Annons

Johan Carlström: Anderssons besked: räkna med sänkt skatt

Aldrig förr har politiskt kaos tvingat en finansminister att lägga fram en så kallad övergångsbudget, men så kan snart bli fallet. En övergångsbudget ska vara neutral, men landets pensionärer kan ändå räkna med sänkt skatt.

Publicerad
Efter reklamen visas:
Vad händer med statens budget nu?

Vilket var Magdalena Anderssons viktigaste besked?

Ett aldrig tidigare skådat drama utspelar sig just nu i Sveriges riksdag. Finansministerns budskap var tydligt på den presskonferens om budgetprocessen som hon kallade till på onsdagen. Övergångsregeringen kommer att lägga ”en avskalad budget utan partipolitisk inriktning”. Efter samtal med alla partier utom SD har regeringen beslutat att budgeten inte kommer att innehålla några stora reformer.

Landets pensionärer kan dock andas ut. Givet det breda stödet i riksdagen tror Magdalena Andersson att pensionärerna kan räkna med sänkt skatt redan från årsskiftet – oavsett om det finns en ny regering på plats till dess. Hon var också noga med att betona att det kommer att finnas möjlighet för en ny regering att göra stora reformer i ett senare skede.

Foto: Thommy Tengborg/TT Bild 1 av 5
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 2 av 5

Annie Lööf (C).

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 3 av 5
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 4 av 5
Foto: Henrik Holmberg / TT Bild 5 av 5
Foto: Thommy Tengborg/TT Bild 1 av 1

Del 1 av 5

Vad är egentligen en övergångsbudget?

Foto: Thommy Tengborg/TT

Vad är en övergångsbudget?

Eftersom politikerna inte lyckats bilda en ny regering leder statsminister Stefan Löfven i dagsläget en så kallad övergångsregering. Senaste den 15 november måste han lägga fram en övergångsbudget.

Det finns inga regler för vad en sådan får innehålla, men utgångspunkten är att där inte ska finnas några politiskt kontroversiella reformer eftersom att det skulle minska den svaga regeringens möjlighet att få grönt ljus för sin budget i riksdagen. Eftersom inflation gör att alla statens utgifter, i form av till exempel högre löner och hyror på landets myndigheter, varje år blir dyrare kommer de att räknas upp i en övergångsbudget.

Annons
Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

Del 2 av 5

Vad händer efter att regeringen lagt fram sin övergångsbudget?

Foto: Henrik Montgomery/TT

Vad händer efter att regeringen lagt fram sin övergångsbudget?

Oppositionen kommer att ha 15 dagar på sig efter att regeringen lagt fram sin budget att lägga fram sina egna skuggbudgetar. De kommer att kunna tävla mot övergångsbudgeten när riksdagen röstar om budgeten i december. Moderaterna har sagt att de planerar att lägga fram en egen skuggbudget.

En sådan budget skulle kunna vinna över en övergångsbudget om till exempel Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bestämmer sig för att rösta på den. I ett sådant scenario skulle Stefan Löfven återigen tvingas regera med oppositionens budget.

Annons
Annons
Annons

Annie Lööf (C).

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Del 3 av 5

Hur röstar Lööf?

Annie Lööf (C). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Vi vet att Centerpartiet och Liberalerna inte kan tänka sig att sitta i en regering som är beroende av stöd från Sverigedemokraterna för att överleva. Men hur kommer de att rösta i budgetomröstningen?

Det är fortfarande oklart. Inget av partierna har velat avslöja om de kommer lägga fram egna budgetar eller avstå från det. De har inte heller sagt om de skulle kunna tänka sig att rösta för M:s budget .

Magdalena Andersson (S) ville på onsdagen inte svara på frågan om Socialdemokraterna kommer att lägga fram en egen skuggbudget som svar på Moderaternas.

Annons
Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

Del 4 av 5

Inkomstskatter kan inte ändras

Foto: Henrik Montgomery/TT

Om övergångsbudgeten röstas igenom i december – betyder det att politikerna inte kommer att kunna genomföra viktiga reformer nästa år?

Nej. En övergångsbudget kommer inte att innehålla några stora reformer. Men redan i december finns möjlighet att göra vissa ändringar om det finns en majoritet i riksdagen. Och en ny regering kan när som helst nästa år lägga fram så kallade ändringsbudgetar som ändrar inriktningen på politiken. Undantaget är inkomstskattesänkningar eller -höjningar som inte kan börja gälla retroaktivt och därför måste beslutas innan årsskiftet för att gälla den första januari.

Annons
Annons
Annons
Foto: Henrik Holmberg / TT Bild 1 av 1

Del 5 av 5

Noll intresse i utlandet

Foto: Henrik Holmberg / TT

Hur reagerar marknaden på osäkerheten kring regeringsbildning och budget?

Det korta svaret är: inte alls. SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist skrev häromdagen att han slås av det ”fullständiga nollintresset från utländska kunder och medier för Sveriges baklåsta inrikespolitiska läge.”

Kronan kan förenklat beskrivas som Sveriges rikes aktie. Om investerare oroas för landets framtid försvagas aktien och vice versa. Men trots det politiska kaoset har kronan till och med stärkts de senaste veckorna – med nästan tio öre till runt 10,40 mot euron. Även räntan som staten måste betala för att låna pengar har sjunkit den senaste tiden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons