Annons

”Är gåvan till barnen alltid enskild egendom?”

Vill du att pengarna du ger dina barn inte ska ingå i en eventuell bodelning så finns det några viktiga saker att tänka på. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarnas frågor om arvsrätt och familjerätt.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Om jag ger mina två barn 100 000 kronor var, kan jag då skriva att gåvan ska vara deras enskilda egendom och inte makens?

Vad händer om mina barn köper något för penninggåvan? Blir det som de köper också enskild egendom, eller vad gäller?

Caroline Elander Knip: Jag rekommenderar alltid den som vill ge en gåva till sitt barn att upprätta ett gåvobrev där villkoren för gåvan framgår.

Ett vanligt villkor är att gåvogivaren, precis som du, vill att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom. Resultatet av detta är att egendomen inte ingår i den bodelning som ska ske då ett äktenskap upphör, endera på grund av skilsmässa eller dödsfall.

Det är viktigt att gåvan sätts in på ett konto som endast dina barn är kontoinnehavare till.

Annons
Annons

Huvudregeln i lagen är att även det som träder i stället för gåvan ska vara enskild egendom, om inte det framgår något annat genom gåvobrevet. Med detta menas att om dina barn exempelvis använder pengarna de erhållit i gåva för att köpa 1 000 aktier så blir även dessa aktier enskild egendom.

Värt att tänka på är dock att det åligger dina barn att visa vad som har trätt istället för den ursprungliga gåvan. Skulle det ifrågasättas att ovanstående aktier verkligen köpts för den ursprungliga penninggåvan är det dina barn som måste visa underlag för att att så är fallet. Kan de inte göra det så kan detta medföra att aktierna trots allt ingår i en bodelning.

Det är också viktigt att penninggåvan sätts in på ett konto som endast dina barn är kontoinnehavare till, inte ett de har gemensamt med sina makar. Sätts pengarna in på ett gemensamt konto som det görs löpande överföringar och betalningar från kan det medföra att gåvan, den enskilda egendomen, sammanblandas med egendom som inte är enskild. Även detta kan medföra att gåvan trots allt ska ingå i en bodelning.

Fotnot: Artikeln har rättats. Även om en gåva givits som enskild egendom är avkastningen på gåvan giftorättsgods, enligt huvudregeln i lagen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons