Annons

”Anne Ramberg, lägg inte ansvaret på kvinnorna!”

Genom att inte erkänna att det finns manliga strukturer och istället tala om ”knölar” förminskar Anne Ramberg problemen till individnivå. Hon lägger också över ansvaret för att lösa problemet på kvinnorna, skriver åtta jurister.

Under strecket
Publicerad

Anne Ramberg förminskar problemen i vår bransch, skriver flera jurister.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1

Anne Ramberg förminskar problemen i vår bransch, skriver flera jurister.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1
Anne Ramberg förminskar problemen i vår bransch, skriver flera jurister.
Anne Ramberg förminskar problemen i vår bransch, skriver flera jurister. Foto: Jonas Ekströmer/TT

DEBATT | #MEDVILKENRÄTT

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har i en intervju i DI den 6 december 2017 uttalat sig om #medvilkenrätt; kvinnliga juristers upprop mot sexuella trakasserier. Hon stöder uppropet och konstaterar, helt riktigt, att det finns en tystnadskultur på arbetsplatser som måste brytas.

Samtidigt vill Anne Ramberg inte kännas vid manliga strukturer som en förklaring till kvinnors utsatthet. Hon talar istället om att det finns ”knölar” i branschen och tycks då syfta till de män som trakasserar kvinnor. Anne Rambergs lösning är att kvinnor måste bli bättre på att ta för sig och att kvinnor behöver stöttning för att få bättre självförtroende. Enligt Anne Ramberg tappar kvinnor självförtroende när de börjar arbeta på advokatbyråer och då börjar konkurrera med sina manliga kollegor.

Annons
Annons

Undertecknade kvinnor, som arbetar som advokater och bolagsjurister (före detta advokater) håller inte med om denna beskrivning av verkligheten. Vi har inte dåligt självförtroende och känner inget mindervärde i förhållande till våra manliga kollegor när det gäller kompetens. Vad som skildrats i #medvilkenrätt är dock våldtäkter, sexuella övergrepp och en arbetskultur där kvinnor behandlas sämre på grund av sitt kön.

Enligt Advokatsamfundets nyligen gjorda undersökning har en av tre kvinnliga jurister på advokatbyråer utsatts för någon form av sexuella trakasserier, varav 80 procent har utsatts två eller fler gånger. Detta är skrämmande siffror. Genom att inte erkänna att det finns manliga strukturer och istället tala om ”knölar” förminskar Anne Ramberg problemen till individnivå. Hon lägger också över ansvaret för att lösa problemet på kvinnorna som hon menar ska skaffa sig ett bättre självförtroende.

70 procent av alla advokater är män. Bland anställda biträdande juristerna är kvinnorna dock i majoritet. Det finns uppenbarligen strukturer som möjliggör och tillåter att män utövar otillbörlig makt över kvinnor och det är något som måste förändras. Ansvaret för förändring måste främst läggas på de som har makten att förändra, det vill säga männen.

Det går inte att åstadkomma den nödvändiga förändringen genom att fortsätta att endast rikta insatser mot kvinnor. Männen måste aktivt arbeta för att minska sexuella trakasserier på våra arbetsplatser och att våga släppa in kvinnor i ledningspositioner. Det är därmed av största vikt att de många männen som är ägare och faktiskt chefer, förstår vilken roll de har.

Såsom ledare för Advokatsamfundet skulle Anne Ramberg kunna spela en viktig roll i förändringsarbetet. Det är därför nedslående att återigen konstatera att Anne Ramberg väljer att vidmakthålla rådande strukturer genom att inte erkänna deras existens. Advokatsamfundets jämställdhetsarbete har hittills handlat om att ”inspirera” kvinnor. Det duger inte. Advokatsamfundet måste nu ta frågan på allvar.

Anette Hansson Ahl, advokat och suppleant i styrelsen i Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund

Carina Holmgren, advokat

Ulrica Dahlberg, advokat

Menna Gilbertson, före detta advokat, nu bolagsjurist

Diana Zetterberg Rogers, advokat

Karin Ahlstedt, advokat

Sofia Berg, före detta advokat nu chefsjurist

Pia Björstrand, advokat

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons