Annons

Per Gudmundson:Är du lönsam lille vän?

”Är du lönsam lille vän?”, frågade glesbygdsproggarna Gläns över sjö & strand, bland annat på Gärdesfesten 1971. SKL har nu svaret.
”Är du lönsam lille vän?”, frågade glesbygdsproggarna Gläns över sjö & strand, bland annat på Gärdesfesten 1971. SKL har nu svaret. Foto: Göran Sjöberg
Under strecket
Publicerad

Vad ger mest klirr i kassan för en kommun: att det flyttar in en välavlönad läkare på höjden av sin karriär, eller en ensamstående ålderspensionär?
Magkänslan säger kanske att det är läkaren. Men låt oss kolla.

Säg att läkaren flyttar till Trosa. Hon tjänar 800 000 kronor om året, vilket betyder att hon betalar in 173 280 kronor i skatt till kommunen.

Ka-tjing!

Men det kommunala utjämningssystemet har sina bieffekter. Först inkomstutjämningen, som är till för att hjälpa kommuner med låg skattekraft – där försvinner det 108 929 kronor. Sedan kostnadsutjämningen, som ska balansera de olika demografiska förutsättningarna mellan kommunerna – där dras ytterligare 35 687. Därefter går det åt en tia till, i utjämningssystemets småposter.

Av läkarens 800 000 i årslön får kommunen slutligen in 28 654 kronor.

Den ensamme 80-åringen har 200 000 i årsinkomst från pensionen. Han betalar 43 320 kronor i kommunalskatt, knappt en fjärdedel av vad den yrkesverksamma läkaren pytsar in. Men i det kommunala utjämningssystemet följer en hel del intäkter med den gamle farbrorn. Först trillar det in 10 651 kronor i inkomstutjämning. Därefter 23 055 i kostnadsutjämning. Eftersom han är ogift ännu mer: 92 458 kronor. Ytterligare om pensionären dessutom är bosatt i miljonprogram: 2 832 kronor.

Annons
Annons

Totalt ramlar det in 172 307 kronor i Trosa kommun. Sex gånger så mycket som man tjänar på en läkare.

Ka-tjing! Ka-tjing! Ka-tjing!

Systemet ska spegla att kommunerna naturligtvis får helt olika behov beroende på vem som flyttar in. Det kommer ett större serviceansvar med en 80-åring. Eller ett barn, som har liknande effekt på kommunekonomin.

Trosa är inget specialfall. Siffrorna ovan är hämtade ur Sveriges Kommuner och landstings tabeller för marginaleffekter i utjämningssystemet 2017. Effekterna är desamma över hela landet, med små variationer.

SvD har skrivit om Vaxholm (10/10), där Moderaterna har styrt sedan Hedenhös men nu backat 8,3 procentenheter och sett sig omkörda av nya Waxholmspartiet – borgerligt alternativ, som motsätter sig kommunal expansion.

WP:s kampanj baserades inte enbart på bevarande av den lokala identiteten som skärgårdsidyll. Partiet hade också goda argument mot kommunledningens ekonomiska analys av tillväxt genom inflyttning och nybyggen.

Trosa är moderatstyrt, men där stod partiet orubbat i valet, på 40,7 procent. Även Trosa har stadig befolkningsökning som mål, fastän man kanske formulerar det snyggare. ”Den unika miljö som gjort Trosa attraktivt i sekler ska bevaras och värnas”, hette det exempelvis inför valet.

Ändå kan det vara värt att notera att det finns missnöjda röster även där.

Intuitivt tror man kanske att en ny invånare innebär en intäkt. Och så är det förstås rent mänskligt. Det kan dessutom vara bra för handeln, säkra möjligheten att ha kvar en byskola, ge nya perspektiv, et cetera. Men i den krassa ekonomiska kalkylen är det mycket möjligt att en genomsnittlig ny människa i kommunen innebär en belastning.

Det är i sig inget märkligt. Hela välfärdsstatens idé är omfördelning från mer bemedlade till mindre. Sett över en livscykel är Mediansvensson en kostnad för det offentliga. Två femtedelar av befolkningen, ungefär, betalar in mer än de får ut (SOU 2003:110).

På kommunal nivå medför utjämningssystemet att inte ens de högavlönade nykomlingarna säkert täcker utgifterna. Infrastruktur och service är ju inte gratis heller för att förbereda för en läkares inflyttning.

Är du lönsam, lille vän? SKL svarade i en rapport om utjämningen 2014: ”Det är inte möjligt att säga att en befolkningsökning per automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition leder till försämrade ekonomiska förutsättningar”.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons