Annons

”Använd er makt, Arla – sätt press på Tetra Pak”

Miljöintresserade konsumenter lämnas av Arla med ett enda stort frågetecken, skriver professor Filip Johnsson i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Professor Filip Johnsson är kritisk till att Arla har bytt till förpackningar med plastkorkar, som är sämre för miljön och bidrar till mer matsvinn.

Foto: Privat, SvDBild 1 av 1

Professor Filip Johnsson är kritisk till att Arla har bytt till förpackningar med plastkorkar, som är sämre för miljön och bidrar till mer matsvinn.

Foto: Privat, SvDBild 1 av 1
Professor Filip Johnsson är kritisk till att Arla har bytt till förpackningar med plastkorkar, som är sämre för miljön och bidrar till mer matsvinn.
Professor Filip Johnsson är kritisk till att Arla har bytt till förpackningar med plastkorkar, som är sämre för miljön och bidrar till mer matsvinn. Foto: Privat, SvD

SLUTREPLIK | PLAST

Som svarmitt öppna brev till Arla skriver företagets presschef Erik Bratthall att den verkliga anledningen till att Arla slopat den gamla yoghurtförpackningen (Tetra Brik) är att maskinerna för att tillverka förpackningen var gamla och slitna. Detta är en förklaring som inte stämmer med den som anges på förpackningen, nämligen att det är vi kunder som vill ha den nya förpackningen (Tetra Top).

Sällan har jag fått så starka och positiva reaktioner på en debattartikel som på mitt öppna brev till Arla. Jag räknar till ett trettiotal epostmeddelanden där alla är upprörda över den nya förpackningen och ett par föreslår att man borde starta ett förpackningsuppror. Detta vittnar om ett stort miljöengagemang och att många har insett att det inte är hållbart med utvecklingen inom förpackningsområdet, med mer och mer avancerade engångsförpackningar med ökande inslag av plastdelar.

Annons
Annons

Bratthall framhåller att mer än två tredjedelar av förpackningen är växtbaserad. Jag drar slutsatsen att detta avser hela förpackningen inklusive kartong som bör komma från skogsråvara. Det bör betyda att en tredjedel av förpackningen har en fossil råvara. Sannolikt är det den nya plastöverdelen som är helt eller till stor del baserad på fossil olja. Från Arlas och Tetra Paks hemsidor och hållbarhetsrapporter är det mycket svårt att utläsa vad de nya förpackningarna innebär avseende såväl fossil, förnybar respektive återvunnen råvara i förpackningen och i plastöverdelen. Det är med andra ord inte miljö som prioriteras i kommunikationen, varken på själva förpackningen eller för den som aktivt söker sådan information.

Från all positiv respons på debattartikeln drar jag slutsatsen att Arla underskattar hållbarhetsengagemanget hos oss konsumenter. Arla har i alla fall tidigare ägnat sig åt olika former av information och folkbildning på ena sidan av förpackningen (vilket det fanns plats till på den gamla förpackningen med större sidoyta…). Förpackningen borde vara ett utmärkt forum för att kommunicera de svåra val som förvisso finns när det gäller materialval och vad som är Arlas långsiktiga mål när det gäller klimatfrågan och resursutnyttjande. Nu lämnas miljöintresserade konsumenter med ett enda stort frågetecken.

I rättvisans namn är inte Arla ensamma om trenden med förpackningarna, men Arla dominerar marknaden och att, som i det konkreta exemplet med yoghurt, dessutom påstå att förpackningen är enkel att tömma ut och återvinna blir minst sagt provocerande. Har Bratthall någonsin ätit sin egen yoghurt? Det är positivt att Arla lovar att använda en förpackning med större andel förnybart material, ”så fort Tetra Pak kan leverera” detta. Ännu bättre vore det om Arla använder sin stora makt genom att kräva att det tas fram förpackningar som är resurssnåla, minimerar blandningen av material och som är lätta att återvinna.

Filip Johnsson
professor i energisystem på Chalmers

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons