Annons

Ramberg stödjer uppropet: ”Måste upp på vd-nivå”

Det kokar av aktivitet hos fackförbundet Jusek och i advokatsamfundet, efter det massiva uppropet #medvilkenrätt, som stöds av över 4 000 kvinnor i juristbranschen.

– Det är bedrövlig läsning, säger Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet. Hon tycker att frågan om sexuella trakasserier måste upp på vd-nivå.

Under strecket
Publicerad

Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 1

Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 1
Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet.
Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet. Foto: Yvonne Åsell

På fackförbundet Jusek välkomnar förbundsordförande Sofia Larsen initiativet och säger att det är mycket bra att frågor om trakasserier kommer upp till ytan.

– Det är tragiskt och upprörande att se att det är så pass många som finns med och de vittnesmål som kommit fram är tragiska i sig. Samtidigt kommer frågan upp på agendan. Jag hoppas att detta kommer att göra skillnad på riktigt på många arbetsplatser, säger Sofia Larsen.

Även Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg reagerar starkt på de många berättelserna om övertramp och sexuella trakasserier. Hon säger rakt ut att det är en bedrövlig läsning och att det är lätt att ställa sig bakom uppropet, även om hon själv inte har egna erfarenheter.

– Advokatbyråerna har det primära ansvaret, eftersom de är arbetsgivare och då måste man se till att det är nolltolerans för den här typen av beteende, säger Anne Ramberg.

Annons
Annons

Då får inte frågan den uppmärksamhet som den förtjänar.

Hon betonar att det är betydelsefullt att frågan förs upp på agendan och dessutom högt upp i organisationen.

– Det är viktigt att vd, styrelse tar ett aktivt engagemang i frågan, att det inte blir delegerat till en arbetsgrupp. Då får inte frågan den uppmärksamhet som den förtjänar.

Hur omfattade trakasserierna i branschen är, är svårbedömt, då det i tidigare undersökningar kommit fram att bara 1 procent av advokaterna och 4 procent av de biträdande juristerna som utsatts för sexuella trakasserier. Inte heller har Advokatförbundet fått in mer än en anmälan under de senast åren.

Sofia Larsen på Jusek ger en liknande bild. Hon har inte fått signaler om att sexuella trakasserier är så pass utbrett i branschen som nu framkommer.

– Vi får in ganska få ärenden kring sexuella trakasserier till våra förtroendevalda. Det visar att det måste vara ett stort mörkertal som nu kommer fram, säger Sofia Larsen.

Fackförbundet jobbar nu vidare med frågan och vill sprida kunskap till sina medlemmar kring vad man ska göra om man blir utsatt, och erbjuder dem stöd. Bland annat har de utbildningar för företroendevalda kring hur man hanterar sexuella trakasserier.

– Vi uppmanar alla som blivit utsatta att höra av sig till oss. Vi är till för våra medlemmar för att stötta, säger hon och berättar att förbundet kommer fortsätta att lyfta frågan framgent.

Alla chefer, alla arbetsgivare måste nu ta detta på allvar och som chef måste man jobba med strukturer och med kulturen på arbetsplatsen.

Målet är att män och kvinnor ska kunna ha en karriär på lika villkor och det kan man inte ha så länge det finns sexuella trakasserier på en arbetsplats.

Sofia Larsen tror att det finns fler skäl till att få medlemmar har hört av sig, trots att de blivit utsatta. Man kanske inte orkar driva saken, eller att man är rädd för vad kollegorna ska säga eller helt enkelt känner oro för att bli av med jobbet.

– Alla chefer, alla arbetsgivare måste nu ta detta på allvar och som chef måste man jobba med strukturer och med kulturen på arbetsplatsen, säger Sofia Larsen.

Advokatsamfundets Anne Ramberg säger att det positiva med uppropet är att många nu vågar berätta. Och frågan ska tas vidare:

– Detta ska upp på nästa styrelsemöte med anledning av uppropet.

Finns det tankar på att inrätta någon form av whistleblowing-funktion?

– Det finns de som har uttryckt önskemål om det. Vi har inte tagit ställning till detta, men det kommer att ingå i diskussionsunderlaget, säger Anne Ramberg.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons