Annons

Är det bra för hälsan att ta en tupplur?

Forskare har sett ett samband mellan att dö i förtid och sova på dagen. Men vad betyder det egentligen? SvD:s Emma Frans reder ut hur vi utifrån dagens forskningsläge kan förhålla oss till tupplurar.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Foto: Colourbox Bild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Foto: Colourbox Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén Foto: Colourbox

Påstående

Att ta en tupplur är ju otroligt skönt, men vi drar oss ofta från att unna oss en sovstund mitt på dagen. Risken att störa nattsömnen känns överhängande. Vissa hävdar att tupplurar ökar risken för olika sjukdomar, andra förespråkar tupplurar och menar att de förbättrar vår hälsa och funktion.

Vad säger egentligen vetenskapen? Är tupplurar en del av en hälsosam livsstil?

I Sverige är det inte lika vanligt att vuxna tar en tupplur mitt på dagen. Det är dock inte omöjligt att många skulle gynnas.

Genomgång

I vissa länder i södra Europa har det traditionellt varit vanligt med en så kallad siesta – att ta det lugnt och sova middag under dygnets varmaste timmar. I Sverige är det inte lika vanligt att vuxna tar en tupplur mitt på dagen. Det är dock inte omöjligt att många skulle gynnas av denna typ av vila.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Personer som har sömnproblem försöker ofta ta igen den förlorade sömnen på dagen och kan då hamna i en negativ spiral av oregelbunden dygnsrytm, vilket kan förvärra problemen. Vårdguiden rekommenderar dock personer med sömnsvårigheter att ta kortare tupplurar för att få mer energi, alltså kortare än 30 minuter och inte alltför sent på dagen¹.

När det gäller eventuell hälsopåverkan finns det studier som visat ett samband mellan att sova på dagen och att dö i förtid. Särskilt stor var risken att dö av sjukdomar i andningsorganen².

Den amerikanska tidskriften The Atlantic rapporterade om studien med den alarmistiska rubriken ”Napping, it turns out, may kill you”³ – alltså att tupplurar kan döda oss. Men denna rubrik var vilseledande eftersom studien bara visar ett samband, vilket inte behöver innebära att det är tupplurarna som ger upphov till en för tidig död.

Det kan handla om att personer med sämre hälsa oftare tar en tupplur, eller att andra bakomliggande faktorer förklarar sambandet. En annan studie som sammanfattade resultaten av ett större antal studier visade också att de som oftare tog en tupplur hade en ökad risk att dö i förtid, men inte en ökad risk för att dö i cancer eller hjärtkärlsjukdom⁴. Forskarna bakom studien betonade att tupplurar kan vara en indikation på att en person har en förhöjd risk att dö i förtid, inte att de nödvändigtvis orsakar för tidig död.

Det finns också studier som indikerar positiva effekter av sömn. Till exempel verkar tupplurar kunna förbättra inlärning och andra kognitiva funktioner5,6.

Det finns också studier som visat att tupplurar verkar kunna påverka immunförsvaret på ett fördelaktigt sätt och att tupplurar skulle kunna återställa negativa effekter av sömnbrist⁷.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Larmrapporter som kopplats till ökad dödlighet verkar snarare handla om att tupplurar kan vara en indikation på försämrat hälsotillstånd. Bland friska försökspersoner verkar korta tupplurar ha gynnsamma effekter – bland annat genom att förbättra vår kognitiva förmåga, men också genom att motverka negativa effekter av sömnbrist.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons