Annons

Olof Ehrenkrona:Är det dags för en haverikommission?

El- och brödbrist i Sverige?
El- och brödbrist i Sverige? Foto: Hasse Holmberg / TT

Det är elförsörjningskris i Sverige.

Under strecket
Publicerad

Något har gått rejält snett i Sverige, när industrin inte kan bygga ut för att elförsörjningen inte anses säkrad. Historien om Pågens, i Malmö, planerade investering i ny kapacitet är sedelärande och bekymmersam. Åren 1999 och 2005 togs de två Barsebäcksreaktorerna ur drift. Det var resultatet av en rödgrön uppgörelse i kärnkraftsfrågan mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. För södra Sveriges del innebar det ett produktionsbortfall som måste kompenseras med högre elpriser i avvaktan på att en ny kraftledning byggdes för att transportera ström från överskottsområdena i norr.

I en debattartikel i SvD Näringsliv för några dagar sedan påminde Sivert Göthlin, tidigare chef i Vattenfall, om att kraftledningen från Jönköping ner till Skåne och som har kostat sju miljarder och stått klar sedan 2015, ännu inte är tagen i drift på grund av tekniska anpassningsproblem till det övriga elnätet. Tidigare hade skåningarna fått beskedet att kraftvärmeproduktionen i Malmö skulle upphöra efter regeringens skattehöjningar som är resultatet av en ny rödgrön uppgörelse.

Annons
Annons

Barsebäcksreaktorerna levererades av ett svenskt företag, ASEA, i dag ABB. Samma företag råkade vara världsledande när det gällde överföring av högspänd likström. Det initiala genombrottet stod en svensk ingenjör, Uno Lamm, för. Hans innovation möjliggjorde Gotlandskabeln, den första i världen och som invigdes 1956. Ett nytt stort tekniskt genombrott skedde under 1950- och 1960-talen, med introduktionen av halvledartekniken – tyristorer – som befäste ASEA:s innehav av ledartröjan. Ännu ett genombrott kom under 1990-talet och svenskarna fortsatte att vara i täten.

För att uttrycka sig försiktigt har Sverige inte saknat ingenjörskompetens på detta område. Hur i hela fridens namn har vi då kunnat hamna där vi är nu, med företag som inte kan växa på grund av elbrist?

Göthlin föreslog en haverikommission och någonting i den vägen kunde kanske inte skada. Men det vore förmodligen bra med en bredare undersökning. Upphandlingsinkompetensen är ju inte enbart ett problem när det gäller elförsörjningen. De nya rulltrapporna i Stockholms tunnelbana står stilla, tågen klarar varken snöiga vintrar eller varma somrar, Trafikverket upphandlar ett italienskt byggföretag som går i konkurs för att bygga Förbifart Stockholm och upphandlingen av Karolinska sjukhuset är ett fullödigt fiasko.

Elförsörjningskrisen i södra Sverige skulle bli en utmärkt fallstudie i en bred och djupgående haveriundersökning om bristerna i den offentliga upphandlingen. Där skulle misslyckandet i alla dess dimensioner kunna studeras – politikens kortsiktighet, politikernas tendens att suboptimera, förslösat humankapital i myndigheterna, felrekryteringar, tilltro till byråkratiska styrsystem i stället för erfarenhet förnuft och yrkeskunnande etcetera.

Något säger mig att det finns systemiska brister som gäller hela den offentliga sektorn. Med tanke på den demografiska utmaningen inom vård och utbildning som stat och kommuner måste möta är det hög tid att skapa ordning i stugan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons