Annons

”Är det bostadens värde vid bodelning som gäller?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

När en sambo avlider – vilken tidpunkt gäller då för att bestämma värdet på exempelvis en gemensam bostad? SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip reder ut skillnaden mellan bouppteckning och bodelning.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Jag har en fundering vad gäller bodelning enligt sambolagen vid dödsfall. Jag har trott att man utgår från samboförhållandets upphörande det vill säga tidpunkten för dödsfallet när man ska fastställa värdet på en gemensam bostad.

Nu har jag hört att det är värdet vid själva bodelningen och arvsskiftet som gäller och att värdet i bouppteckningen inte spelar någon roll.

Vad är det som gäller?

/Anonym

Caroline Elander Knip: Huvudregeln när det gäller bodelning mellan både sambor och gifta är man utgår ifrån den samboegendom eller det giftorättsgods som fanns vid tidpunkten för separationen eller ansökan om äktenskapsskillnad eller i förekommande fall datum för dödsfallet.

Enligt praxis och litteraturen ska det dock vara värdet per tidpunkten för bodelningen/arvskiftet som ska vara gällande. Detta då det mycket riktigt kan gå en viss tid från dödsfallet och bouppteckningen till bodelning eller arvskifte.

Syftet är att värderingen av tillgångarna ska göras i så nära anslutning till bodelningen eller arvskiftet som möjligt.

Det som fördelas vid bodelningen är samboegendomen alternativt giftorättsgodset och vid arvskiftet fördelas den avlidnes kvarlåtenskap mellan den avlidnes arvingar.

Annons
Annons

Bouppteckningen är endast en stillbild över den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen och därefter kan egendom både öka och minska i värde.

Tillgångar på den avlidnes konton kan exempelvis användas för att betala den avlidnes fakturor och kostnader för bouppteckning och begravning. Under bouppteckningen kan också vissa frågor rörande dödsboet visa sig vara tvistiga och dessa kan påverka både bodelningen och hur arvet ska fördelas mellan arvingarna.

Först efter att bodelning har skett fastställs storleken på respektive arvinges andel. Ofta görs bodelning och arvskifte samtidigt i en och samma handling.

Det kan var värt att notera att dödsbodelägarna gemensamt tar risken för att egendom ökar och minskar i värde under tiden som dödsboet utreds och förbereds för arvskifte.

Den möjlighet som finns, om man upplever att bodelningen och arvskiftet drar ut på tiden, är att ansöka om en boutredningsman hos tingsrätten.

Boutredningsmannen har i uppdrag att förrätta bouppteckning, utreda boet och upprätta bodelning och arvskifte. Kan inte delägarna enas om bodelning och arvskifte har boutredningsmannen behörighet att fatta ett beslut om fördelningen.

Den som inte är nöjd med detta beslut har att överklaga detta till tingsrätten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons