EU kan skapa det regelverk som behövs för att undvika att starkast vinner. Vilket internet vill ni svenska medborgare, företag och politiker ha? frågar Frankrikes ambassadör David Cvach.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | INTERNETS FRAMTID

Internationellt rasar en debatt om internets framtid och digitaliseringens samhällsomstöpning, vilket gör avsaknaden av dialog i det annars så globala Sverige märkligt tyst. Kanske beror det på att det finns en uppfattning om att internet levererar enligt de grundvärderingar det var tänkt att navigera efter?

Internet skapades med en vision om att vara ett öppet, fritt och jämlikt forum som skulle stärka demokrati, deltagande och ge plats för fler att växa på. Allt detta klingar svenskt. Ta en sådan sak som nätneutralitet, principen att internet ska vara tillgängligt för alla, överallt och jämt. Den föll i god jord här i Sverige, en ideal mylla för innovationer som Skype och Spotify, men även för de idéer som Piratpartiet stod för, att gro till internationella framgångar.

Men de ursprungliga spelreglerna har ändrats. Det är ett faktum, inte ett alarmistiskt siande, att de värderingar och intentioner som inspirerade internets tillblivelse inte längre vägleder dess utveckling. Det är påfallande synligt inom tre områden.

Annons
Annons

• Det första är ekonomi.
Det pågår en strukturomvandling där relationen mellan kapital och arbete har förändrats i grunden. Värde skapas inte längre bara genom arbete, utan genom data från mänsklig aktivitet, men detta värde kommer inte internetanvändarna till del utan hamnar i storföretagens fickor. Vidare domineras internet av ett få antal techgiganter, som genom sina monopolpositioner utgör hinder för konkurrensrätten och för nya innovationsföretag att etablera sig på marknaden. Techjättarnas skatteplanering snuvar dessutom medborgarna på enorma summor. Klarna betalade år 2018 ensamt mer skatt i Sverige än Apple, Facebook, Google, Uber och Snapchat tillsammansⁱ. Det är nödvändigt att de ekonomiska villkoren blir rättvisa, samt att den sociala dialogen inkluderar frågan om data i sitt arbete.

• Det andra rör etik.
I dag kan vi krasst konstatera att internet har blivit en frizon från rättslig uppföljning på en mängd viktiga områden, vilket inte accepteras i vårt fysiska samhälle. Desinformation sprids, stora mängder personlig information läcker ut och algoritmer som styrs av rasistiska och sexistiska fördomar mångdubblas. Flertalet goda initiativ har lanserats för att bemöta de etiska utmaningarna. Contract for the webⁱⁱ samlar aktörer från politik, näringsliv och civilsamhälle för att ta fram en strategi för ett internet för hela mänskligheten. Frankrike, Tyskland, Google och Microsoft finns på den växande listan med anslutna. Det är avgörande att Sverige går med. Ytterligare ett exempel är det fransk-kanadensiska förslaget att inrätta en mellanstatlig panel för AI-frågorⁱⁱⁱ, liknande FN:s klimatpanel IPCC.

Annons
Annons

• Sista området, säkerhet.
Utan säkerhet, inget fritt internet. Sårbarheter och sprickor utnyttjas av destruktiva krafter som utför cyberbrott, terrorismhandlingar som i Christchurch, påverkanskampanjer under val likt de ryska, och attacker på kritisk infrastruktur. Staters kontrollmissbruk på de digitala plattformarna måste undvikas, men om internet inte är säkert riskerar vi att stater bryter sig ur och skapar sina egna nätverk. Stater måste kunna samarbeta med företag för att skydda nätet och blockera farligt innehåll. Konkreta verktyg för att bemöta säkerhetsutmaningar har tagits fram. Budapestkonventionen om cyberbrottiv är en sådan. Det är av högsta vikt att Sverige ratificerar den.

Vi står, med facit i hand, vid ett vägskäl för internets framtid. Antingen kan vi räta upp utvecklingen så att nätet blir rättvist, etiskt och säkert, eller så ser vi på när den digitala utvecklingen kantrar de värderingar och institutioner vi har byggt våra samhällen på. När det kommer till aktiviteter som sträcker sig bortom nationsgränser anser Frankrike att det är EU som kan skapa det regelverk som behövs för att undvika att starkast vinner. Vilket internet vill ni svenska medborgare, företag och politiker ha?

David Cvach
Frankrikes ambassadör i Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons