Annons

”Arbetskraftsinvandring till bristyrken ska fördubblas”

Svenska arbetsgivare letar med ljus och lykta efter exempelvis programmerare, ingenjörer och tekniker. Det är därför dags att göra Sverige till Europas mest attraktiva land att söka sig till för topptalanger, investerare och entreprenörer, skriver Elisabeth Svantesson och Johan Forssell, Moderaterna.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Elisabeth Svantesson och Johan Forssell.

Foto: SvD, Fredrik Wennerlund Bild 1 av 1

Elisabeth Svantesson och Johan Forssell.

Foto: SvD, Fredrik Wennerlund Bild 1 av 1
Elisabeth Svantesson och Johan Forssell.
Elisabeth Svantesson och Johan Forssell. Foto: SvD, Fredrik Wennerlund

DEBATT | ARBETSKRAFTSINVANDRING

Svenska företag har under många decennier varit oerhört framgångsrika på den globala arenan. Varje dag ser vi hur svenskt kunnande exporteras till hela världen genom försäljning av varor och tjänster. Det är i näringslivet som många av både dagens och morgondagens arbetstillfällen skapas.

Den globala högkonjunkturen är stark. Ändå ser vi allt fler orosmoln på himlen. Tecken finns på att konjunkturen har passerat toppen och börjar vika nedåt. En omfattande brist på arbetskraft inom flera sektorer förhindrar många företag att utnyttja sin fulla potential. Svenska arbetsgivare letar med ljus och lykta efter till exempel programmerare, ingenjörer och tekniker.

Mot den bakgrunden är det naturligtvis upprörande att kompetensutvisningarna av arbetskraftsinvandrare har tillåtits pågå under tre år. Eftertraktade och skötsamma medarbetare har tvingats lämna Sverige på grund av ofta rent bagatellartade fel långt tillbaka i tiden. Det är en orimlig ordning som försämrat Sveriges konkurrenskraft. Tyvärr pekar mycket på att skadorna av kompetensutvisningarna är större än vad som tidigare antagits. Bilden av Sverige som ett land med ett omodernt och överdrivet byråkratiskt regelverk kommer att ta tid att reparera.

Annons
Annons

Samtidigt är den globala konkurrensen stenhård om talanger, högutbildade och entreprenörer. Inte sällan rör det sig om personer med möjlighet att välja mellan många arbetsgivare i olika länder. Det var betydelsefullt att den dåvarande alliansregeringen avskaffade den fackliga arbetsmarknadsprövningen och i ett slag möjliggjorde för fler att komma till Sverige och arbeta. Men det har nu gått tio år sedan reformen sjösattes. Under den tiden har omvärlden förbättrat sina positioner. Det svenska regelverket däremot har snarast försämrats.

Efter valet om några veckor kommer nästa regering behöva ta ett helhetsgrepp om arbetskraftsinvandringen. Att få ett stopp på kompetensutvisningarna vore ett viktigt steg, men är ändå otillräckligt. Moderaterna vill att Sverige ska vara Europas mest attraktiva land för internationella talanger och entreprenörer att söka sig till. Vi lägger fram en bred reformagenda för att nå dit.

  1. Fördubbla arbetskraftsinvandringen inom bristyrken. Med rätt politik tror vi det är realistiskt att sätta upp målet att inom en fyraårsperiod fördubbla antalet personer som arbetskraftsinvandrar till Sverige inom bristyrken.
  2. Stopp för kompetensutvisningarna. Mycket hopp har satts till två avgöranden vid Migrationsöverdomstolen. Tyvärr kan vi konstatera att även om situationen har förbättrats, så finns fortfarande problem. För oss är det därför allt mer uppenbart att lagstiftningen behöver förändras för att skapa tillräckliga möjligheter att göra så kallade helhetsbedömningar.
  3. 30-dagarsgaranti hos Migrationsverket. Många företagare vittnar om hur problemen med handläggningstider försvårar för rekrytering av nyckelkompetens. Vi vill se en 30-dagarsgaranti vid korrekt ifylld ansökan. Längre tid än så ska inte myndighetsprövningen behöva ta.
  4. En ”one-stop-shop” för högkvalificerad arbetskraft bör införas för att underlätta kontakten med myndigheter. Det handlar om en gemensam kontaktyta gentemot myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket med flera.
  5. Talangvisum för högkvalificerad arbetskraft. Det kan exempelvis röra sig om personer med en eftertraktad utbildning eller expertis inom sitt område. Inspiration bör hämtas från andra länder, till exempel Kanada och Nederländerna.
  6. Underlätta för företagare att komma till Sverige. Att komma till Sverige som egen företagare är krångligt och innebär ofta en lång och byråkratisk process. För att Sverige ska behålla sin position som ett företagarvänligt land måste vi se över regelverket med ambitionen att möjliggöra för fler att komma hit och driva företag.
  7. Marknadsför karriärmöjligheterna utomlands. Fler topptalanger måste få upp ögonen för att komma till Sverige och arbeta, både under kortare och längre perioder. Svenska institutet bör ges ett särskilt uppdrag att marknadsföra karriär- och utvecklingsmöjligheterna i Sverige utomlands.
  8. Inför särskilda startupvisum. Sveriges startupscen ligger i framkant i världen och mycket skulle vara vunnet om fler duktiga entreprenörer valde att satsa på Sverige. Startupvisum skulle innebära en möjlighet för personer att under en tid kunna pröva en affärsidé på svensk mark.
  9. Se över regelverket gällande utländska studenter. Flera exempel finns på hur studenter har utvisats på grund av små misstag, som dessutom inte får rättas till i efterhand. Det är rimligt att göra en genomlysning av reglerna, och vid behov ändra dem, för att säkerställa att studenter inte utvisas i onödan.
  10. Missbruk av regelverket för arbetskraftsinvandring ska inte accepteras. Även om de är förhållandevis få, är det viktigt att inte blunda för att det finns exempel på oseriösa arbetsgivare. Genom direktåtkomst till uppgifter om till exempel antal anställda i verksamheten, omsättning, inbetalda skatter och avgifter kan Migrationsverket kontrollera att regelverken efterlevs på ett mer effektivt sätt.

Som ett litet exportberoende land är det avgörande för Sverige att lyckas attrahera och behålla eftertraktad kompetens. Med rätt politik kan Sverige bli Europas mest attraktiva land att söka sig till för topptalanger, investerare och entreprenörer.

Elisabeth Svantesson (M)
ekonomisk-politisk talesperson
Johan Forssell (M)
migrationspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons