Annons

Globalt fenomen: Andelen muslimer överskattas

Svenskarna tror att det bor betydligt fler muslimer i Sverige än vad det faktiskt gör. Detsamma gäller i 37 av 40 länder enligt en ny global studie från Ipsos. SvD går igenom fördomarna – och hur verkligheten ser ut.

Under strecket
Publicerad

Stora moskén i Paris. Frankrike är det land där överskattningen av muslimer är som störst.

Foto: Fredrik von Erichsen/APBild 1 av 1

1 / 5

Stora moskén i Paris. Frankrike är det land där överskattningen av muslimer är som störst.
Stora moskén i Paris. Frankrike är det land där överskattningen av muslimer är som störst. Foto: Fredrik von Erichsen/AP

Opinionsinstitutet Ipsos har låtit människor i 40 länder uppskatta hur stor andel av befolkningen i sina hemländer som är muslimer. Studien (som går att läsa i sin helhet här) visar på en stor skillnad mellan verklighetsbilden och verkligheten. I nästan samtliga undersökta länder överskattar invånarna kraftigt storleken på den inhemska muslimska befolkningen.

– Resultaten illustrerar de fördomar som finns mot muslimer. Islam är ju en komplicerad mosaik av olika riktningar, men med en fördomsfull bild görs muslimer till ett enhetligt block vars styrka och inflytande överskattas, säger Klas Borell, som är professor i sociologi och socialt arbete vid Jönköping University, och har studerat islamofobins utbredning i Sverige och Västeuropa.

Annons
Annons

I somras införde flera franska städer lokala förbud mot det företrädesvis muslimska kvinnliga badplagget burkini, något som väckte stor debatt.

Foto: APBild 1 av 1

2 / 5

Högst överskattning i Frankrike

I somras införde flera franska städer lokala förbud mot det företrädesvis muslimska kvinnliga badplagget burkini, något som väckte stor debatt.
I somras införde flera franska städer lokala förbud mot det företrädesvis muslimska kvinnliga badplagget burkini, något som väckte stor debatt. Foto: AP

Det land där överskattningen är som störst är Frankrike. I genomsnitt tror fransmännen att 31 procent av befolkningen är muslimer – medan sanningen i själva verket är 7,5 procent. Även italienarna, tyskarna och belgarna överskattar kraftigt andelen muslimer i sina hemländer. Utanför EU syns samma mönster som starkast i Sydafrika, Filippinerna och USA.

Klas Borell menar att en förklaring till den skeva verklighetsbilden är den senaste tidens uppmärksammade terrordåd som kopplats till islamister.

– Islamofobin har en lång tanketradition i Europa. Men nivån på islamofobiska fördomar varierar väldigt mycket med världshändelserna. Det finns i dag tillräckligt många studier för att säga att det här påverkas kraftigt av dramatiska internationella händelser, säger han.

– Europa är i ökad utsträckning utsatt för terroristdåd, och det påverkar naturligtvis människors fördomar. Rädslan inbjuder till fördomar, exempelvis att den muslimska andelen av befolkningen är större än vad den faktiskt är, säger Borell.

Annons
Annons

2013 väckte moskén i Fittja i Botkyrka utanför Stockholm uppmärksamhet när den som första moské i Sverige kallade till fredagsbön genom böneutrop i minareten.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

3 / 5

Svenskarna överskattar mest i Skandinavien

2013 väckte moskén i Fittja i Botkyrka utanför Stockholm uppmärksamhet när den som första moské i Sverige kallade till fredagsbön genom böneutrop i minareten.
2013 väckte moskén i Fittja i Botkyrka utanför Stockholm uppmärksamhet när den som första moské i Sverige kallade till fredagsbön genom böneutrop i minareten. Foto: Tomas Oneborg

I Norden är svenskarna de som överskattar andelen muslimer mest. Trots att endast 4,6 procent av befolkningen är muslimer, enligt siffror från Pew Research, tror svensken i genomsnitt att muslimerna utgör 17 procent.

Därefter kommer Danmark, där det skiljer 10,9 procentenheter mellan den genomsnittliga uppskattningen och den faktiska andelen muslimer.

Finland, som har minst andel muslimer i Norden, har inte ingått i undersökningen.

Emellertid ska de exakta nivåerna tas med en nypa salt för varje enskilt land, eftersom endast 500 personer är tillfrågade i Sverige. Men sammantaget i de skandinaviska länderna syns samma tydliga mönster som i resten av världen – andelen muslimer överskattas kraftigt.

Annons
Annons

Turkiska muslimer bryter fastan framför Hagia Sofia i Istanbul.

Foto: Emrah Gurel/APBild 1 av 1

4 / 5

Underskattning i muslimska länder

Turkiska muslimer bryter fastan framför Hagia Sofia i Istanbul.
Turkiska muslimer bryter fastan framför Hagia Sofia i Istanbul. Foto: Emrah Gurel/AP

De enda länderna där invånarna underskattar andelen muslimer är i två muslimska länder: Turkiet och Indonesien. I Ipsos-studiens totalt 40 länder har tre en muslimsk befolkningsmajoritet.

I det tredje muslimskt dominerande landet som ingår i studien, Malaysia, görs en liten överskattning av andelen muslimer.

Annons
Annons

Svenskarna tror att mer än var fjärde invånare – 27 procent – kommer att vara muslim år 2020, vilket kan jämföras med prognosen på 6,5 procent.

Foto: Christophe Ena/APBild 1 av 1

5 / 5

Kraftiga överskattningar för år 2020

Svenskarna tror att mer än var fjärde invånare – 27 procent – kommer att vara muslim år 2020, vilket kan jämföras med prognosen på 6,5 procent.
Svenskarna tror att mer än var fjärde invånare – 27 procent – kommer att vara muslim år 2020, vilket kan jämföras med prognosen på 6,5 procent. Foto: Christophe Ena/AP

Ipsos har även frågat hur stor man tror den muslimska befolkningen kommer att vara år 2020 i respektive hemland. I 37 av 40 länder tror människor att den kommer att vara betydligt större än i dag, men också ordentligt större än vad aktuella befolkningsprognoser från Pew Research säger.

Störst är glappet i Frankrike, där prognosen är att muslimer kommer att utgöra 8,3 procent år 2020, medan fransmännen i genomsnitt gissar på 40 procent.

Svenskarna tror att mer än var fjärde invånare – 27 procent – kommer att vara muslim år 2020, vilket kan jämföras med prognosen på 6,5 procent.

Professor Klas Borell vid Jönköping University menar att det hänger samman med spridda konspirationsteorier.

– Det är en myt som odlas av islamofobiska grupper att Europa och Nordamerika tas över inifrån genom demografiska förändringar, där muslimer helt enkelt skaffar fler barn.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons