Annons

Catarina Kärkkäinen:Arma svenska folkkyrka

Kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka
Kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka Foto: Staffan Claesson/TT

Svenska kyrkan behöver göra sig av med sin politiska reflex.

Under strecket
Publicerad

När ärkebiskopen besökte församlingen i min hemby i Småland diskuterade en barndomsvän och jag Svenska kyrkan och dess utveckling. Klimat, miljö och hållbarhet var temat för besöket.

Sammanfattningarna och citaten från mötet gav inte känslan av ett kristet sammanhang eller ett samtal om Gud. Det hade kunnat vara beskrivningar av vilken konferens som helst.

Vilket sammanhang ska man vara i om man inte vill prata om politik? Det undrade min vän. Det är en relevant fråga. Vilket sammanhang ska man vara i om man vill prata om Gud, om tron, om bibeln, om evigheten, synden och förlåtelsen? Det är en annan.

Svenska kyrkan har aldrig riktigt återhämtat sig sedan den separerade från svenska staten. Fortfarande letar den efter sin roll – senast i ett treårigt forskningsprojekt som kombinerar statistik på mikronivå med enkäter och intervjuer. Vad vill du som medlem att kyrkan ska vara? Tja, lite mer teologiskt självsäker än att frågan ska behöva ställas.

Den demokratiskt styrda folkkyrkan med låga trösklar, öppenhet och tillgänglighet har tenderat att bli en allmän samlingsplats för andlighet, eller rentav en allmän samlingsplats, punkt. Företrädare för kyrkan verkar hellre diskutera klimatfrågan än treenigheten.

Annons
Annons

Maria Ludvigsson från ledarsidan sammanfattade det väl i en intervju med Världen I dag år 2013: ”Fråga en biskop om jungfrufödseln och hen blir nervös. Fråga om Kyotoavtalet och hen kommer att tala så länge du orkar lyssna.” Eller om migrationspolitik. ”Låt den tillfälliga asyllagen bli just tillfällig”, bad Svenska kyrkan på sin webbplats inför riksdagens omröstning i veckan.

Denna politiska reflex upphör inte med en annan majoritet i kyrkofullmäktige. Sammanblandningen av det andliga och det världsliga kommer att fortgå till dess att kyrkan blir ett trossamfund på riktigt. Då måste man först inse att det som gör sammanhanget viktigt – ens USP, för att tala med kyrkans konsulter – kanske inte finns i resten av samhällsdebatten, utan just i tron.

Under tiden kommer kyrkan både att exkludera meningsmotståndare, som alltid kommer att finnas eftersom det inte finns en särskild kristen politisk ideologi, och göra att de som faktiskt söker vägledning hos Gud kommer att få försöka finna den någon annanstans.

Min vän gick inte ur församlingen. Men kommentaren som han skickade i ett sms med bilden på kyrkans senaste utspel talade i sin korthet för sig själv: ”...”

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons