Annons

Anders Borg ville inte skriva avtal med Singapore

De nordiska länderna kom överens om att försöka omförhandla skatteavtalen med Singapore 2008. Men Sverige och Anders Borg ville sedan inte vara med.
De nordiska länderna kom överens om att försöka omförhandla skatteavtalen med Singapore 2008. Men Sverige och Anders Borg ville sedan inte vara med. Foto: Naina Helen W Jåma/TT, Rex Shutterstock

Anders Borg förhalade att skriva informationsavtal med Singapore och ville inte agera tillsammans med övriga Norden. Inte förrän den internationella skatteexperten Torsten Fensby fick Singapore att göra om lagen fick Sverige indirekt ett avtal.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

När Anders Borg (M) var finansminister försökte han, som SvD rapporterat, lägga ner Nordiska ministerrådets projekt att skriva informationsavtal med skatteparadis.

Men med Singapore, Schweiz, Luxemburg, Belgien och Österrike skulle de nordiska länderna omförhandla sina skatteavtal var för sig, utanför projektet.

På det nordiska finansministermötet i Helsingfors 2008 kom de nordiska länder som hade skatteavtal med Singapore överens om att försöka omförhandla avtalen för att få ett utvidgat informationsutbyte.

Men sedan ville Sverige inte vara med eftersom landet redan sa sig förhandla med Singapore om ett nytt skatteavtal.

Norges dåvarande finansminister Kristin Halvorsen vände sig emot beslutet i ett brev till Anders Borg, som SvD fått ta del av, i slutet av 2008:

”Jag har blivit informerad om att Sverige inte kan ställa sig bakom det utkast till brev som har blivit politiskt godkänt i Norge, Danmark, Finland och Island. Mot bakgrund av beslutet på vårt möte i Helsingfors anser jag att det skulle vara synd om vi inte skulle kunna enas om en förfrågan till Singapore som kan leda till förbättrade skatteavtal för oss alla.”

Annons
Annons

I februari 2009 svarade Anders Borg i ett brev som SvD fått från det norska finansdepartementet. Det svenska finansdepartementet säger sig inte hitta det.

”Sverige önskar, liksom flera andra länder, undvika att vara först med att sända ett brev till Singapore”, skriver Anders Borg i brevet.

Året därpå skulle nämligen OECD börja kontrollera att standarden följdes.

Anders Borg påpekade att det är en fördel om så många länder som möjligt ställer sig bakom ett initiativ.

”Mot bakgrund härav avvaktar Sverige att andra länder presenterar hur de kommer att agera innan ställning tas till hur det nordiska initiativet ska fullföljas”, avslutar han sitt brev.

När G20-länderna samma år, 2009, bestämde sig för att göra den uppdaterade OECD-bestämmelsen till en global standard blev det fart på skatteparadisen. Året därpå skulle nämligen OECD börja kontrollera att standarden följdes.

Belgien, Luxemburg, Schweiz, Österrike och Singapore skyndade sig att börja förhandla. Danmark, Finland och Norge skrev nya avtal med de länderna 2009, och i ett fall 2010.

Men Sverige skrev endast avtal med Österrike, 2009, och med Luxemburg, 2010.

Trots att Anders Borg nu kunde se att frågan var uppbackad av hela OECD skrev Sverige inga avtal med Belgien, Schweiz och Singapore.

Inte heller agerade Sverige när Riksrevisionen i en rapport år 2010 konstaterade att Sverige har betydligt fler utlandstransaktioner än övriga nordiska länder. Och att svenskar har mer pengar i bland annat Schweiz och Luxemburg än andra nordbor.

Men när det gällde Singapore hände ingenting.

Så småningom skrev dock Sverige ett avtal med Schweiz, som trädde i kraft i augusti 2012.

Annons
Annons

Tidigare samma år hade dock lagen ändrats så att det gick att göra en självrättelse av deklarationen utan att få något straff även om Skatteverket var på gång med en granskning i just den fråga rättelsen gällde. Därmed var det inga problem för svenskar med pengar i Schweiz att göra en självrättelse.

Med Belgien fick Sverige informationsutbyte enligt den nya standarden när EU:s omförhandlade direktiv om informationsutbyte trädde i kraft 2013.

Men när det gällde Singapore hände ingenting.

Samtidigt ledde svensken Torsten Fensby det Nordiska ministerrådets projekt med att förhandla informationsavtal med skatteparadis. Dessutom var han med i OECD:s granskningsgrupp, som kontrollerade att alla länder infört den nya standarden.

– Jag hade tappat tron på att Sverige någonsin skulle omförhandla avtalet med Singapore, säger han.

Via Nordiska ministerrådet fick Torsten Fensby till informationsutbytesavtal med alla andra skatteparadis.

Jag skickade ett mejl till finansdepartementet om att saken var ordnad, men fick aldrig något svar.

– Om den gamla informationsutbytesstandarden skulle ha fortsatt gälla mot Singapore skulle en jättelik lucka ha skapats i kampen mot internationellt skattefusk. Det hade tillintetgjort framgångarna som uppnåddes genom Nordiska ministerrådets projekt, säger han.

Torsten Fensby och hans kollegor i OECD pressade Singapore och 2013 ändrade Singapore sin lagstiftning. Därmed omfattades landet av den nya standarden – trots att Sverige inte hade omförhandlat avtalet.

– Jag skickade ett mejl till finansdepartementet om att saken var ordnad, men fick aldrig något svar, säger Torsten Fensby.

SvD har inte nått Anders Borg för den här artikeln, men tidigare svarade han att regeringen Reinfeldt gjorde mycket för att minska skatteplanering. Han svarade dock inte på frågor om varför han försökte lägga ner Nordiska ministerrådets projekt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons