Annons

Arjos första delårsrapport en besvikelse

Arjo, en avknoppning från Getinge, redovisar sin första delårsrapport efter att ha avknoppats från Getinge och börsnoterats i slutet av 2017, redovisar en organisk omsättningsminskning på 1,8 procent under det fjärde kvartalet.

Under strecket
Publicerad

Totalt minskade nettoomsättningen med nära 5 procent till 2 068 miljoner kronor (2 174).

Den justerade organiska nettoomsättningen beräknas uppgå till 0,4 procent.

Det justerade ebitda-resultatet minskade till 240 miljoner kronor (422).

Bruttomarginalen blev 43,6 procent (45,5).

Resultat efter finansiella poster minskade till -75 miljoner kronor (111).

Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 104 miljoner kronor (107), och relaterar främst till skapandet av Arjo som ett självständigt bolag.

Resultat per aktie blev -0:25 kronor (0:29).

Utdelning per aktie föreslås till 0:50 kronor för 2017, motsvarande cirka 136 miljoner kronor.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons