Annons

Anställda flyr från Läkarförbundets kansli

Läkarförbundets konferens och klubbvåning på Östermalm.
Läkarförbundets konferens och klubbvåning på Östermalm. Foto: Tomas Oneborg

Diskriminering, förminskning och hotfull stämning. Nuvarande och före detta anställda vid Läkarförbundets kansli i Stockholm vittnar om en dålig arbetsmiljö som fått delar av personalen att säga upp sig på kort tid.

Under strecket
Publicerad

Precis som andra fackförbund har Läkarförbundet till uppgift att värna medlemmarnas arbetsmiljö. SvD:s granskning visar att förbundet självt har stora problem med sin interna arbetsmiljö på kansliet i Danderyd utanför Stockholm.

Här jobbar omkring 60 personer, bland annat tjänstemän med viktiga uppdrag som att ta fram utredningar, förhandla med arbetsgivare och informera om arbetsrätten.

De senaste åren har en stor grupp tjänstemän lämnat kansliet, visar SvD:s rundringning. En före detta anställd säger att nästan samtliga utredare på avdelningen Politik och profession, som bland annat tar fram utredningar, slutade häromåret.

En annan avdelning som drabbats av många avhopp är Arbetsliv och juridik, som bland annat jobbar med avtalsrörelsen. Här har minst 14 av 18 tjänstemän slutat i år och förra året. Avhoppen har gjort att förbundet är försvagat inför de kommande förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting, uppger nuvarande anställda.

Pelle Avelin, skyddsombud på Arbetsliv och juridik och ordförande för den lokala Akademikerföreningen på Läkarförbundets kansli, bekräftar att det varit en stor personalomsättning, och att brister i arbetsmiljön är en av orsakerna.

Annons
Annons

– Det finns en hel del att göra för att Läkarförbundet ska leva upp till bland annat de formella delarna av arbetsmiljölagstiftningen och föreskrifterna.

Han vill inte kommentera specifika fall.

– Jag vill inte prata om detaljer, för jag vill föra en dialog med arbetsgivaren om hur vi ska vända skutan rätt, säger Pelle Avelin.

Flera personer säger att problemen uppstod efter att den nuvarande ordföranden Heidi Stensmyren tog vid 2014.

Enligt SvD:s källor har det gjorts flera anmälningar mot chefer inom Läkarförbundet för diskriminering, förminskning och kränkande särbehandling den senaste tiden.

Det fanns en ganska burdus ledarstil, ibland till och med lömsk och hotfull om man inte gjorde som man blev tillsagd.

– Det fanns en ganska burdus ledarstil, ibland till och med lömsk och hotfull om man inte gjorde som man blev tillsagd, säger en före detta anställd, och fortsätter:

– Som facklig organisation får man ibland in anmälningar från medlemmarna om samarbetsproblem och chefer som beter sig olämpligt ute i verksamheterna. Men det som hände här på kansliet hade också kunnat bli ett ärende om någon vågat gå vidare med det.

Läkarförbundets pressavdelning hänvisar till förbundsdirektören Hans Dahlgren för kommentarer om kritiken. Han vill inte ställa upp på en intervju, men skriver i en skriftlig kommentar att förbundet genomgår en ”förändringsresa”, vilket ”inneburit en del utmaningar för både chefer, avdelningar och enskilda medarbetare”

”Vi följer noga upp skälen till att medarbetare väljer att avsluta sin anställning genom avslutningssamtal med personalansvarig. Vi har dock inte sett i vår uppföljning att arbetsmiljön generellt är ett skäl till att sluta på Läkarförbundet”, skriver han.

SvD berättade häromdagen att kritik också riktas mot Heidi Stensmyren för en utbildning på Handelshögskolan som hon just nu genomgår för medlemmarnas pengar.

Kursen godkändes med motiveringen att den ska stärka hennes roll som ordförande, men samtidigt är det oklart om hon kommer att väljas om som ordförande när den är färdig.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons