Annons
Krönika

Elisabet Andersson:Är konsten på väg att sluka arkitekturen?

Under strecket
Publicerad

**Arkitekturen står **sig just nu slätt i maktens korridorer, jämfört med den glamorösa konsten. Det som pågår på Arkdes och på Konsthögskolan i Stockholm skickar tydliga signaler om arkitekturens svaga ställning.

På Konsthögskolan väljer den nya ledningen att föra över resurser från arkitektur till fri konst. Samtidigt förbereder kulturdepartementet en nedläggning av Arkdes (tidigare Arkitekturmuseet) som ska slukas av Moderna museet i höst.

Visst kan det vara förföriskt att låta Moderna, med sitt självförtroende, sitt starka varumärke och sin karismatiske chef, ta hand om den ofta svårbemästrade arkitekturen.

Samtidigt är det något obegripligt med hanteringen. När fusionsidén presenterades i ett pm i april talade kulturdepartementet, på politiskt nyspråk, om ”en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen”. Men remissinstanserna köper inte retoriken. De talar om brist på analys, kortsiktighet och illa underbyggda resonemang. Flera påpekar att sammanslagningen främst verkar handla om ”skalekonomiska fördelar”, även om inga ekonomiska fördelar beläggs.

Annons
Annons

En viktig remissinstans, Museiutredningen som just nu ser över hela den statliga museipolitiken, väljer med talande tystnad att över huvud taget inte lämna några synpunkter.

**Att kulturdepartementet **släppt iväg ett så slafsigt pm – dessutom avstämt hos kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) – är förbryllande. Förslaget innebär ju trots allt nedläggning av ett av statens 14 så kallade centralmuseer.

Som nytillträdd minister fick Alice Bah Kuhnke kritik för sin rekrytering av kulturpolitiskt oerfarna medarbetare. Är det detta som spökar? Samtidigt kan hon inte lastas för ursprungsidén om att lägga ned Arkdes; idén kommer från hennes företrädare Lena Adelsohn Liljeroth (M), som i åratal misskötte Arkdes.

Visst finns det remissinstanser som är positiva till sammanslagningen. Det gäller bland annat några av dem som deltagit i informella samtal med den ansvarige tjänstemannen på departementet, som Svensk form och Moderna museet. Moderna museet tillstyrker fusionsförslaget – och tacka för det, här får Moderna lägga vantarna på Arkdes fina lokaler och årliga anslag på 50,5 miljoner.

**Det ska bli mycket **spännande att se hur kulturdepartementet går vidare med detta hårt kritiserade förslag. Arkdes vänförening frågar sig med viss oro ”vilka informella samtal som ligger till grund för departementspromemorian”. En illa underbyggd promemoria väcker såklart frågor om transparens, lobbying och konstvärldens appropriering av ännu ett fält. På samma sätt undrar man varför arkitekturen plötsligt ska bakas ihop med fri konst under rubriken ”Critical habitats” på Konsthögskolan.

Konst och arkitektur är, som bland andra Konstfack påpekar i sitt remissvar om Arkdes, två helt olika fält. Kulturdepartementet har fått många kvalificerade svar i sin remissrunda – i bästa fall tar man dem på allvar, och kanske väljer man till och med att göra om och göra rätt.

Elisabet Andersson skriver om arkitektur och stadsbyggnad i SvD.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons