Annons

Janerik Larsson:Är USA-medierna orättvisa mot Trump?

Supporters of President Donald Trump heckle the media during a campaign rally, Thursday, Oct. 17, 2019, at the American Airlines Center in Dallas.
Supporters of President Donald Trump heckle the media during a campaign rally, Thursday, Oct. 17, 2019, at the American Airlines Center in Dallas. Foto: Jeffrey McWhorter

Jag får ofta tips och synpunkter med anledning av vad jag skrivit. Ett ämne som regelbundet föranleder kommentarer är Donald Trump. Det är inte bara i USA som har har en trogen anhängarskara; de finns också på denna sidan av Atlanten.

Under strecket
Publicerad

Oavsett vad man tycker om presidenten och i synnerhet oavsett vad man tycker om hans ständiga beklagande av att ”FAKE NEWS” alltid är så elaka mot honom vill jag rekommendera podden Kongressen.

Den USA-intresserade journalisten Jakob Stenberg driver den sedan 2014 - ofta genom att samtala med en annan USA-intresserad journalist, Andreas Utterström.

I det senaste avsnittet - som för övrigt är poddens nummer 173 - resonerar de båda om frågan Är medierna orättvisa mot Trump?

I resonemanget förs fram kloka och tänkvärda synpunkter.

Jag tror det är lättare för oss som lever och verkar här i Sverige att reagera mot en del överdrifter både i Trumps retorik och mot amerikanska mediepersoner som har svårt att - eller ofta misslyckas med att skilja på nyhetsredovisning och kommentar.

En viktig synpunkt som noteras i programmet är att Trump är så medveten om å ena sidan varför han vill ha FAKE NEWS som fiende och å andra sidan hur kommersiellt betydelsefullt det är för medierna att ha en intensiv bevakning av Trump. Tweet efter tweet efter tweet.

Annons
Annons

Detta ömsesidiga beroende är bra att ha i åtanke under det dryga år som återstår till valdagen den 3 november 2020.

Programmet avslutas med två bokrekommendationer. Om den ena boken skrev jag i augusti.

Vad har egentligen hänt med det republikanska partiet under Donald Trumps tid i Vita huset. Tim Alberta, chief political correspondent för Politico Magazine, ägnar sin drygt 600-sidiga bok ”American Carnage - On the front lines of the republican civil war and the rise of president Trump” åt att söka efter svaret. (- - -)

Alberta är genuint intresserad av frågan och när han sammanfattar konstaterar han att det bara finns en Donald Trump. Det finns inte någon som kan agera som han och ingen som kan upprepa hans framgång:

”Barely has a president so thorougsly altered the identity of his party. Never has a president so ruthlessly exploited the insecurity of his people.” (Det har knappast funnits en president som så fullständigt har förändrat sitt partis identitet. Det har aldrig funnits en president som så hänsynslöst har utnyttjat sina medarbetares osäkerhet.”)

(- - -)

Är Trump mannen som förstörde det republikanska partiet? Alberta ställer frågan men låter därefter Tony Perkins från högerorganisationen Family Research Council ge ett svar: ”Trumps judicial appointments alone have altered the landscape of American life for a generation”. (Trumps utnämningar av federala domare har förändrat landskapet för amerikanskt liv för en generation.”

Det federala domstolsväsendet upp till högsta domstolen spelar en central roll i amerikanskt liv och amerikansk politik. Under Trumps första två år då GOP hade majoriteten i kongressens båda kamrar tillsatts hundra federala domare och två konservativa HD-domare.

Annons
Annons

Detta kan vara svaret på vad Trump betytt helt oavsett om han blir omvald eller inte.

(- - -)

Trumps budskap har sedan 2015 varit ett och detsamma.

Alberta beskriver budskapet att det bara handlat om ”turning back the clock, looking inward in the hope of returning America to familiar terain, rather than discover the unchartered. Trump spoke like the CEO of an aging conglomerate bereft of new ideas, one that recycles vintage labelling to inspire nostalgia instead of creating new products to attract the next generation of consumers”. (Han vill vrida klockan tillbaka, han ser inåt med hopp om at återföra Amerika till välbekant terräng snarare än att upptäcka det nya. Trump talade som CD för ett storföretag utan nya ideer, en som återanvänder gamla varumärken för att framkalla nostalgi i stället för att skapa nya produkter som kan attrahera nästa generation av konsumenter.)

Kan det budskapet hålla 2020? Det är mycket möjligt. Generationsskiftet tar sin tid och eftersom ingen inom GOP vågar utmana Trump nu och eftersom demokraterna har stora svårigheter att hitta en trovärdig motkandidat i ett långt politiskt inbördeskrig så kan den sittande presidenten bli omvald.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons