Annons

”Är en kopia av ett testamente giltigt?”

Caroline Elander Knip svarar. Illustration: Thomas Molén
Caroline Elander Knip svarar. Illustration: Thomas Molén

Hur många vittnen behövs? Behövs det mer än en signatur och vad gäller kopior? SvD:s familjeadvokat svarar på frågan vad som krävs för att ett testamente ska vara giltigt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Fråga: Jag undrar om det räcker att de två vittnena på ett testamente skriver under med sina signaturer eller behöver det kompletteras med fler uppgifter som exempelvis yrke, adress, personnummer, telefonnummer?

Är en kopia av ett testamente giltigt? Kopian överensstämmer med originalet vilket kan intygas av flera olika personer men just nu kan vi tyvärr inte hitta själva originalet.

/Mona

Huvudregeln är att ett testamente i original krävs.

Caroline Elander Knip: Vad gäller testamenten ställs det upp ett antal krav i lagen för att dessa skall anses vara giltiga vid en rättslig prövning. Anledningen till detta är att handlingen oftast blir aktuell först när personen det rör har avlidit och det därför inte längre är möjligt att fråga testator själv vad hans eller hennes vilja är och vad som avses.

Det ställs därför höga krav på tydlighet när ett testamente upprättas, detta för att minimera riskerna för framtida tvister.

Vad gäller vittnena ska det vara två stycken testamentsvittnen och dessa ska bevittna testamentet vid samma tillfälle som testator gör det. Alla tre måste vara närvarande samtidigt, det räcker inte att en person befinner sig exempelvis i ett angränsande rum.

Annons
Annons

Vittnena måste också veta om att det är ett testamente som de bevittnar men de behöver inte veta något närmare om testamentets innehåll i sak. Vittnena behöver således inte själva läsa testamentet.

Av lagen framgår det som rekommendation att vittnena anger uppgifter om exempelvis adress och yrke men det är inte något krav för att testamentet ska vara giltigt. Inte heller krävs att vittnenas personnummer eller telefonnummer framgår. Syftet är dock att vittnena ska kunna identifieras för det fall frågor om testamentets giltighet uppkommer.

Av denna anledning rekommenderar jag starkt att det framgår så pass mycket uppgifter om vittnena att de tydligt kan identifieras. I denna del kan personnummer vara bra.

För att få vara testamentsvittne måste man vara minst 15 år gammal och vara psykiskt frisk så att man förstår innebörden av bevittnandet. Som testamentsvittne får man inte heller vara släkt med testatorn och man får inte heller bevittna ett testamente till förmån för sig själv eller någon nära anhörig.

Slutligen är huvudregeln att ett testamente i original krävs för att lagens krav på skriftlighet ska anses vara uppfyllt.

Det finns rättsfall där en kopia i vissa fall har godkänts som testamente.

Anledningen till det är de regler som framgår i lagen om hur ett testamente kan återkallas.

Ett testamente kan antingen återkallas genom att man upprättar ett nytt testamente eller att man väldigt tydligt ger uttryck för att testamentet inte längre står för det man vill. Testamentet kan också återkallas genom att testatorn helt enkelt förstör det. Om det endast finns kvar en kopia och inte ett original kan det alltså uppstå en diskussion om testatorn har återkallat testamentet genom att förstöra det vilket innebär att testamentets giltighet kan ifrågasättas.

Det ska dock nämnas att det finns rättsfall där en kopia i vissa fall har godkänts som testamente men det får bedömas från fall till fall och med beaktande av samtliga omständigheter.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons