Annons

Är influensavaccin mindre effektivt vissa år?

Varför ger årets vaccin ett dåligt skydd? Till grund för miljoner av vaccinationer runt om i världen ligger en kvalificerad gissning som inte slog väl ut, konstaterar Emma Frans.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Foto: ColourboxBild 1 av 2
Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Foto: ColourboxBild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén Foto: Colourbox

Påstående

Även om du inte själv drabbats (än) har du knappast lyckats undgå att influensasäsongen är här. Inte ens den som vaccinerat sig mot säsongsinfluensan kan vara helt säker på att slippa denna sjukdom.

I år har vi också fått rapporter om att vaccinet ger sämre skydd än vanligt (1). Stämmer det att influensavaccin är mer effektivt vissa år än andra och vad beror det i så fall på?

Genomgång

Influensavaccin är ett vaccin som ger skydd mot influensavirus. Varje år tas nya influensavaccin fram för att skydda befolkningen mot den årliga säsongsinfluensan. Detta vaccin ger aldrig ett hundraprocentigt skydd utan även de som vaccinerat sig riskerar att insjukna, men risken är lägre bland de vaccinerade.

Enkelt uttryckt görs en kvalificerad gissning om vilka virus som kommer att sprida sig och därmed hur vaccinet bör sammansättas.

Annons
Annons

Det finns olika faktorer som påverkar hur pass effektivt skydd influensavaccinet ger, som till exempel ålder och skillnader i det naturliga immunförsvarets funktion. En annan viktig faktor är hur lång tid som gått sedan vaccinationstillfället, eftersom effekten av influensavaccin avtar successivt (2). Vaccinets effektivitet varierar också från år till år.

Anledningen till detta är att influensavirus muterar och ändrar därmed sin struktur kontinuerligt. Eftersom det tar tid att framställa ett vaccin och att vaccinera människor, måste forskare påbörja arbetet med att få fram influensavaccinet innan de vet exakt vilka virus som kommer att spridas över världen. Världshälsoorganisationens nätverk ger därför rekommendationer baserat på prognoser med viss osäkerhet.

Enkelt uttryckt görs en kvalificerad gissning om vilka virus som kommer att sprida sig och därmed hur vaccinet bör sammansättas. Ibland är denna ”gissning” väldigt träffsäker, vilket innebär att den som vaccinerar sig får ett effektivt skydd mot influensan. Andra år kan vaccinet vara mindre bra på att skydda personer mot att insjukna. Skillnaden i effektivitet från år till år beror alltså på hur bra vaccinet stämmer överens med cirkulerande influensavirus (3).

Det är skillnaden i denna matchning som förklarar varför vaccinet är mer effektivt vissa influensasäsonger.

Genom att gå igenom ett större antal studier har forskare utvärderat hur effektivt influensavaccinet är i genomsnitt. Den senaste utvärderingen som publicerades i februari 2018 undersökte hur pass bra skydd influensavaccin gav mot laboratoriebekräftad influensa och influensaliknande sjukdom, det vill säga sjukdom med influensasymptom men där det inte bekräftats genom laboratorieanalys att det verkligen är influensa.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Genomgången visade att bland de som inte vaccinerats fick 23 av 1 000 personer laboratoriebekräftad influensa.

Motsvarande andel bland de som vaccinerats var nio av 1 000.

Studien visade också att:

• 71 personer behövde vaccineras för att förhindra ett laboratoriebekräftat influensafall.

• 29 personer behövde vaccineras för att förhindra ett fall av influensaliknande sjukdom (4).

Slutsats

Influensavaccin ger aldrig ett hundraprocentigt skydd mot säsongsinfluensan och vissa år är vaccinet mer effektivt än andra år. Det finns flera faktorer som påverkar hur pass bra skydd vaccinet ger. En sådan faktor är hur pass väl influensavaccinet är matchat till de virus som cirkulerar i befolkningen och det är skillnaden i denna matchning som förklarar varför vaccinet är mer effektivt vissa influensasäsonger.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons